Poradna

Jak nazvat jazyk byrokratů? Byrokratčtina, nebo byrokratština?

Váš dotaz: Jak vytvořit název pro jazyk byrokratů? Bude to byrokratčtina, nebo byrokratština?

Podstatná jména tohoto typu se tvoří příponou -ina z přídavných jmen. Zároveň dochází k výměně skupiny -sk- za -šť- (popř. -ck- za -čť-). Pozorujte:

če-s-ký > če-št-ina
arab-s-ký > arab-št-ina
ture(c)-ký > ture-č-tina
srbochorvat-s-ký > srbochorvat-š-tina 

To znamená, že název jazyka se netvoří odvozením od podstatných jmen (substantiv): Chorvat + -ština > chorvatšina.

Nejprve je tedy nutno stanovit vhodné přídavné jméno. Předpokládejme, že hovoříme o byrokratickém jazyce. Potom by slovotvorná analogie vypadala takto:

byrokratický > byrokratičtina

Existuje ale i možnost, že jazyk byrokratů označíme jako byrokratský jazyk. Analogicky podle: jazyk Srbochorvatů > srbochorvatský jazyk > srbochorvatština. I když slovo byrokratský v češtině patrně neexistuje (alespoň korpus.cz ho nezná). Pak by pojmenování pro jazyk byrokratů vznikalo touto cestou:

byrokrat-s-ký > byrokrat-š-tina

V žádném případě tedy jazyk byrokratů nepojmenujeme byrokratčtina.

Str. 276 zde: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf

Pošli to dál