Souhlas se zpracováním osobních údajů

(I) Udělujete tímto souhlas majiteli a provozovateli této webové stránky (Vladimír Vaněček, bytem Za Podjezdem 855, 10300 Praha 10 Kolovraty, dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto vám uvedené osobní údaje: (1) jméno a příjmení, (2) e-mailovou adresu.

(II) Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyhotovení a doručení personalizovaných e-mailových notifikací o nových článcích na webu (dále jen „Služba“). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění Služby. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: mgr.vanecek@centrum.cz

(III) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: (1) Poskytovatelé softwaru WordPress, Mailchimp a Optinmonster, (2) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel této stránky nevyužívá.

(IV) Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo: (1) vzít souhlas kdykoliv zpět, (2) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, (3) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, (4) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, (5) na přenositelnost údajů, (6) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.