Konec sluneční soustavy v českém jazyce

Viděli jste někdy umřít slovo? Vězte, že právě teď českými luhy a háji prochází smuteční průvod, aby se rozloučil se spojením slov sluneční soustava.

Sluneční soustava už jen s velkým S

Všechno začalo požadavkem astronomické obce. Zatímco dosud jsme snili o vzdálených galaxiích a cizích sluncích, kolem nichž obíhají rozličné planety, a představovali si nejrozličnější sluneční soustavy, teď má být všechno jinak.

Názvy planet a hvězd

Jak uvedla Internetová jazyková příručka, v případě dosud užívaného označení našeho planetárního systému výrazem sluneční soustava se jedná o označování jedinečného planetárního systému hvězdy Slunce.

Jiné planetární systémy nelze nazývat slunečními soustavami

Z toho vyplývají dvě věci: Jednak to, že jiné planetární systémy (ať už jejich gravitační střed budeme nazývat slunce, nebo hvězda), nelze nazývat slunečními soustavami. O SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ se má hovořit pouze v souvislosti s tou naší. Otázkou pak je, jestli tatáž restrikce platí i pro výraz slunce. (Pokud uskupení planet a hvězdy na druhém konci vesmíru nemůžeme nazývat sluneční soustavou, pak asi v jeho středu nebude objekt, který bychom chtěli nazývat sluncem.)

Kdo žádá pro sluneční soustavu vlastní jméno

Doplňme, že na základě požadavku astronomické obce má být pojmenování SLUNEČNÍ SOUSTAVA vnímáno jako vlastní jméno našeho planetárního systému. Naše galaxie nese pojmenování Galaxie nebo Mléčná dráha a náš planetární systém nese jméno Sluneční soustava. Připomeňme, že vlastní jméno má i naše domovská planeta: nazýváme ji Země. Všechna tato vlastní jména se pochopitelně píšou s velkým počátečním písmenem.

Kam zmizela sluneční soustava?

Druhá věc, která vyplývá ze shora uvedeného, je ještě více překvapující: Neexistuje důvod, aby v češtině figurovalo apelativní pojmenování sluneční soustava. To, co v Mléčné dráze rotuje, je planetární systém (planetární soustava) s názvem Sluneční soustava. Sami vědci chtějí, aby to nebylo pouhé označení (apelativní pojmenování, synonymum k výrazu planetární systém), ale aby to bylo vlastní jméno, tj. proprium. 

Situace se SLUNEČNÍ SOUSTAVOU tedy bude podobná jako s názvy planet. Družice proletí kolem Neptunu a opustí Sluneční soustavu (nikoliv sluneční soustavu) a do našeho planetárního systému se už nikdy nevrátí.

Už nebude důvod říkat naše SLUNEČNÍ SOUSTAVA. Jiná totiž nebude pod tímto označením existovat. 

A už nebude možné napsat, že v naší sluneční soustavě najdeme osm planet. Synonymum k označení planetární systém, které mělo dosud psanou podobu sluneční soustava, přestane v důsledku požadavku na psaní velkého S v českém jazyce existovat. 

R. I. P., sluneční soustavo!

 

Edit (26. 8. 2019): Vše je jinak?

Dne 26. 8. 2019 vyšel na serveru Neviditelný pes tento článek astronoma Jana Veselého. V něm mimo jiné uvádí: „Astronomové začali prosazovat psaní sousloví Sluneční soustava s velkým S, abychom náš planetární systém odlišili od těch cizích, které teď můžeme přeneseně popisovat jako sluneční soustavy, ale s malým počátečním písmenem. Tak jako už dávno rozlišujeme Slunce a jiné hvězdy jako vzdálená cizí slunce.“

Nemůžu si pomoct, ale působí to jako totální nepochopení rozdílu mezi funkcí obecného pojmenování (apelativum) a vlastního jména (proprium). Jan Veselý se snad domnívá, že nemůže vytvořit tvrzení Naše sluneční soustava se jmenuje Sluneční soustava. Přitom neexistuje jediný důvod, proč by to  nebylo možné.

Jan Veselý se potměšile raduje, jak (konečně!) prosadil psaní Sluneční soustava, aniž mu dochází (nebo to tak alespoň působí), že takovému psaní v českém jazyce dosud nic nebránilo. Rozhodně tedy nešlo o žádné zakázané ovoce, jak uvádí. Stejně jako jazyk už dávno umožňuje jednoznačnou identifikaci naší galaxie prostřednictvím vlastního jména/přezdívky Mléčná dráha – viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.

Ano, řeč je o Mléčné dráze, kterou Jan Veselý bůhvíproč zapisuje jako apelativum mléčná dráha. Mléčná dráha se přitom (snad odjakživa) píše s velkým M (protože jde o proprium). Dokládá to nejen Slovník spisovného jazyka českého, ale i Pravidla českého pravopisu a Internetová jazyková příručka. Snad se do této zcela jasné a smysluplné distinkce zase nevloží nějaká pomazaná hlava.

Co z četby článku Jana Veselého implicitně vyplývá? Kromě již řečeného (viz Edit) i následující:

1) Lze i nadále používat slovní spojení sluneční soustava jako apelativum. Půjde o synonymum k obratu planetární systém.

2) Obratem sluneční soustava lze označit jakýkoli planetární systém včetně toho našeho.

3) V mluvené řeči, kde není slyšet, zda říkáme velké písmeno, je v případě nejasného kontextu nutné pro jedinečnou identifikaci užít zájmeno naše [s/S]luneční soustava.

4) V psaném textu je nadbytečné psát naše před Sluneční soustava (s velkým S). Zájmeno naše bude funkční pouze při psaní naše sluneční soustava = náš planetární systém.

Pošli to dál