Píše se před zájmeny kdo a co čárka?

Váš dotaz: 

Má se v souvětí psát před zájmenem co čárka? Všimla jsem si, že se často nepíše, takže jsem znejistěla. Jde přece o vztažné zájmeno, nebo ne? 

Odpověď:

Slůvko co může být v různých situacích různým slovním druhem:

 1. Co jsi tam dělal? (tázací zájmeno)
 2. Dělej, co umíš. (vztažné zájmeno)
 3. To je ten, co tu byl i posledně. (vztažné zájmeno nesklonné)
 4. Ty nemáš co na práci? (zájmeno neurčité)
 5. Co si stěžuješ? (zájmenné příslovce tázací)
 6. Budu tam, co vždycky. (zájmenné příslovce vztažné)
 7. Co vím, nikdy neboural. > Nikdy neboural, co vím. (spojka s významem pokud)
 8. Zpíval, co mu síly stačily. (spojka s významem jak)
 9. Sedává tam den co den, večer co večer. (spojka s významem jako)
 10. Moc vám to nechutnalo, co? (částice modální)
 11. No co, / Ale co, bude líp. (částice)
 12. Co, ty chceš ještě? (citoslovce údivu)

Jak vidíme na příkladech (2), (3), (6), (7) a (8), slůvko co může být i vztažným zájmenem, případně podřadicí spojkou – a jako takový slovní druh uvozovat vedlejší větu. Proto se před ním v takových případech píše čárka:

 • Dejte si, co chcete.
 • Lyže, co jste si vybrali, už nemáme.
 • Nikdy nikomu neublížil, co tak říkali sousedé.

Čárka se před co v pozici vztažného zájmene či spojky píše i tehdy, kdy vedlejší věta rozvíjí jen jmenný výraz:

 • Vše, co sníte
 • Přání, co máte od dětství
 • Pro ty, co chtějí víc

Jestliže se tedy váš dotaz týkal věty, resp. souvětí, kde slůvko co mělo právě tento význam a funkci, pak se před ním rozhodně měla psát čárka. Bohužel, jak můžete vidět na následujících reklamních bannerech, často se v tom chybuje:

 

Vztažné zájmeno kdo a psaní čárky

V pozici vztažného zájmene, které uvozuje větu vedlejší, může být i zájmeno kdo. I před ním se v takové situaci píše čárka: 

 • Nevím, kdo to byl.
 • Ten, kdo jel vlakem, má smůlu.
 • Uvidíme, kdo s koho.
 • Ať to byl, kdo chtěl, šel najisto.
 • Všichni, kdo mě znají

Tato pravidla platí i pro situace, kdy je zájmeno kdo nebo co v jiném než prvním pádě: 

 • Ukaž, čemu nerozumíš.
 • Vyber si, koho chceš.
 • Víš, s kým spíš?
 • Nic, čeho by ses musel bát.

 

Pozor na výjimky

Existují nicméně situace, kdy se čárka před vztažnými zájmeny nepíše. Vedle ustálených slovních spojení a obratů (padni komu padni, ať je to kdo chce, nemám koho tam poslat) jsou to případy s výpustkou, tedy s vedlejší větou, jejíž značná část je vypuštěna (protože si ji lze domyslet z kontextu). Pokud z takové vedlejší věty zbyde jen jednoslovné torzo (tím jediným slovem je právě vztažné zájmeno, popř. příslovce), čárka se před ním nepíše:

 • A já už vím co!
 • Ty si o mně myslíš nevím co.
 • Celou dobu se přitom tvářil, že má na účtu bůhví co.
 • Už chodí s někým jiným. Víš s kým?

Pokud je ovšem vedlejší věta s vypuštěným slovesem rozvita více (zpravidla nad rámec jednoho slova),  je vhodné čárku napsat. Vzhledem ke kolísání se ale zápis takové konstrukce bez čárky nepovažuje za chybu (více k tomuto pravidlu zde):

 • Už brzy se dozvíte(,) co a jak.
 • Pořád ji jen zajímalo(,) kdo s kým a za kolik.
 • Zkus vymyslet(,) co pro Pavla.

 

Zajímá vás problematika psaní čárek v češtině?

Přečtěte si i tyto články:

Čárka v souvětích obsahujících větu s rozkazovacím způsobem

Psaní čárky před spojkou nebo

Psaní čárky před zájmeny který, jaký, jenž, kdo a co: Zkuste lego!

Psaní čárek před který

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *