Píše se povodí dolní Vltavy, nebo povodí Dolní Vltavy?

Váš dotaz: Chceme-li pojmenovat oblast, píše se povodí dolní Vltavy, nebo povodí Dolní Vltavy

Povodí je kraj podél řeky. Oblast, která řeku obklopuje. Například kolem řeky Vltavy lze nazvat povodím Vltavy. Nebo také Povltavím. Podobně známe Polabí, Podyjí a tak dále.

Aby mohlo existovat povodí Dolní Vltavy, musela by existovat řeka Dolní Vltava. Obvykle hovoříme o horním, středním nebo dolním toku (Vltavy, Labe, Dyje…). Řeka Dolní Vltava ale neexistuje.

Nabízí se tedy uzavřít tento pravopisný problém s tím, že nemůže existovat ani její povodí, a tudíž nelze ve spojení slov povodí d/Dolní Vltavy užít velké D.

Může mít vodní cesta povodí?

Co ovšem existuje, je úsek (vodní cesta) s názvem Dolní Vltava (viz Wikipedie). Vodní cesta je podle definice každý vodní tok nebo jiná vodní plocha, na kterých je možné provozovat plavbu, t. j. provozovat plavidlo.

Ne každá řeka je vodní cestou a ne každá vodní cesta je řeka.

A teď zbývá rozlousknout, jestli je logické, aby se v případě vodní cesty hovořilo o povodí. Pokud ano, pak bychom psali povodí Dolní Vltavy. Tak ostatně zapisují danou oblast sami vodohospodáři. Podobně znají povodí Horní Vltavy. Přikláním se tedy k tomuto pojetí.

Pokud by neplatilo, že i vodní cesta má povodí, psali bychom o povodí dolní Vltavy.

 

Názvy podniků

Samozřejmě pokud je řeč o podniku, napíšeme velké písmeno: Pracuje ve společnosti Povodí Vltavy. Je ředitelem závodu Dolní Vltava.

Obdobně existují názvy podniků a společností jako společnost Povodí Moravy, společnost Povodí Labe, společnost Povodí Odry, společnost Povodí Ohře nebo společnost Povodí Dyje.

Pošli to dál