Test pro copywritery (27): Spřežky aneb například, nebo na příklad?

Příslovečné spřežky a jevy jim podobné patří k překážkám, na nichž si nejeden copywriter natluče. Proč? Zatímco některé spřežky lze psát dohromady i zvlášť, jiné se píšou výhradně dohromady. A pak jsou tu předložková spojení, která spřežkami nejsou a píšou […]