Minus, spojovník, pomlčka: Znáte rozdíl mezi nimi?

Pomlčka, spojovník, minus. Tato tři znaménka jsou spolehlivým lakmusovým papírkem pro rozpoznání toho, jestli text připravoval textař s důkladným vzděláním, nebo amatér. Copywriter, který si v textech spojovník, pomlčku a minus plete nebo který netuší, že je mezi nimi rozdíl, má k profesionalitě daleko. Tato tři znaménka se totiž liší nejen podobou, ale i aplikací. Každé z nich se používá v jiné situaci.

Nechcete mít texty pro smích? Nešetřte na nich a spolupracujte s copywritery, kteří vám připraví texty v stoprocentní kondici.

Minus, spojovník, pomlčka a rozdíly mezi nimi

Možná vás to překvapí, ale minus, spojovník a pomlčka se neliší jenom délkou. Jak napovídá tabulka s vybranými fonty, kterou jsem pro vás připravil níže, tato tři znaménka se mohou lišit:

  • délkou
  • tloušťkou
  • pozicí na svislé ose
Různá délka a vertikální pozice pomlčky, spojovníku a minusu.

 

Pomlčka

Pomlčka je obvykle nejdelší. Rozlišují se dva typy pomlček, a to podle délky: kratší pomlčka (půlčtverčíková neboli en dash) a delší pomlčka (čtverčíková, em dash). Pro běžný copywriting vystačíte s tou kratší. Její znak v technické normě Unicode je U+2013.

Spojovník

Spojovník (‑) bývá naopak nejkratší. Až na naprosté výjimky se neodděluje mezerou. Spojovník (divis) určitě znáte z výrazů chcete‑li, máte‑li apod., z těsného spojení podstatných jmen typu kuchař‑číšník nebo ze složených přídavných jmen typu modro‑červený. Jeho znak v technické normě Unicode je U+002D, případně U+2010.

Využívá se také při rozdělování slov: po‑lo‑pa‑tě.

Výjimky ovšem potvrzují pravidlo. Například u fontu Futura nebo Charter Black je délka znaménka minus větší než délka pomlčky (viz tabulka).

Minus

Jak jste si mohli všimnout na ilustraci výše, znaménko minus (žlutá barva) bývá na svislé ose o něco výš než pomlčka nebo spojovník. Jeho znak v technické normě Unicode je U+2212.

 

Další odlišnosti

Kromě toho se také liší tím, jestli se kolem nich píší mezery, nebo ne.

Pravidla pro psaní mezer u pomlčky, spojovníku a minusu jsem zmiňoval například v článku Interpunkční znaménka – s mezerou, nebo bez mezery? 

 

pomlčka spojovník minus rozdíly