Test pro copywritery (16.): Slovosled

Slovosled a aktuální členění větné jsou principy, bez jejichž znalosti se copywriter při tvorbě textu neobejde. Někdy možná vystačí jen s jazykovým citem nebo intuicí. V řadě případů si ale musí umět pořadí slov zdůvodnit. Například při řazení přídavných jmen v přívlastku postupně rozvíjejícím. (Srov. např.: lahodná citronová zmrzlina, nikoliv citronová lahodná zmrzlina)

Slovosled v češtině se mimo jiné vyznačuje výraznou slovoslednou flexibilitou. Vedle základního slovosledu každé české věty dost často existuje i jedna nebo více jejích slovosledných variant, podmíněných například kontextem. Copywriter by proto měl vědět o gramatikalizaci slovosledu, o významových rozdílech vyplývajících se změny slovosledu a o vlivu kontextu na slovosledné uspořádání. Stačí porovnat tyto příklady:

V křesle seděl zamlklý dědeček. × Dědeček seděl v křesle zamlklý.
Na Moravě se mluví česky. × Česky se mluví na Moravě
Jsou bílé vrány. × Vrány jsou bílé.
Třílůžkové pokoje nabízí jen tento hotel. × Tento hotel nabízí jen třílůžkové pokoje.
Cestující navštíví delegátky. × Delegátky navštíví cestující.

V tomto kvízu najdeš 15 úkolů, v nichž si můžeš svůj jazykový cit pro český slovosled otestovat. Zvládneš ho na plný počet bodů? Nebo už ti hlavu ovlivňují slovosledné pořádky cizích jazyků?

Začínáme…

Results

Supr čupr!

Tady se to povedlo na jedničku! 15 úkolů a všechny správně. To by chtělo alespoň malou oslavu.

Blahopřeju!

Pošli to dál

Už to skoro bylo!

Ale co, nějaké to malé zaškobrtnutí nevadí. Hlavní je neházet flintu do žita. Výkladů o správném slovosledu a členění výpovědi se dá na netu najít celá hromada – a příště už to dáš na 100 %.

Držím palce!

 

Pošli to dál

#1. Která z následujících pozic slova PROSÍM je nepřirozená?

Další otázka

#2. Uprav pořádek slov ve větě: Zjistíte brzy, že bez našeho tohoto přípravku žít nedokážete.

Další otázka

#3. Vyber správné pořadí adjektiv český filmový nový před slovem festival:

Další otázka

#4. Ve kterém z těchto případů lze pořadí přídavných jmen přeházet?

Další otázka

#5. Vyberte doplnění se správným pořadím slov: Oslovili jsme i pana XY. ____, aby neměl výmluvy!

Další otázka

#6. Vyber správné pořadí adjektiv kulatý ovčí plnotučný:

Další otázka

#7. Vyber větu, která bude následovat po větě: Dlouho se zotavoval ze zranění.

Další otázka

#8. Vyber větu se správně seřazenými příslovci:

Další otázka

#9. Doplň charakterizační adjektiva dvacetiletá jedinečná skotská ve správném pořadí:

Další otázka

#10. Doplň větu následující po tvrzení: Možná jste si mysleli, že má velkou spotřebu.

Další otázka

#11. Vyber větu, která bude následovat po větě: Náš hotel je známý květinovou výzdobou.

Další otázka

#12. Doplň pokračování souvětí se správným slovosledem: Objednejte si všechny tři a ______.

Další otázka

#13. Doplň: S touto teflonovou pánví _____!

Další otázka

#14. Doplň: Mohli byste _____

Další otázka

#15. Seřaď správně adjektiva před slovem pojištění:

Vyhodnotit
Pošli to dál