Interpunkční znaménka – s mezerou, nebo bez mezery?

V tomto článku najdete shrnutí základních pravidel a situací při používání mezery u interpunkčních znamének. Dozvíte se, kdy mezeru používat před interpunkčními znaménky, kdy za nimi a kdy ji nepoužívat. Připomeňme, že řeč bude primárně o interpunkčních znaménkách, nikoliv o matematických symbolech (děleno, krát atp.). Matematické symboly se za interpunkční znaménka nepovažují. Proč to zdůrazňuji?

Interpunkční znaménka: Co od sebe odlišovat

Tečku (.) a násobicí tečku, která je umístěna výše nad řádkem (·).
Dvojtečku (:), kterou lze výjimečně užít pro vyjádření dělení, a znaménko děleno (÷).
Uvozovky („“) a znaménko pro délkovou míru palec (″), která se na klávesnici bezelstně nabízí k  univerzálnímu použití.
Malé písmeno X (x) a znaménko krát (×).
Spojovník (divis), pomlčkuznaménko minus. (více o nich píšu například v článku Minus, spojovník, pomlčka)

Pravidla pro interpunkční znaménka a psaní mezer

Pro různá znaménka platí různá pravidla. Jak co se týče psaní mezer, tak co se týče jejich používání v textu. O pravidlech pro psaní matematických znamének se již brzy dočtete v článku, který aktuálně připravuju. Nebo můžete navštívit stránky Internetové jazykové příručky.

A teď již k interpunkčním znaménkům:

ZNAMÉNKO

PŘED ZNAMÉNKEM

ZA ZNAMÉNKEM


bez mezery

Piš bez mezer.
20. 11. 2017

mezera

Dobře. Budu psát bez chyb.
20. 11. 2017

bez mezery

Ty jsi ale…

mezera

Vem pilu, sekyru… prostě všechno.

bez mezery

Bydliště: Dlouhá 22.

mezera

Bydliště: Dlouhá 22.

bez mezery mezera
bez mezery mezera
bez mezery  mezera
bez mezery mezera

(čtvrtčtverčíkový)
čili divis
bez mezery

Anna-Marie. Chcete-li, přijdu.

bez mezery

Anna-Marie. Chcete-li, přijdu.


(půlčtverčíková,
též en dash)
mezera

Chytrému napověz – hloupého trkni. 

mezera

Chytrému napověz – hloupého trkni. 

bez mezery

ředitel/ka
pan/paní

bez mezery

ředitel/ka
pan/paní


dole
mezera

Přišel Petr. „Ahoj,“ pozdravil nás.

bez mezery

Přišel Petr. „Ahoj,“ pozdravil nás.

nahoře
bez mezery

Přišel Petr. „Ahoj,“ pozdravil nás.

mezera

Přišel Petr. „Ahoj,“ pozdravil nás.

 

Výjimky a zvláštní případy psaní

ZNAMÉNKO

VÝJIMKY


Případy, kdy se za tečkou nepíše mezera:

varianta psaní času: 10.25 h
tečka + uvozovky nahoře: Petr řekl: „Přijdu v pět.“

Případy, kdy se výpustka odděluje mezerou z obou stran:

výpustka pro větu a větší text oddělena mezerami: Rozloučili se. Odletěl. … Po dvaceti letech ho uviděla v Brně.
Narodil se v Praze. (…) Nakonec dostal Nobelovu cenu

Případy, kdy se nepíše mezera před ani za dvojtečkou:

varianta psaní času: 10:25 h
skóre: Vyhráli jsme 2:0.

Případy, kdy se píše mezera před i za dvojtečkou:

matematické dělení: Spočti 6 : 2.
poměr: Namíchej to v poměru 3 : 2.
měřítka: Mapa má měřítko 1 : 1000.

Případy, kdy se za čárkou nepíše mezera:

desetinná čárka: Pí je přibližně 3,14.

čárka + uvozovky nahoře: „Ahoj,“ pozdravil nás.

Případy, kdy se za vykřičníkem nepíše mezera:

tři vykřičníky za sebou (mezera je až za posledním z nich): Běž už!!!

obdobně: Zbláznil ses?!?

vykřičník + uvozovky nahoře: Petr řekl: „Přijď v pět!“

Případy, kdy se za otazníkem nepíše mezera:

tři otazníky za sebou (mezera je až za posledním z nich): Kdes byl???

obdobně: Zbláznil ses?!?

otazník + uvozovky nahoře: Petr se zeptal: „Přijde v pět?“

 Jsou-li dva místní názvy spojeny v názvu souměstí (Frýdek-Místek, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) nebo v označení části města (Praha-Hostivař, Brno-Žabovřesky), klade se mezi ně spojovník. Má-li však jít o označení úseku, vzdálenosti, trati apod., píše se pomlčka (rychlodráha Praha–Ruzyně, vzdálenost Praha–Brno).

V adjektivním tvaru se pomlčka mění v užší spojovník (utkání Česko–Slovensko, ale česko-slovenské utkání). Také pro označení úzkého spojení dvou prvků (Frýdek-Místek, Rakousko-Uhersko, Anežka Hodinová-Spurná, Bratislava-Vajnory) se správně používá spojovník, nikoliv pomlčka.

V případě, že jsou oba pomlčkou oddělené výrazy jednoslovné, píšeme pomlčku bez mezer:

otevírací doba 10—21,
utkání Sparta—Litvínov (ÚJČ AV se kloní na rozdíl od typografů k mezerám.)
dvojice Voskovec—Werich
na trase Praha—Dubaj
vztah člověk—zvíře
poměr výkon—cena
v letech 1968—1989
Jan Blažej Santini-Aichel (1677—1723)
oběd 12.00—12.30
termín 1.—3. 7. 2008
návštěvní hodiny: duben–září 9—17, říjen–březen 10—15,
strana 101—155
tel.: +420 222 984 993—6

Odděluje se mezerami v případě, že stojí mezi víceslovnými výrazy:

Dalo by se říci, že bychom měli / musíme postupovat rychle.


Toto téma najdete přínosně zpracované také na tomto webu.

 

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *