Copywriting: Lokalizujete copy? Pozor na uvozovky!

Lokalizujete texty z angličtiny, francouzštiny, španělštiny nebo třeba z polštiny? Pak určitě víte, co si pohlídat v oblasti interpunkčních znamének. Například v případě uvozovek.

Lokalizace textů: Na co si dát pozor

Lokalizace reklamních obsahů je jednou z disciplín, které by měl copywriter ovládat. Mnohé české pobočky nadnárodních agentur i korporací totiž při propagaci často vycházejí ze zahraničních vzorových materiálů. Ty pak adaptují na místní trh.

Při lokalizaci copy ovšem nejde o pouhý překlad z originálu. Reklamní text je mnohdy nutné upravit, aby obsahoval reálie, obraty a frazémy, které jsou pro koncového uživatele/zákazníka srozumitelné. Prostě aby byl funkční. 

Píšete správně uvozovky?

Obdobně je nezbytné lokalizovat i formální stránku textu. Bohužel, někteří copywriteři a překladatelé ignorují fakt, že odlišné jazyky využívají při zápisu textu odlišná typografická pravidla. Typickým příkladem nesourodosti typografických standardů jednotlivých jazyků je psaní uvozovek. Schválně si prohlédněte ukázky toho, jak uvozují přímou řeč či citace v cizích jazycích:

 

Jak je patrné z ukázek, různé jazyky používají pro grafické vyznačení přímé řeči (nebo třeba ironie) různé sady znamének. A i ty, které využívají uvozovky, je mohou psát různě.

 

Copywriter proto musí při lokalizaci dbát na to, aby nový text opatřil těmi znaky, které jsou vlastní cílovému jazyku. V češtině jsou to uvozovky psané na začátku dole a na konci nahoře, přičemž tvar uvozovek připomíná číslice 99 a 66.

A co vy? Dáváte si na psaní uvozovek pozor, nebo vás tento rozdíl nikdy nenapadl?

Pošli to dál