Emotikony a interpunkce: Kdy psát před a za emotikony tečku a kdy ne

Emotikony a interpunkce

Váháte, kdy psát v textech s emotikony tečku a kdy ne? Dotazy a diskuse na toto téma pravidelně zaplavují sociální sítě i profesní diskusní fóra. Ne vždy v nich ale najdete smysluplné argumenty nebo komplexní pojetí. Řešení je přitom geniálně jednoduché:

 

Jak používat interpunkci s emotikony

V tomto článku dozvíte:

(1) Co je to piktogram a v čem se liší od emotikonu

(2) Co je to emotikon a co je emodži (emoji)

(3) Kdy se na konci běžného textu nepíše tečka a jaký dopad to má na texty s emotikony

(4) Jak v textech s emotikony a dalšími piktogramy používat tečku, vykřičník a otazník

 

Piktogramy a emotikony (emoji, smajlíci, smajlíky)

Piktogramy jsou grafické znaky (ideogramy) znázorňující pojem nebo sdělení obrazově, nikoliv textově: 🏠 (dům),  (smích, směju se), 👍(palec, skvělý nápad, to se ti povedlo) a další. K těmto znakům patří i emotikony.

Emotikony jsou takové piktogramy, které znázorňují emoce. Jinými slovy: 🚕, 🏠, ⏰ nejsou emotikony v pravém slova smyslu.

Z hlediska provedení se někdy rozlišují emotikony a emodži (emoji). Zatímco emotikony jsou znaky tvořené několika prostředky ASCII, emodži jsou čistokrevné Unicode obrázky, jak je známe ze sociálních sítí a mobilních telefonů.

Emotikon Emodži (emoji)
🙂     :/     ;o) 😠 😲

Do kategorie emodži se dnes už zařazují i ne-emotikonové piktogramy. Tedy i ikony pro věci, zvířata, činnosti atd. Zkrátka vše, co lze v Unicode vytvořit. Neplatí tedy ani přísné rozlišení, že emodži musí znázorňovat emoce.

Piktogramy v textu

Kombinaci piktogramu a textu lze označit jako textově obrazové sdělení. Tedy jako sdělení hybridní grafické povahy.

Je otázkou, zda se na takovou formu vůbec snažit aplikovat pravopisná pravidla a zda se pokoušet způsob zápisu koexistence textu a ideogramu formalizovat, či dokonce kodifikovat. Pokud už bychom k tomu chtěli přistoupit, je nutné vyjít z následujícího:

V psaných textech používáme piktogramy (tedy i emotikony) nejčastěji z těchto důvodů a v těchto kontextech:

(1) piktogram nahrazuje slovo: Ty jsi ale 🐖, co?
(2) piktogram emocionálně podbarvuje informaci: Zase jsem tu zkoušku neudělal. 😭

(3) piktogram slouží jako ilustrace vybraného výrazu ve sdělení: Příroda 🌿 je mocná čarodějka!
(4) piktogram slouží jako ilustrace celého sdělení, jako obrázek k němu: ⏳ Časově omezená nabídka! ⏳

Podrobnosti o tom, jaké jsou funkce emotikonů a dalších piktogramů, se dočtete v článku Emotikony: Kde se vzaly a jak je používat.

 

Emotikony a interpunkční znaménka

Emotikony a interpunkční znaménka mají něco společného, ale zároveň se také podstatně odlišují.

Interpunkční znaménka pomáhají přidávat k písemnému sdělení informaci o postoji mluvčího k obsahu – podobně jako emotikony. Dokážou to ovšem pouze v omezeném rozsahu (oznamuji x ptám se x říkám to důrazně x přeji si). Zároveň pak přinášejí gramatickou informaci (o konci syntaktického úseku) – díky nim například poznáme, kdy věta končí.

Emotikony s předáním gramatické informace nespojujeme – mohou stát v různých pozicích hybridního sdělení: uprostřed věty, za větou, někdy jako ilustrace dokonce před větou. Hlavním důvodem jejich využívání není parcelace výpovědi, ale schopnost vyjádřit široké spektrum informací o postojích mluvčích (strach, naštvanost, smutek, sarkasmus, rdění se atd.).

Z výše uvedeného vyplývá, že emotikony nenahrazují interpunkční znaménka. Vezměte si například větu:

Dostal jsi úkol 😲

Bez interpunkčního znaménka z ní nepoznáme, jestli jde o oznámení, nebo o otázku.

Při úvahách o tom, kdy před emotikony psát například tečku a kdy ne, je proto důležité znát několik klíčových pravidel o interpunkci v různých typech textu.

 

4 pravidla pro psaní tečky, vykřičníku a otazníku s emotikony

Většina článků o emotikonech alibisticky, bez důkladného zkoumání, uzavírá téma interpunkce tím, že žádná pravidla pro interpunkci v textech s emotikony neexistují. Nebo že je není možné formulovat. Já se domnívám, že je formulovat lze, a to odvozením od pravidel pro interpunkci v „čirých“ textech (v textech neobsahujících emotikony a další piktogramy):

 

Emotikony v nadpisech/titulcích článků

Určitě jste si všimli, že v jednovětých nadpisech a titulcích článků na konci nepíšeme tečku. U vícevětých ji pak píšeme pouze k oddělení vět, které předcházejí poslední větě v titulku:

Němečtí myslivci zřejmě pytlačili v Česku
Myslivci na Bruntálsku pytlačili. Lovili i v noci a úlovky nevykazovali
Kovář zpět v extralize! Po neúspěchu v Americe se upsal na měsíc Plzni

Domnívám se, že není důvod, aby se u titulků s emotikony postupovalo jinak.

Němečtí myslivci zřejmě pytlačili v Česku 😠
Myslivci na Bruntálsku pytlačili.
🦌 Lovili i v noci a úlovky nevykazovali 😠

Kovář zpět v extralize! Po neúspěchu v Americe se upsal na měsíc Plzni :)

 

Emotikony v popiscích

Ani popisky se nezakončují tečkou. Platí tedy analogicky to, co pro jednověté titulky.

 

Emotikony v předmětu e-mailu

Předmět (subject line) má podle mého názoru pro e-mail podobnou funkci, jakou má titulek pro článek. Pro používání interpunkce v předmětu s emotikony tedy platí analogicky to, co pro jednověté titulky:

🎄 Vánoční dárek: dětské kolo se slevou 500 Kč 🎄

🎄 Vánoční dárek: dětské kolo se slevou 500 Kč! 🎄

🎄 Vánoční dárek: dětské kolo se slevou 500 Kč? 🎄

 

Emotikony v plynoucím textu

Větné celky v plynoucím textu ukončujeme tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem. Chceme-li je doplnit emotikonem (nebo piktogramem ve funkci ilustrace k celému sdělení), měl by přirozeně stát v pozici za takovým ukončením:

Řekni YES! rozmanitým chutím přírody. Křupavé ořechy, lahodná hořká čokoláda a špetka mořské soli. Protein jen z ořechů, 82% čokoláda a žádný lepek. Protože příroda ví nejlépe! 👍

Je důležité mít na zřeteli, že emotikon je doplněním sdělení. Může doplňovat jak jednověté sdělení, tak vícevěté sdělení.

 

Emotikony v textech příspěvků (postů) na sociálních sítích

Texty v příspěvcích na sociálních sítích (statusy, posty) mají povahu plynoucího textu. Tedy sdělení, které není ani popiskem, ani titulkem. Proto pro interpunkci v těchto textech platí pravidla pro plynoucí text. V případě, kdy se příspěvek snaží být titulkem k dalšímu obsahu (fotce, videu), lze u něj aplikovat zásady pro titulky (viz výše).

 

Shrnutí

Pro texty bez piktogramů platí tato pravidla:

 

TYP TEXTU / ZNAMÉNKO TEČKA VYKŘIČNÍK OTAZNÍK
Popisek
(bez piktogramu)
(nepíše se)
Otevírací doba
(nepoužívá se) (nepoužívá se)
Nadpis/titulek
(jednovětý)

(bez piktogramu)
(nepíše se)
Při koupi bytu přišel o všechno
Jágr se vrací do NHL! Jste připraveni na zimu?
Nadpis/titulek
(vícevětý)

(bez piktogramu)
(nepíše se)
Sněží. Silničáři bijí na poplach
Děti se dočkaly. Sněží! Další prohra. Co na to Vrba?
Předmět e-mailu
(bez piktogramu)
(nepíše se)
Každý den nová akce
Každý den nová akce! Chcete vyhrát nový mobil? 
Plynoucí text
(bez piktogramu)
Brzy otevíráme. Stůl si můžete rezervovat už dnes. Tuto TV jinde než u nás neseženete.
A navíc k ní dostanete dárek!
Nestíháme. Proto do naší agentury hledáme grafika. Přidáš se k nám?

 

Pro texty s piktogramy pak zjevně musí platit analogie (pokud v nich piktogram nenahrazuje slovo):

 

TYP TEXTU / ZNAMÉNKO TEČKA VYKŘIČNÍK OTAZNÍK
Popisek
(s piktogramem)
Otevírací doba 🕣 (nepoužívá se) (nepoužívá se)
Nadpis/titulek
(jednovětný)

(s piktogramem)
*(nepoužívá se)
Při koupi bytu přišel o všechno 💰 Jágr se vrací do NHL! 🏒 Jste připraveni na zimu? ❄⛄
Nadpis/titulek
(vícevětný)
(s piktogramem)
*(nepoužívá se) 
Sněží. Silničáři bijí na poplach ❄  

Sněží. ❄ Silničáři bijí na poplach 

Děti se dočkaly. Sněží! ❄❄

Děti se dočkaly. ❄ Sněží! ❄

Další prohra. Co na to Vrba? ⚽

Další prohra. ☹️ Co na to Vrba? ⚽

Předmět e-mailu
(s piktogramem)
Každý den nová akce 👍 Každý den nová akce! 👍 Chcete vyhrát nový mobil? 👍
Plynoucí text
(s piktogramem)
Brzy otevíráme. Stůl si můžete rezervovat už dnes. 🕣 Tuto TV jinde než u nás neseženete. A navíc k ní dostanete dárek! 🎁 Nestíháme. Proto do naší agentury hledáme grafika. Přidáš se k nám? 👍

 

Emotikony v SMS a chatu

Lze namítnout, že ani jednovětá textová sdělení v SMS a chatech nejsou uživateli zakončována tečkou, a přitom nejde ani o popisky, ani o titulky. Pokud je autoři zakončují emotikony, připojují je ke konci textu často přímo, tj. bez tečky: Tos měl říct rovnou 👍

Zde je ovšem třeba vzít na vědomí, že tato sdělení jsou coby neformální projevy zpravidla odrazem nereprezentativního stylu, či chcete-li nespisovné podoby jazyka. V této jazykové vrstvě se jak známo užívá jazyka bez aplikace pravidel pro spisovnou normu. Tak jako se v neformálním chatu a neformálních SMS užívá nespisovných prostředků a rezignuje na pravidla, tak se to v nich zcela přirozeně hemží pravopisnými lapsy – ať už je na vině nedbalost, nebo neznalost.

Jinými slovy, výše uvedená námitka o psaní bez teček se opírá pouze o nedbalostní způsob (nebo snad svébytný styl?) zápisu textu, který by uživatel jindy (v e-mailu, v dopise atd.) zapsal s tečkou.

Tomuto způsobu je vlastní nejen vynechávání tečky za větou, ale i řada dalších pravopisných defektů (absence čárek, neužívání velkých písmen, nedbalost při používání pravopisných pravidel, někdy vynechávání diakritiky, ponechávání překlepů atd.), často i individuálních libůstek. Z tohoto způsobu proto nelze vyvozovat nic, co by mohlo být obecným pravidlem. Tedy, pokud máme ambici něco tak ryze neformálního, jako je tvorba hybridního, obrazově textového sdělení, svazovat pravidly.

Podobně sporná může být argumentace takovým nestandardním, nesprávným nakládáním s interpunkcí (známým ze SMS a chatu) při diskusi o způsobu zápisu textu s emotikony v příspěvcích na sociálních sítích (Facebooku, Twitteru, Instagramu atd.). Je nutno zkoumat, zda texty těchto útvarů (příspěvků na sociálních sítích) mají povahu titulků, či naopak plynoucích textů. Případně zda pro ně platí, že jsou výtvorem zcela neformálního, živelného nakládání s interpunkcí, jak ho známe ze SMS a chatu. Osobně se domnívám, že v případě reprezentativních (firemních) postů taková živelnost na místě není.

 

Pravidla pro interpunkci u emotikonů

Pro interpunkci ve formálních, nesoukromých textech s piktogramy/emotikony proto musí platit tato přirozená pravidla:

Pravidlo první:

Pokud chcete text doplnit piktogramem (např. emotikonem), nejprve si ujasněte jednu věc: Chcete ho použít k nahrazení slova v textu, nebo jako ilustraci sdělení, nebo jako pravý emotikon (tj. jako doplnění informace o postoji či emočním stavu pisatele)?

Pravidlo druhé:

Pokud piktogramem nahrazujete v textu slovo (nebo i více slov: fotbalový míč > ⚽), postupujte metodou znak za znak (kus za kus). Interpunkce původního textu zůstává nedotčena.

Pravidlo třetí:

V případech, kdy smí být čirý text zakončen bez tečky, připojujte piktogramy k textu bez tečky.

Pravidlo čtvrté:

V případech, kdy má být čirý text zakončen tečkou (či jiným znaménkem), připojujte piktogramy k textu až za tímto znaménkem.

 

Co říkají oponenti?

Emotikony jako náhrada interpunkčních znamének

Zastánci názoru, že emotikony zakončují věty místo interpunkčních znamének (zejména místo tečky), opírají svůj názor o tvrzení, že emotikony původně vznikaly z interpunkčních znamének stojících na konci věty. A že vznikaly doplněním dalších znaků (závorky, pomlčky apod.) k takovému „zakončovacímu“ znaménku, a tedy jakýmsi „vstřebáním“ původního znaménka do vytvořeného smajlíku. Z toho důvodu se podle nich nemá ve větách zakončených emotikonem psát tečka.

Taková argumentace má zásadní vadu: Podíváme-li se na naprostou většinu emotikonů/smajlíků, prakticky žádný z nich není „zahájen“ tečkou. Tím pádem ani nemůže být její náhradou. Model Prohráli jsme.Prohráli jsme : ( > Prohráli jsme 😭 proto nelze jako argument přijmout.

Podobně není běžné zakončovat text dvojtečkou (tak, aby mohla tvořit základ emotikonu, který dvojtečku podle uvedeného tvrzení nahradí). Je tedy zřejmé, že takový argument jednoduše neplatí.

 

Pomohl vám tento článek?

 

Přečtěte si také:

Zajímají vás emotikony a jejich využití v copywritingu? Přečtěte si můj článek o emotikonech v předmětu e-mailu – najdete ho zde.

Podrobný přehled pravidel pro používání interpunkčních znamének s čirými texty najdete například na wikipedii.

[1] Výlet do historie používání emotikonů přináší například tento text.

Pošli to dál

Comments are closed.