Základy copywritingu

Začínáme...

Na dokončení testu máš 7 minut. Před stisknutím tlačítka pro vyhodnocení testu si zkontroluj, že máš zakliknuty všechny odpovědi.

A ještě důležité upozornění: 

Chceš si vydobýt místo v TOP 5?  Pro zařazení do žebříčku uveď níže své jméno nebo přezdívku:

1. 

Cíle


Který z následujících cílů nepatří mezi cíle copywritingu?

2. 

Spam


Na který z těchto výrazů v předmětu e-mailu nejpravděpodobněji zareagují spamové filtry?

3. 

Členění textu

Co označují při členění a formátování textu zkratky h1, h2 a h3?

4. 

Motivace

Který z následujících textů využívá k přesvědčení zákazníka motiv nedostatkovosti/vzácnosti (scarcity)?

5. 

Přínosy


Která z těchto copy předkládá jen parametr (vlastnost), nikoliv přínos?

6. 

Členění textu

Co nepatří k možnostem vertikálního členění textu?

7. 

Přínosy


Chceš zákazníka přesvědčit ke koupi vysavače s HEPA filtrem. Která z těchto informací komunikuje přínos?

8. 

Klíčová slova

Jakou informaci je nutné vzít v úvahu při tvoření seznamu klíčových slov pro webovou stránku?

9. 

Tvorba person


Která z následujících kategorií dat se neřeší při tvorbě person?

10. 

Přínosy


Chceš zákazníka přesvědčit ke koupi automobilu s mimořádně úsporným motorem. Která z těchto informací komunikuje přínos?

11. 

Propagace

Jaká je chronologie kroků při získávání zákazníka/při propagaci? (koncept AIDA)

12. 

Optimalizace

Mezi kroky optimalizace webové stránky pro vyhledávače nepatří:

13. 

Psychologie prodeje


Který z následujících údajů odkazuje na princip autority, který patří k důležitým principům promítajícím se do nákupního chování zákazníka?

14. 

Power words

Které z těchto slov tradičně patří na copywriterský seznam tzv. power words?

15. 

Spam


Na který z těchto textů v předmětu e-mailu nejpravděpodobněji zareagují spamové filtry?

16. 

UX


Čeho se týká tradiční požadavek na snadnou skenovatelnost textu, hovoříme-li o copywritingu a UX?

17. 

Proofreading


Která z následujících pěti ukázek copy je napsána bez chyb?

A) Dozvíte se, co vám pomůže a začnete žít zdravěji.
B) Projdete v nich sněhem aniž by vám zvhly ponožky.

C) S tímže vrtákem provrtáte dřevo i beton.
D) Nemusíte sebou vozit nádobí – apartmán je plně vybaven.
E) Můžete je nosit na obou rukách.

18. 

Téma a réma


Vyber z následujících možností otázku, která hypoteticky předchází tomuto sdělení: Svou oblíbenou hudbu si teď můžete užít jak ve sprše, tak i v bazénu.

19. 

Optimalizace

Chceš zvýšit míru angažovanosti příjemce e-mailu. Co ti může pomoci?

20. 

Archetypy


Jaký přívlastek patří k archetypu matky, který reklama často využívá jako klišé?

21. 

Typografie


Která z následujících možností je správným zápisem věty s otazníkem a věty s vykřičníkem?

22. 

Power words

Které z těchto slov nepatří mezi tzv. power words?

23. 

Sloganotvorba

Která z těchto vlastností nepatří mezi klíčové vlastnosti sloganu.

24. 

CTA

Který z těchto textů je výzvou k akci (CTA)?

25. 

Konkurenční výhoda (USP)


Který ze segmentů vyznačených na obrázku písmeny A, B a C je segmentem konkurenčních výhod firmy XY?


konkurenční výhoda

Pošli to dál