Čárka v souvětích obsahujících větu s rozkazovacím způsobem

Váš dotaz: Píše se čárka před spojkou a v souvětí Ozvěte se a my vám napíšeme?

Ne, nepíše.

V tomto případě tvoří souvětí dvě věty, které vůči sobě nejsou ve vztahu podřadnosti (hypotaxe). Jejich významy jsou k sobě připojeny slučovací spojkou a. Respektive souřadicí spojkou a se slučovacím významem. Neexistuje tedy důvod, aby se před spojku a vkládala čárka. Fakt, že jednu z vět konstituuje sloveso v rozkazovacím způsobu (imperativu), na tom nic nemění.

Někomu může připadat, že v souvětí lze vycítit podmiňování (Pokud se ozvete, napíšeme vám.). A že použití čárky je z toho důvodu nutné. K tomu je zapotřebí říci, že pro psaní čárky k oddělení vzájemně se podmiňujících obsahů je klíčovou podmínkou podřadnost, tedy formální závislost jedné struktury na druhé (věta hlavní, věta vedlejší), tj. i použití podřadicích spojek: Nebude-li pršet, nezmoknem. Přijď, jestli chceš. Kup si to, pokud na to máš.

Podřadicí spojku ale v souvětí Ozvěte se a my vám napíšeme nenalézáme. Naopak, věty jsou spojeny spojkou a, tedy spojkou souřadicí.

Srovnejte podobné příklady:

Přej a bude ti přáno.
Objednejte si a získáte 10% slevu.
Naučte se SEO a budete mít více zakázek.
Nedělejte to a my vám smažeme kus dluhu.
Zbytečně neutrácej a zbyde ti víc peněz.

Samozřejmě v případě, že se součástí věty se slovesem v imperativu stane vedlejší věta vložená (kterou oddělujeme z obou stran čárkami), objeví se před spojkou a čárka. Její výskyt ovšem souvisí právě s vložením oné věty vedlejší:

Netvař se, že o ničem nevíš, a on ti odpustí.  

Srovnejte toto řešení se souvětím bez vložené věty vedlejší:

Netvař se jako debílek a on ti odpustí.

 

A co čárka v souvětích s imperativem a s vylučovací spojkou nebo?

Jiná situace nastává, jestliže lze v souvětí identifikovat vylučovací vztah. Tedy když se sděluje, co nastane v případě nesplnění podmínky:

Ozvěte se včas, nebo bude obsazeno. 

Tehdy platí to, co platí pro jakékoli jiné situace s vylučovacím vztahem (významem) mezi připojovanými větnými členy či větami. Tedy že vyjadřujeme-li silnou disjunkci, píšeme před vylučovací spojkou čárku.

Srovnejte podobné příklady:

Zavolejte nám ještě dnes, jinak dnešní sleva propadne.
Pozvi ho, nebo tě nepovýší.
Neplať to, nebo ty peníze už nikdy neuvidíš.
Neváhejte, jinak vaše šance na výhru vyprší.
Ukliď tady, sic se se zlou potážeš!

Samozřejmě i věty se slovesy v rozkazovacím způsobu mohou při spojení do souvětí vyjadřovat slabou disjunkci. Tehdy se před spojkou nebo čárka nepíše: Zavolej mu nebo napiš, je to jedno. Přilep to nebo přitluč, ať to tu neleží navěky. 

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *