Píše se čokoládový mikuláš, nebo čokoládový Mikuláš?

Váš dotaz: Píše se označení figurky tvořící součást nadílky Mikuláš, nebo mikuláš? 

Zajímalo vás, jestli ukousnete čokoládovou hlavu mikulášovi, nebo Mikulášovi. Podívejme se tedy, jestli při přenosu pojmenování z osoby na výrobek dochází k apelativizaci propria (k přechodu vlastního jména do podoby obecného pojmenování), či nikoliv.

Apelativizace proprií: Ježíšek x ježíšek, Watt x watt

Patrně už jste se setkali s tím, že řada pojmenování, která původně coby vlastní jména označovala osoby, se v jazyce začala využívat s jiným, posunutým významem pro jiné skutečnosti:

  • ježíšek je vánoční nadílka, nikoliv děťátko v kolébce
  • watt je jednotka výkonu, nikoliv jméno fyzika
  • salchow je druh skoku při krasobruslení, nikoliv krasobruslař
  • casanova je kdokoliv, kdo se projevuje jako svůdník žen, nikoliv autor Dějin mého života
  • barborka je třešňová větévka utržená 4. prosince, nikoliv malá Barbora
  • večerníček je pohádka vysílaná v tradičním večerním čase, než jdou děti spát, nikoliv postavička s papírovou čepicí, která ji uvádí

Podobně plzeň je označení pro pivo Pilsner Urquell/Prazdroj ze světoznámého plzeňského pivovaru (tedy z Plzně), nikoliv pro město samotné.

Vztah mezi motivujícím a motivovaným: vnitřní souvislost vs vnější souvislost

Všechny tyto případy mají jedno společné: mezi motivujícím vlastním jménem a motivovaným obecným pojmenováním existuje vztah vnitřní souvislosti. Ani v jednom případě nejde o souvislost vnější, týkající se podoby.

Proto slovo ježíšek pojmenovává to, co je naděleno pod stromečkem, zatímco Ježíšek je pojmenování malého Ježíše (Slovník spisovného jazyka českého). Apelativum lazar označuje nemocného, zuboženého člověka, který je odkázán ležet jako Lazar, tedy jako biblická postava pojmenovaná Lazar, jejíž vážné onemocnění (malomocenství) Ježíš vyléčil. I zde jde o vnitřní souvislost, nikoliv o vnější podobnost.

Existují tedy případy, kdy dochází k přenosu vlastního jména osoby na jiný objekt na základě vnější souvislosti? Tedy například na základě podoby? Rozhodně ano. Pojďme se na ně podívat.

Vypadá jako Krakonoš

Vezměme si například názvy skal: Napoleon. Krakonoš, Rusalka atp. (více např. zde). Jde o příklady, kde motivací k pojmenování je typicky podoba, tj. „vypadá jako“.

Obdobně, na základě barvy,  se elektrické lokomotivě 383 dopravce Regio Jet říká Garfield, jinému typu (červené) lokomotivy se zase říká Karkulka (více zde). K přenosu na základě fyzické podobnosti dochází i u přezdívek pro osoby (podle vlasů: Nšoči, Sandokan, podle rysů v obličeji: Belmondo, Shrek atd.). I tady, podobně jako u neživých objektů pojmenovávaných na základě vnější souvislosti (podoby), nedochází k apelativizaci.

Můžete z toho tedy vyvodit, že zatímco pojmenování přenášená z osoby na objekt na základě vnitřní souvislosti podléhají apelativizaci, u pojmenování přenášených na základě vnější souvislosti (zejména u „vypadá jako“) se zachovává původní pravopis. Tedy velké písmeno.

Proto figurka vypadající jako Ježíšek je pořád Ježíškem, nikoliv ježíškem. V hračkářství koupíte plyšového Garfielda, nikoliv garfielda.

Mikuláš x mikuláš

Všimněte si, že v češtině už slovo mikuláš (psáno s malým počátečním m) existuje. Označuje mikulášskou nabídku (bez ohledu na vnější podobnost s postavou sv. Mikuláše): Děti si navzájem ukazovali své mikuláše. (tj. balíčky s nadílkou).

Jak můžete vidět, opakuje se nám tady známý vzorec: vnitřní souvislost > apelativizované pojmenování (výraz s malým písmenem na začátku).

Vedle toho, na základě vnější souvislosti (podoby), označujeme toho, jehož převlek připomíná svatého Mikuláše, jako Mikuláše (psáno s velkým M). Tedy opět známý vzorec: vypadá jako (sv.) Mikuláš > objednali jsme si domů Mikuláše (muže v převleku za Mikuláše).

Co z toho vyplývá pro cukrovinku/čokoládu, jejíž obal i tvar připomínají Mikuláše? Můj názor je, že jednoznačně to, že bychom měli psát: V sáčku na něj čekala figurka Mikuláše. Dovolíš mi, abych si do tvého Mikuláše kousl? Bohužel se mu Mikuláš i sněhulák v batohu roztekli.

A jak to vidíte vy?

PŘENOS POJMENOVÁNÍ PODLE VNITŘNÍ SOUVISLOSTI
(podle původu, příslušnosti, chování aj.)
PŘENOS POJMENOVÁNÍ PODLE VNĚJŠÍ SOUVISLOSTI
(podle vnější podoby)
       
James Watt watt
(jednotka)
Krakonoš Krakonoš
(skála)
Ježíšek ježíšek
(nadílka)
Mikuláš Mikuláš
(převlek, figurka)
Alois Lutz lutz
(jednotka)
Ježíšek Ježíšek
(figurka, též událost)
Johan Georg Grasel grázl
(nevychovanec)
Garfield Garfield
(žlutá lokomotiva)
Lazar lazar
(nemohoucí člověk)
   
Wilhelm Conrad Röntgen  rentgen
(jednotka, RTG snímek aj.)
   
       
       

 

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *