Poradna

Stihačka, nebo stíhačka? Stihací, nebo stíhací?

Váš dotaz: Proč se nepíše stíhačka a stíhací letoun krátce (stihačka, stihací), když jiná účelová přídavná jména jako kropicí a žehlicí se píšou krátce?

Je to prosté. Rozhoduje o tom slovotvorný postup. Tato účelová přídavná jména vznikají se sloves tak, že k minulému slovesnému kmeni (jen výjimečně k přítomnému) připojíme účelovou příponu -(a)cí / -(i)cí:

kropit > kropi- > kropi- cí > kropicí
žehlit > žehli- > žehli-cí > žehlicí
stíhat > stíha- > stíh- + cí > stíhací

péct > peč-(e) > peč + icí > pečicí

Přečtěte si můj článek o přídavných jménech účelových a seznamte se s více než 30 příklady těchto adjektiv!

Naproti tomu slovesná přídavná jména vyjadřující průběh děje (letící, nesoucí, žena kropící zahradu atd.) vznikají z tvaru přechodníku přítomného přidáním -í:

nesouc(e) > nesouc + -í > nesoucí (Žádný z dělníků nesoucích onen trám neměl přilbu.)
kropíc(e) > kropíc + -í > kropící (Vtom zpozoroval ženu kropící zahradu.)
žehlíc(e) > žehlíc + -í > žehlící (Vzpomněla si na manžela žehlícího ve vedlejším pokoji košile.)

Literatura:

Str. 336 zde: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf

https://www.czechency.org/…/DEVERB%C3%81LN%C3%8D…

 

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.