Píše se ve složených přídavných jménech spojovník, nebo pomlčka? A kdy se nepíše nic?

Váš dotaz: 

Má se uprostřed přídavného jména žlutozelený psát spojovník, nebo pomlčka? Nebo se píše úplně dohromady, bez znaménka? 

Odpověď:

Existují přídavná jména, která byla utvořena složením ze dvou (nebo i více) slov. Při tomto skládání dochází ke spojování různých slovních druhů:

podstatné jméno + přídavné jméno: z Mladé Boleslavi > mladoboleslavský
přídavné jméno + přídavné jméno: černý a bílý > černobílý
zájméno + přídavné jméno: sám zřejmý > samozřejmý
číslovka + přídavné jméno: tři metry > třímetrový 
příslovce + přídavné jméno: tmavě modrý > tmavomodrý (tvar tmavěmodrý ale lze i zvlášť jako tmavě modrý)

Až na zvláštní případy platí, že přídavné jméno utvořené skládáním standardně neobsahuje žádné znaménko.

Ale pozor!

Existují složeniny, v nichž bude za určitých okolností mezi komponenty složeniny použit spojovník. Jde o dvě skupiny složených přídavných jmen:

 

(1) Složená přídavná jména označující barvy

V případě těchto adjektiv píšeme spojovník tehdy, pokud označují dvě samostatné (tedy oddělené) barvy. Typické je to u popisování vlajek nebo barev oblečení: Visela tam červeno-bílá polská vlajka. 

Pokud naopak označují odstín (původní barvy jsou smíchané do jedné), složeninu píšeme dohromady a bez spojovníku. Ale pozor na výjimku: slovo černobílý píšeme bez spojovníku, přestože toto slovo neoznačuje odstín vzniklý smícháním bílé a černé.

žluto-zelený svetr

žlutozelený svetr

modro-zelené tričko

 

modrozelené tričko

 

(2) Složená přídavná jména s první částí končící na -sko, -cko, -ně, ově

V případě složených přídavných jména, jejichž první část končí na -sko, -cko, -ně, -ově, je  nutné vědět, kdy se taková přídavná jména píší se spojovníkem a kdy bez spojovníku. Rozhodující je, v jakém vztahu jsou k sobě výrazy, které složené přídavné jméno tvoří:

(2a) Složeniny tvořené koordinačními (souřadnými) výrazy, kdy první část končí na -sko, -cko, -ně, -ově, se mají psát se spojovníkem.

politický a ekonomický (souřadné spojení spojkou a) > politicko-ekonomický
literární a hudební > literár-hudební
anesteziologické a resuscitační >anesteziologicko-resuscitační
český a švýcarský > česko-švýcarský
řecký a římský (konflikt) > řecko-římský konflikt
Rakousko a Uhry > rakousko-uherský

Zjednodušeně se dá říci, že pokud mezi původními výrazy stála spojka a, ve složenině utvořené z obou výrazů ji nahradí spojovník.

 

(2b) Složeniny tvořené výrazy se subordinací (podřazením), kdy první část končí na -sko, -cko, -ně, -ově, se mají psát dohromady.

zahraniční politika > zahraničpolitický
občanské právo > občanskoprávní
České Švýcarsko > českošvýcarský
literární věda > literárvědní

Poznámka: Podřazení si můžete (hodně zjednodušeně) představit jako rozvití podstatného jména přídavným jménem. Věda > humanitní věda >> humanitněvědní.

 

A ještě pár výjimek:

Je několik případů, kdy uvedená pravidla neplatí a kdy se drží tradiční (dříve platný) způsob psaní:

československý
Českomoravská vrchovina
Moravskoslezský kraj
moravskoslezský region

apod.

Tradičně dohromady se píše i přídavné jméno řeckořímský ve spojení řeckořímský zápas.

 

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *