Říká se ta copy, nebo to copy? A co je správně?

Ta copy, nebo to copy? Má tento anglický výraz v češtině ženský rod, nebo střední? Jak ho používáte vy a proč? To jsou otázky, na které hledá odpověď dnešní článek. A začneme anketou:   Anketa: Používáte copy jako […]

Zeugma není cojgma aneb O zanedbání dvojité vazby

Zeugma. Zanedbání dvojité vazby. Spřežení vazeb. To všechno jsou pojmy, jimiž jazykověda označuje tento specifický typ odchylky od pravidelné větné stavby. Jak zeugma vzniká? A co to tedy je? Co je zeugma? Svým způsobem jde o ošizení […]

Píše se před zájmeny kdo a co čárka?

Váš dotaz:  Má se v souvětí psát před zájmenem co čárka? Všimla jsem si, že se často nepíše, takže jsem znejistěla. Jde přece o vztažné zájmeno, nebo ne?  Odpověď: Slůvko co může být v různých situacích různým slovním […]

Psaní čárky: 2 typy souvětí, co vás nachytají na švestkách

Máte jasno v psaní čárek v českých souvětích? Schválně se mrkněte, jak byste si poradili s následujícími větami. Běžně se v nich totiž dělají chyby. Psaní čárky u vložené věty vedlejší a po imperativu Napsali byste v tomhle souvětí čárku? (1) Dozvíte […]

Jak se správně píše OK?

OK, pojďme na to: Napadlo vás někdy, jak vlastně správně napsat „oukej“ pomocí dvou písmen, jak to dělají uživatelé angličtiny? Podívejme se, jaké jsou možnosti a která z nich je ta jediná přípustná. V podstatě se nabízí […]

Píše se čokoládový mikuláš, nebo čokoládový Mikuláš?

Váš dotaz: Píše se označení figurky tvořící součást nadílky Mikuláš, nebo mikuláš?  Zajímalo vás, jestli ukousnete čokoládovou hlavu mikulášovi, nebo Mikulášovi. Podívejme se tedy, jestli při přenosu pojmenování z osoby na výrobek dochází k apelativizaci propria (k přechodu […]

Jak nazvat jazyk byrokratů? Byrokratčtina, nebo byrokratština?

Váš dotaz: Jak vytvořit název pro jazyk byrokratů? Bude to byrokratčtina, nebo byrokratština? Podstatná jména tohoto typu, tedy obecné názvy jazyků, se tvoří příponou -ina z přídavných jmen: Zároveň dochází k výměně skupiny -sk- za -šť- […]

Píše se povodí dolní Vltavy, nebo povodí Dolní Vltavy?

Váš dotaz: Chceme-li pojmenovat oblast, píše se povodí dolní Vltavy, nebo povodí Dolní Vltavy?  Povodí je kraj podél řeky. Oblast, která řeku obklopuje. Například kolem řeky Vltavy lze nazvat povodím Vltavy. Nebo také Povltavím. Podobně […]

Píše se čárka ve spojení Stromy kam se podíváte?

Váš dotaz: Píše se čárka ve spojení Stromy kam se podíváte? Třeba když tvoří nadpis? Ano, píše. Platí totiž, že i v těch případech, kdy je vedlejší větou (např. větou kam se podíváte) rozvíjen výraz stojící zdánlivě […]

Konec sluneční soustavy v českém jazyce

Viděli jste někdy umřít slovo? Vězte, že právě teď českými luhy a háji prochází smuteční průvod, aby se rozloučil se spojením slov sluneční soustava. Sluneční soustava už jen s velkým S Všechno začalo požadavkem astronomické obce. Zatímco […]