Test pro copywritery (17.): Psaní čárek u přívlastku

Je to přívlastek volný, nebo těsný? Je to přívlastek několikanásobný, nebo postupně rozvíjející? A bude se u něj psát čárka, nebo ne? A proč? V tomto testu na tebe čeká 10 úkolů, které tvoje znalosti nekompromisně prověří. Povedeš si […]

Test pro copywritery (16.): Slovosled

Slovosled a aktuální členění větné jsou principy, bez jejichž znalosti se copywriter při tvorbě textu neobejde. Někdy možná vystačí jen s jazykovým citem nebo intuicí. V řadě případů si ale musí umět pořadí slov zdůvodnit. Například při řazení […]

Test pro copywritery (15.): Frazémy a zvířata

Frazémy, v nichž figurují nejrůznější zvířata, jsou součástí slovní zásoby snad každého jazyka. Vzpomeneš si z hlavy na ty, které obohacují češtinu? A dokážeš je coby copywriter účinně využívat při psaní textu? V tomto testu najdeš 20 úkolů, […]