Nejlepší český copywriter

Nejlepší český copywriter píše tak, že se o jeho služby klienti přetahují. Zároveň je to meta, k níž touží směřovat mnozí z těch, kdo se copywritingem začali živit. Jak se ale nejlepší český copywriter pozná?

Znáte nejlepšího českého copywritera?

Copywriting je disciplína, při níž je důležité mít hned několik schopností a dovedností:

 • Mít kreativní myšlení a nápady
 • Umět nápad přetavit do myšlenky a koncepce
 • Umět myšlenky srozumitelně vyjadřovat a komunikovat
 • Ovládat výrazové prostředky jazyka a umět je funkčně využívat
 • Umět ztvárnit komunikát v písemné podobě
 • Znát principy reklamy
 • Rozumět marketingu a psychologii prodeje

 

Vedle toho je klíčové vzdělávat se v oblastech, které mají na úroveň copywritingu vliv. Těch je nepřeberná řada, proto uveďme namátkou jen některé:

 • Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • Obsahový marketing
 • Výkonnostní marketing
 • Marketing sociálních sítí
 • Direct marketing

 

Zároveň je důležité umět všechny znalosti, schopnosti a dovednosti účelně skloubit. Copywriting je totiž funkční psaní s jasně stanoveným záměrem. A zpravidla i s vytčeným cílem.

Nejlepším českým copywriterem proto stěží bude ten, kdo srší nápady a je vynikající idea maker, ale zároveň nedá dohromady srozumitelnou větu. Nebo je dysgrafik. Podobně bude těžko na mety nejvyšší útočit copywriter, který sice při psaní neudělá chybu, ale zákazníka ani nezaujme, ani nepřesvědčí.

Copywriter, který nevymyslí funkční komunikační řešení.

Jedním z kritérií pro posouzení dobrého copywritera je jeho schopnost přispívat prostřednictvím textů a konceptů k dosažení KPI či měřitelných cílů, které kreativní zadání obsahuje. Dobrého copywritera poznáte třeba tak, že poté, co přepíše vaše stávající texty, stoupne výkonnost vašich kampaní. Vzroste míra otevření a míra prokliku u emailů, vzrostou konverze na webu, zvýší se dosah a odezva příspěvků na sociálních sítích, zlepší se pozice vašich stránek ve vyhledávačích atd. Tím prokáže, že je zdatnější než autor původních textů. Ať už je psal copywriter, nebo někdo jiný.

Nejlepší čeští copywriteři jsou často podepsáni pod kampaněmi, které jsou nejvíce vidět a v nichž je investováno nejvíce peněz. Tedy v případě, že jde o původní české kampaně a ne o přejímky zahraničních formátů. Patří k nim reklamní spoty bank, automobilek, pojišťoven a velkých značek. Vždyť náklady na reklamní spot stojí 1 až 4,5 milionu korun.

Koho zajímají konkrétní jména, najde je například v knize Jaroslava Krupky Česká reklama nebo mezi držiteli ocenění Copywriter roku v rámci ankety Agentura roku, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA). Titulem Copywriter roku od AKA se může pochlubit například Pavel Sobek z Mark/BBDO, Vojta Untermüller nebo Pavel Friš.

Samozřejmě nesmím zapomenout ani na ceny českého Creative Copywriters Clubu nebo ceny Louskáček, udělované za reklamní kampaně. Uznávaní copywriteři jsou podepsáni i pod projekty, které sbírají výroční ocenění za nejlepší reklamu (jeden z přehledů je třeba zde). Například předseda CCC, copywriter Petr Voborský, má v kapse Effie, Louskáčka i Golden Drum.

 

Existuje nejlepší český copywriter?

Copywriting má dnes celou řadu podob. Málokdo ví, že psaní reklamních textů se dříve věnovali mnozí spisovatelé (domácí i zahraniční). Třeba František Nepil. Nebo Francis Scott Fitzgerald. Jenže: Zatímco kdysi se copywriting omezoval jen na tištěnou reklamu, s nástupem médií, jako je rozhlas, televize a především internet, má široké pole působnosti.

 

 

Není proto divu, že i mezi copywritery dochází ke specializaci – žánrové i obsahové. I webcopywriting, který se relativně nedávno vydělil jako samostatná disciplína s vlastními specifiky, dnes představuje oblast natolik rozsáhlou, že v jeho rámci existují skupiny copywriterů s ještě užší specializací. 

Mezi reklamními psavci se už málokdo věnuje všem žánrům a formátům. Na trhu působí copywriteři sloganisté a taglinisté, copywriteři zaměřující se na microcopy, directmailoví copywriteři, autoři reklamních scénářů/storytelleři, autoři copy pro rozhlasovou reklamu, B2B copywriteři, copywriteři specializující se na e-malingové nebo PPC kampaně atd.

 

nejlepší copywriter

 

Pochopitelně se specializují jak copywriteři freelanceři, tak reklamní agentury. Jako houby po dešti například rostou agentury a studia zaměřující se na správu sociálních sítí.

 

Hledáte kvalitního českého copywritera?

Ale jak mezi těmi všemi textaři hledat toho „úplně nejvíc nejlepčejšího“ českého copywritera? Těžko. Ti špičkoví mají samozřejmě jedno společné: schopnost kreativně nacházet poutavé, a přitom působivé myšlenkové zkratky a vymýšlet a vyprávět funkční, emotivní minipříběhy sloužící k příslušnému „zpracování“ zákazníka.

Kvalitní, profesionální copywriter dokáže žít vaším produktem a umí vystihnout jak jeho silné stránky, tak vaši konkurenční výhodu. Je schopen vžít se do pocitů a potřeb vašeho potenciálního zákazníka (nebo se s nimi v rámci vlastního průzkumu seznámit) a získat ho pro vás příběhem, myšlenkou či koncepcí neodolatelných výhod. Sdělením, na jehož konci je zákazník zbaven pochybností a nedůvěry – a také důvodů, proč zkoušet hledat řešení u konkurence.

Pokud sami píšete reklamní texty a chcete si vyzkoušet, jak na tom jste s povědomím o copy oboru, nechte si znalosti a dovednosti prověřit v bezplatném copywriterském testu projektu Copytime. Podobně jako desítky copywriterů před vámi. Najdete ho tady

 

 

Pošli to dál