PoradnaPravopis

Píše se co by kdyby s čárkou, nebo bez čárky? Tady je odpověď

Píše se obrat co by kdyby s čárkou? A kolik má být čárek ve větě pořád řeší, co by kdyby? Je správně napsat už neví coby? V tomto článku najdete na všechno odpověď. Nejdřív si ale vysvětlíme rozdíl mezi spojkou coby a spojením slov co by.

 

Rozdíl mezi coby a co by

Je to snadné:

Coby

Coby (psáno dohromady) je spojka s významem jako:

 • Coby hostinský zažil ledacos. (Jako hostinský…)
 • Oženil se s ní coby student. (… jako student.)
 • Praha coby největší české město láká nejvíc turistů.

 

Co by

Narozdíl od spojky coby se spojení slov coby používá:

 1. K uvození tázací věty: Co by se stalo, kdyby nepřijel?
 2. K připojení vedlejší věty (zpravidla jde o vedlejší větou předmětnou): Vyber si, co by se ti nejvíc líbilo.

Jde tedy o koexistenci tázacího (či vztažného) zájmena co a částice by využívané v podmiňovacím způsobu:

 • Co by dělal na tvém místě?
 • Co by měli prodat?
 • Dohadovali se, co by bylo nejlevnější.
 • Napište mi, co by to stálo.
 • Už neví, co by si ještě vymyslel.
 • Je to odsud, co by kamenem dohodil.

Podobnou strukturou je spojení s kdo by: Kdo by to udělal? A co by na to řekli ostatní?

Spojení co a by figuruje i v podmínkových souvětích s vedlejší větou uvozenou spojkou kdyby:

 • Co by měl říct, kdyby se chtěl omluvit?

 

Jak psát čárku u co by

Už víme, že pro připojování vět vedlejších se využívá dvojice slov co by. Vztažné zájmeno co v takových souvětích funguje jako spojovací výraz. Proto se před ním píše čárka:

 • Dohadovali se, co by bylo nejlevnější.
 • Už neví, co by si ještě vymyslel.

Pozor: U spojení co by dup (lze psát i cobydup) je již větný význam potlačen natolik, že ho nechápeme jako větu, ale jako příslovečnou spřežku. Proto se v něm před co čárka nepíše. Podobné je to u jak by smet:

 • Bude tady co by dup. (lze i Bude tady cobydup.)
 • Petr přišel pozdě jak by smet (lze i Petr přišel pozdě jakbysmet.)

Zastavme se ještě u příkladu Už neví, co by si ještě vymyslel. Pokud u něj vypustíme zbytek vedlejší věty, dostaneme konstrukci:

 • Už neví, co by.

Podobně například:

 • Už neví, co by roupama.
 • Už roupama neví, co by.

 

Jak psát čárku u co by kdyby

Podobně budeme analyzovat příklad s „co by kdyby“,. U něj vidíme elipsy hned dvě.  Můžeme si představit, že vznikl elipsou (vynechávkou, vypuštěním) věty vedlejší po CO a věty vedlejší po KDYBY. Tedy například z původní konstrukce „Nezajímá mě, co by (nastalo), kdyby (nesouhlasil).“.

Tedy: před vztažným CO se bude psát čárka.

Ale pozor:

Existují výjimečné případy, kdy se „co by kdyby“ čárkou neoděluje:

 • Jeho co by kdyby už nám lezlo krkem.
 • Až přestaneš s tím svým co by kdyby, povím ti náš plán.

 

Čárka před kdyby

Zbývá rozhodnout, zda bude čárka před kdyby. Ve funkci podřadicí spojky, za níž následuje věta, se kdyby odděluje čárkou. Ale dojde-li k elipse dané věty, postupujeme analogicky jako u jiných výrazů, tzn. čárku nepíšeme:

 • Už vím proč.
 • Nevím jak.
 • To je pořád samé kdyby.

Jiří Kostečka, významný český bohemista a didaktik českého jazyka, k tomu uvádí:

Obrat co by kdyby, který takto (elipsou) vznikl, se v reálném kontextu vyskytuje jako větný člen ve větě či souvětí, srov. příklady z Českého národního korpusu: musím přestat myslet na to, co by kdybyvracela se ale myšlenka, co by kdyby, zbytečná, toužebná, všetečná.

Velmi pochybuji, že by se někde našel doklad typu *vracela se ale myšlenka, co by kdyby Karel nepřišel včas, kde jedině by se o čárce před kdyby muselo uvažovat – taková konstrukce je totiž naprosto nečeská.

Klíčovým prvkem v naší úvaze je sama funkce interpunkčních znamének, a tedy i interpunkční čárky: jak naznačuje jejich označení, slouží k oddělování těch částí vět a souvětí, jež k sobě v reálné výpovědi nepatří (nebo patří jen volně) – např. závislé věty od její věty řídící, volně vložených výrazů apod.

Spojení co by kdyby je ovšem těsné, takže čárka v něm nemá co dělat.

 

Suma sumarum

Zůstává-li spojení co by kdyby v elidované podobě (spojovací výrazy nejsou doplněny vedlejšími větami), uvnitř toho spojení se čárka nepíše.

Takže: Jak byste napsali čárky v sloganu řetězce OBI (Když-nevíte-co-by-koupíte-to-v-OBI)?

 

Literatura:

Poradna Asociace češtinářů (Jiří Kostečka)

Příklady na coby v Českém národním korpusu

Příklady na „už neví, co by“ v Českém národním korpusu

 

Přečtěte si také:

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.