Copywriting & ceník: Kolik stojí profesionální copywriter a jeho služby

Začínáte s copywritingem, ale váháte, kolik si za to říct a jak sestavit vlastní ceník? Vrtá vám hlavou, proč si jeden copywriter účtuje za normostranu 250 Kč a druhý 1 600 Kč? Zajímá vás, jak naceňují práci copywriteři v zahraničí?

Nebo naopak chcete reklamní texty od profesionála, ale nevíte, kolik taková služba stojí a jestli nepůjde o vyhozené peníze? V tomto článku se o cenotvorbě dozvíte vše podstatné. 

 

Ceník aneb Co všechno tvoří cenu za copywriting

Každá zakázka je jiná. Zadání se od sebe liší například:

 • rozsahem
 • nároky na studium podkladů
 • nároky na studium trhu
 • nároky na kreativitu
 • formou požadovaného výstupu atd.

Zatímco u zakázky A půjde o sepsání textu pro e-mailový newsletter, zakázka B může spočívat v přípravě textu několikastránkového prodejního katalogu. Nebo v přípravě storyboardů pro sérii televizních reklamních spotů.

Jedno je ale jisté: Doba strávená samotným psaním tvoří jen část celkového času, který copywriter zakázce věnuje. Například Belinda Weaver odhaduje, že 60 % času stráví s vytvořením první verze, dalších 25 % padne na úpravy podle připomínek klienta, na korektury a finalizaci. Zbylých 15 % pak připadá na administrativu, která s projektem souvisí.

Proto (v závislosti na náročnosti zakázky) je zcela běžné, že celková cena odráží další činnosti, které k práci copywritera patří. Případně čas, který takovými činnostmi strávil.

 

Jaké související činnosti mohou mít dopad na výslednou cenu?

 • brainstorming
 • zmapování řešení zadavatelovy konkurence
 • tvorba koncepce, scénáře, storyboardu 
 • rešerše
 • duševní práce, přemýšlení, hledání řešení
 • sepsání základní verze copy a případných variací
 • zapracování zpětné vazby (zpravidla 2‒3 kola připomínkování)
 • korektury
 • obecná administrativa (čas strávený komunikací s klientem, dotazováním, archivací apod.)

Kolega copywriter Roman Věžník říká: Copywriter je jako detektiv. A má pravdu. Tvorba textu je až poslední fází práce copywritera. Profesionální textař stráví nejméně polovinu času, který si účtuje, přípravou podkladů: kladením otázek, sledováním konkurence, pátráním po silných stránkách produktu a prodejních argumentech, analyzováním získaných „stop“. Jen tak může být následná kreativa smysluplná.

 

Jak stanovit cenu: Hodinovka, nebo cena za normostranu?

Je na každém, jak požadovanou odměnu za svou práci na zakázce vyjádří. Platí to i pro ceník copywritera. Textaři v praxi využívají tyto možnosti:

 • cena za normostranu (x Kč/NS)
 • cena podle počet slov (x Kč/slovo)
 • hodinová sazba (x Kč/hod.)
 • cena za projekt (podle typu požadovaného textu/konceptu)

Důležitá rada: Naučte se hned na začátku sledovat, kolik času vám ta která činnost v rámci copywritingu zabere. Snáze tak dojdete k ceně, kterou si jako reklamní textař budete za čas strávený se zakázkou účtovat. Vhodných nástrojů je celá řada, k často používaným patří třeba Toggl.

 

Jak dlouho copywriter píše text?

Jste na úplném začátku a ještě nevíte, jak rychle dokážete dát do kupy copy pro vstupní webovou stránku, pro e-book nebo pro třicetisekundový rozhlasový reklamní spot? Vyjděte z údajů od copywriterů s mnohaletou praxí. Například Belinda Weaver uvádí:

 

Text pro webovou stránku (středně náročné téma)
2–3 hodiny
+ čas na briefing + korektury + administrativu

Text pro A4 brožuru či leták
3–5 hodin na stránku
+ čas na briefing + korektury + administrativu

Texty pro sadu e-mailů
1–2 hodiny na 1 e-mail + čas na briefing + korektury + administrativu

Text příspěvku na blog (cca 500 slov, nenáročné téma)
1–2 hodiny + korektury.

 

Schválně porovnejte Belindiny údaje s tím, jak vidí časovou dotaci na jednotlivé projekty copywriter Glenn Murray z WriteDivine. Zkusil porovnat, kolik času stráví přípravou textu (v průměru) pro:

 • vstupní webovou stránku (pro IT společnost), viz sloupec Home
 • stránku představující digitalizační služby, viz sloupec Services
 • stránku O nás (pro hypotečního makléře)
 • stránku Proč si vybrat nás (pro stavební firmu)
 • e-commerce stránku (pro prodejce tašek)

Poté požádal pomocí dotazníku další copywritery, aby uvedli, kolik času takovým zakázkám věnují oni. A výsledek?

(zdroj: divinewrite.com)

Jak si můžete povšimnout, i tady vycházejí v průměru 3–4 hodiny na napsání textu v rozsahu jedné strany. Glenn zároveň zdůrazňuje důležitou věc: různí copywriteři dokážou jednu a tutéž zakázku zvládnout za různě dlouhou dobu (nebo to alespoň vyplynulo z jeho dotazníku). Co z dotazníku nezjistíte, je odpověď na otázku, zda kvalita jejich textů bude srovnatelná, nebo ne.

(zdroj: divinewrite.com)

 

Chcete jako copywriter vydělávat víc než uklízečka?

Při tvorbě ceníku vycházejte z toho, jak dlouho bude napsání a zrevidování textu trvat vám. Berte přitom na vědomí, že nejde o závod, ale o tvorbu kvalitního, originálního, funkčního výstupu podle specifického zadání.

Pak si řekněte, jakou cenu má hodina vašeho času. Uvažte při tom, že sazba uklízečky se pohybuje v rozmezí 100–140 Kč/hod. (zdroj: jobs.cz). Tak se dostanete i k ceně za normostranu, popř. k ceně za slovo.

Ve výsledku je potom jedno, jestli u určitého formátu sdělíte zákazníkovi sazbu za normostranu, nebo podle toho, na kolik hodin zakázku odhadnete. Částka by měla vždy reflektovat hodnotu vašeho času. Vaše zkušenosti. A ať chcete, nebo ne: bude reflektovat i to, jaký je o vaše služby při aktuální sazbě zájem.

Kalifornský blog menwithpens.ca k tomu říká: Nechoďte pod částku 50 dolarů za hodinu. (Spočítáte-li si to na prstech obou rukou, je to něco přes tisícovku.)

Dobře, průměrný příjem v USA je 3x vyšší než v ČR. Můžeme tedy chtít všechny zámořské sazby dělit třemi. Pak si tedy položte otázku: Účtuju si jako copywriter začátečník alespoň 350 Kč za hodinu? A kolik toho za hodinu stihnu napsat?

Jasně, na webu narazíte na autory, kteří se podbízejí cenou v rozmezí 80‒150 Kč za normostranu textu. Proč je na místě se jim vyhnout, jsem popsal v článku Levný copywriter? Vyhozené peníze a posměch jako bonus.

A jsme u toho:

 

Proč mají různí copywriteři různé sazby?

Zajímavou statistiku k tomu přináší ClearVoice. Ukazuje, jak se liší cena podle toho, jak bohatou praxi copywriter má.

Mezi začátečníky (0‒3 roky zkušeností) převažují sazby do 20 USD za hodinu (cca 26 %) a 20‒40 USD za hodinu (cca 32 %). Převedením na koruny a vydělením třemi dojdeme k horní hranici 300 Kč/hod.

Naproti tomu copywriteři s praxí delší než 15 let (ClearVoice je označuje slovem experti) z valné většiny nevydělávají méně než 80 USD/hod. Přes 40 % z nich si účtuje dokonce více než 100 USD/hod. (Chceme-li tuto sazbu opět dělit třemi, dostáváme se k částkám nad hranicí 700 Kč/hod.)

Do této sazby se zcela přirozeně promítá copywriterova erudice, praxe, zkušenosti, náklady na využívané softwarové nástroje a jeho předchozí investice do toho, aby ony zkušenosti a know-how získal. Kdo ví, kolik stojí vstupné na oborové konference a jaké částky se platí za různá specializovaná školení, kurzy nebo přístup k případovým studiím, tomu je to jasné.

V neposlední řadě rozhoduje o ceně copywritera jeho pozice na trhu. To, jak je žádaný.

copywriting ceník cenotvorba
Kdy používat sazbu za slovo a kdy hodinovku? V kurzu Romana Věžníka se dozvíte mnohem víc než jen tohle. Doporučuju ho každému.

 

Vyjde účtování za slovo levněji? 

Statistika ClearVoice je neúprosná. Slovo textu od copywritera začátečníka se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,01‒0,50 USD. 

Mezi pokročilými, zkušenějšími textaři převažuje rozmezí 0,10‒0,75 USD.

Copywriter expert běžně píše za více než 1 USD/slovo. Dolní hranice jeho sazby je tedy někde u 20 Kč/slovo. Podle průzkumu ClearVoice je ale nutné počítat s tím, že v naprosté většině případů pořídíte u zkušeného profíka text o 500 slovech za mnohem více než za pouhých 1 000 Kč.

Účtování za slovo (za normostranu) se vám coby copywriterovi může vyplatit u těch typů copy, kdy vytváříte velkou porci plynoucího textu (dopisy, e-maily, tiskové zprávy, produktové popisky apod.).

 

Různé copy, různé ceny

A jsme u nejdůležitější části. V ní si ukážeme, že není copy jako copy. A že se to patřičně promítá i do ceníku copywritera.

Prezentace AWAI, kterou najdete na stránkách lightupyourbiz.com, na stranách 27‒34 přehledně rozepisuje cenová rozpětí pro jednotlivé typy projektů (typy zadání pro copywritera).

Těch 8 stran dá každému dokonalou představu o tom, kde se pohybují ceny pro online copywriting i jaký je ceník pro offline copywriting. Nechybějí na nich sazby za textování bannerů, příspěvků na sociální média či TV spotů, ale ani sazby za korektury, ghostwriting nebo zpracování marketingové strategie.

Podívejme se na ceník od AWAI podrobněji:

 

Online Copywriting Cena v USD
Audit obsahu webu 1500‒3000
Analýza klíčových slov a a příprava jejich seznamu  500‒1500
Optimalizace obsahu domovské stránky 1500‒3000
Optimalizace obsahu/copy stránek hlavního menu 500‒1000/page
Optimalizace obsahu/copy produktové stránky 50‒100/page
Copy pro novou stránku (SEO, konverze) 700‒1200/page
Inzerce (banner, textový inzerát, PPC) 250‒1000
Vstupní stránka konceptu na generování leadů 500‒1500
Prodejní microsite (2‒5 stránek) 3000‒7000
SEO článek (1200‒2000 slov) 250‒800

 

Offline Copywriting Cena v USD
Direct mail: promoční pohlednice/karta vedoucí k akci 750‒1500
Direct mail: zásilka generující leady (dopis, obálka, device) 500‒1500
Direct mail: newsletter/self-mailer s prodejní složkou 750‒2500
Direct mail: brožura/leták představující produkt (3 panely) 750‒1500
Direct mail: reklamní leták 800‒2000
Tvorba názvů produktů a sloganů, názvů značek/firem a taglines 1000‒3000/balíček
Ghostwriting: kniha 5000‒10 000
Rozhlasová reklama: spot (30‒60 vteřin) ‒ scénář, copy 1200‒1500
TV reklama: spot (30‒60 vteřin) ‒ scénář, copy 1000‒1800
Proofreading, korektury 0,02‒0,05/slovo

Směnný kurz v době psaní článku: cca 22 Kč/USD.

 

Kolik stojí český copywriter?

Existují copywriteři zkušení a copywriteři s minimální praxí. Copywriteři úspěšní a méně úspěšní. Specializovaní, ale i ti se širokým záběrem.

Jsou copywriteři dobří a špatní. A samozřejmě relativně levní a relativně drazí. Je jen na zadavateli práce, aby si našel takového textaře, který mu bude vyhovovat: schopnostmi, časovou i tvůrčí flexibilitou, spolehlivostí i cenovkou. Následující tabulka vám napoví, s jak pestrými sazbami za copywriting se můžete setkat na českém trhu:

 

Ceny českých copywriterů Kč/hod  Kč/NS
Copywriter A 300‒500
Copywriter B 500 600
Copywriter C 900‒1600
Copywriter D 500
Copywriter E 600
Copywriter F  – 1100
Copywriter G 890
Copywriter H  1200
Copywriter I 1900
Copywriter J 2500
Copywriter K 3000

Zdroj: Google

 

Jak už zaznělo, copywriterova sazba indikuje (nebo by alespoň měla), jakou má copywriter na trhu pozici. Jak si cení své praxe a erudice a jaká je po jeho službách poptávka. A vlastně i to, jaká je jeho klientela.

Protože každé zadání je jinak náročné, obvykle se u komplexnějších úkolů setkáte s tím, že vám vámi vybraný copywriter předloží oproti vašemu zadání individuální cenovou nabídku.

Do ní promítne svůj vlastní odhad časové náročnosti projektu, tj. kolik času stráví přípravou a kolik hodin mu zabere psaní a případné zanášení vašich připomínek. Jistě, u zakázek typu Potřebuju SEO článek na 1000 slov tomu tak pravděpodobně nebude. Ale je dobré počítat s tím, že seriózní copywriting není jako prodej housek na krámě.

Ostatně, v článku Výsledky ankety Kolik si účtuje copywriter jsem se věnoval výsledkům průzkumu, v němž více než 400 copywriterů odpovídalo na to, kolik si účtují, jestli fakturují hodinově, podle počtu normostran či jinak a jak dlouho jim trvá napsat třeba SEO článek. Pokud vás cenotvorba zajímá, určitě si ho přečtěte.

 

A co produktové popisky?

Nenašli jste v ceníku informace o ceně za zpracování produktových popisků pro e-shop? Ukažme si, jak popisky produktů naceňují ostatní. Opět nám napoví údaje z webů českých freelancerů:

Ceník tvorby produktových popisků  Kč/NS
Copywriter A od 100
Copywriter B od 240
Copywriter C od 270
Copywriter D od 450
Copywriter E od 500

Zdroj: Google

Cena za produktové popisky se může lišit podle praxe copywritera, podle úrovně dodaných podkladů i podle míry specifičnosti produktů (a s tím související náročnosti rešerší).

 

Hledáte copywritera?

Hledáte copywritera a myslíte si, že vám stačí tvůrce textů se sazbou do 200 Kč/NS? Přečtěte si článek Levný copywriter? 100% riziko vyhozených peněz a posměch jako bonus, ať víte, co vás čeká.

 

Stáhněte si ceník

Abyste měli obrázek o cenách úplný, můžete si stáhnout oficiální ceníky dvou marketingových asociací: AWAI a MEAA. Najdete v nich cenová rozpětí pro jednotlivé typy copywriterských zakázek, počínaje příspěvky na sociální sítě a konče třeba otextováním produktového katalogu či případové studie.

 

STÁHNOUT CENÍK AWAI

 

STÁHNOUT CENÍK MEAA

 

Přečtěte si také:

Cena za vytvoření sloganu: Kolik stojí reklamní claim a tagline?

Cena za copywriting: AWAI zpracoval ceník na rok 2019

Copywriting & cena za něj v Česku a v zahraničí

Výsledky ankety Kolik si účtuje copywriter

Anketa: Kolik si účtuje copywriter? Známe sazby začátečníka, středně pokročilého i experta

Ceníky AWAI a MEAA ke stažení (2021, 2020)

 

Co je nového v blogu

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *