Copywriting

Copywriting & ceník: Kolik stojí profesionální copywriter a jeho služby

Začínáte s copywritingem, ale váháte, kolik si za to říct a jak sestavit vlastní ceník? Vrtá vám hlavou, proč si jeden copywriter účtuje za normostranu 250 Kč a druhý 1 600 Kč? Zajímá vás, jak naceňují práci copywriteři v zahraničí?

Nebo naopak chcete reklamní texty od profesionála, ale nevíte, kolik taková služba stojí a jestli nepůjde o vyhozené peníze? V tomto článku se o cenotvorbě dozvíte vše podstatné. 

 

Ceník aneb Co všechno tvoří cenu za copywriting

Každá zakázka je jiná. Zadání se od sebe liší například:

 • rozsahem
 • nároky na studium podkladů
 • nároky na studium trhu
 • nároky na kreativitu
 • formou požadovaného výstupu atd.

Zatímco u zakázky A půjde o sepsání textu pro e-mailový newsletter, zakázka B může spočívat v přípravě textu několikastránkového prodejního katalogu. Nebo v přípravě storyboardů pro sérii televizních reklamních spotů.

Jedno je ale jisté: Doba strávená samotným psaním tvoří jen část celkového času, který copywriter zakázce věnuje. Například Belinda Weaver odhaduje, že 60 % času stráví s vytvořením první verze, dalších 25 % padne na úpravy podle připomínek klienta, na korektury a finalizaci. Zbylých 15 % pak připadá na administrativu, která s projektem souvisí.

Proto (v závislosti na náročnosti zakázky) je zcela běžné, že celková cena odráží další činnosti, které k práci copywritera patří. Případně čas, který takovými činnostmi strávil.

 

Jaké související činnosti mohou mít dopad na výslednou cenu?

 • brainstorming
 • zmapování řešení zadavatelovy konkurence
 • tvorba koncepce, scénáře, storyboardu 
 • rešerše
 • sepsání základní verze copy a případných variací
 • zapracování zpětné vazby (zpravidla 2‒3 kola připomínkování)
 • korektury
 • obecná administrativa (čas strávený komunikací s klientem, dotazováním, archivací apod.)

Kolega copywriter Roman Věžník říká: Copywriter je jako detektiv. A má pravdu. Tvorba textu je až poslední fází práce copywritera. Profesionální textař stráví nejméně polovinu času, který si účtuje, přípravou podkladů: kladením otázek, sledováním konkurence, pátráním po silných stránkách produktu a prodejních argumentech, analyzováním získaných „stop“. Jen tak může být následná kreativa smysluplná.

 

Jak stanovit cenu: Hodinovka, nebo cena za normostranu?

Je na každém, jak požadovanou odměnu za svou práci na zakázce vyjádří. Platí to i pro ceník copywritera. Textaři v praxi využívají tyto možnosti:

 • cena za normostranu (x Kč/NS)
 • cena podle počet slov (x Kč/slovo)
 • hodinová sazba (x Kč/hod.)
 • cena za projekt (podle typu požadovaného textu/konceptu)

Důležitá rada: Naučte se hned na začátku sledovat, kolik času vám ta která činnost v rámci copywritingu zabere. Snáze tak dojdete k ceně, kterou si jako reklamní textař budete za čas strávený se zakázkou účtovat. Vhodných nástrojů je celá řada, k často používaným patří třeba Toggl.

 

Jak dlouho copywriter píše text?

Jste na úplném začátku a ještě nevíte, jak rychle dokážete dát do kupy copy pro vstupní webovou stránku, pro e-book nebo pro třicetisekundový rozhlasový reklamní spot? Vyjděte z údajů od copywriterů s mnohaletou praxí. Například Belinda Weaver uvádí:

 

Text pro webovou stránku (středně náročné téma)
2–3 hodiny
+ čas na briefing + korektury + administrativu

Text pro A4 brožuru či leták
3–5 hodin na stránku
+ čas na briefing + korektury + administrativu

Texty pro sadu e-mailů
1–2 hodiny na 1 e-mail + čas na briefing + korektury + administrativu

Text příspěvku na blog (cca 500 slov, nenáročné téma)
1–2 hodiny + korektury.

 

Schválně porovnejte Belindiny údaje s tím, jak vidí časovou dotaci na jednotlivé projekty copywriter Glenn Murray z WriteDivine. Zkusil porovnat, kolik času stráví přípravou textu (v průměru) pro:

 • vstupní webovou stránku (pro IT společnost), viz sloupec Home
 • stránku představující digitalizační služby, viz sloupec Services
 • stránku O nás (pro hypotečního makléře)
 • stránku Proč si vybrat nás (pro stavební firmu)
 • e-commerce stránku (pro prodejce tašek)

Poté požádal pomocí dotazníku další copywritery, aby uvedli, kolik času takovým zakázkám věnují oni. A výsledek?

(zdroj: divinewrite.com)

Jak si můžete povšimnout, i tady vycházejí v průměru 3–4 hodiny na napsání textu v rozsahu jedné strany. Glenn zároveň zdůrazňuje důležitou věc: různí copywriteři dokážou jednu a tutéž zakázku zvládnout za různě dlouhou dobu (nebo to alespoň vyplynulo z jeho dotazníku). Co z dotazníku nezjistíte, je odpověď na otázku, zda kvalita jejich textů bude srovnatelná, nebo ne.

(zdroj: divinewrite.com)

 

Chcete jako copywriter vydělávat víc než uklízečka?

Při tvorbě ceníku vycházejte z toho, jak dlouho bude napsání a zrevidování textu trvat vám. Berte přitom na vědomí, že nejde o závod, ale o tvorbu kvalitního, originálního, funkčního výstupu podle specifického zadání.

Pak si řekněte, jakou cenu má hodina vašeho času. Uvažte při tom, že sazba uklízečky se pohybuje v rozmezí 100–140 Kč/hod. (zdroj: jobs.cz). Tak se dostanete i k ceně za normostranu, popř. k ceně za slovo.

Ve výsledku je potom jedno, jestli u určitého formátu sdělíte zákazníkovi sazbu za normostranu, nebo podle toho, na kolik hodin zakázku odhadnete. Částka by měla vždy reflektovat hodnotu vašeho času. Vaše zkušenosti. A ať chcete, nebo ne: bude reflektovat i to, jaký je o vaše služby při aktuální sazbě zájem.

Kalifornský blog menwithpens.ca k tomu říká: Nechoďte pod částku 50 dolarů za hodinu. (Spočítáte-li si to na prstech obou rukou, je to něco přes tisícovku.)

Dobře, průměrný příjem v USA je 3x vyšší než v ČR. Můžeme tedy chtít všechny zámořské sazby dělit třemi. Pak si tedy položte otázku: Účtuju si jako copywriter začátečník alespoň 350 Kč za hodinu? A kolik toho za hodinu stihnu napsat?

Jasně, na webu narazíte na autory, kteří se podbízejí cenou v rozmezí 80‒150 Kč za normostranu textu. Proč je na místě se jim vyhnout, jsem popsal v článku Levný copywriter? Vyhozené peníze a posměch jako bonus.

A jsme u toho:

 

Proč mají různí copywriteři různé sazby?

Zajímavou statistiku k tomu přináší ClearVoice. Ukazuje, jak se liší cena podle toho, jak bohatou praxi copywriter má.

Mezi začátečníky (0‒3 roky zkušeností) převažují sazby do 20 USD za hodinu (cca 26 %) a 20‒40 USD za hodinu (cca 32 %). Převedením na koruny a vydělením třemi dojdeme k horní hranici 300 Kč/hod.

Naproti tomu copywriteři s praxí delší než 15 let (ClearVoice je označuje slovem experti) z valné většiny nevydělávají méně než 80 USD/hod. Přes 40 % z nich si účtuje dokonce více než 100 USD/hod. (Chceme-li tuto sazbu opět dělit třemi, dostáváme se k částkám nad hranicí 700 Kč/hod.)

Do této sazby se zcela přirozeně promítá copywriterova erudice, praxe, zkušenosti, náklady na využívané softwarové nástroje a jeho předchozí investice do toho, aby ony zkušenosti a know-how získal. Kdo ví, kolik stojí vstupné na oborové konference a jaké částky se platí za různá specializovaná školení, kurzy nebo přístup k případovým studiím, tomu je to jasné.

V neposlední řadě rozhoduje o ceně copywritera jeho pozice na trhu. To, jak je žádaný.

 

Vyjde účtování za slovo levněji? 

Statistika ClearVoice je neúprosná. Slovo textu od copywritera začátečníka se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,01‒0,50 USD. 

Mezi pokročilými, zkušenějšími textaři převažuje rozmezí 0,10‒0,75 USD.

Copywriter expert běžně píše za více než 1 USD/slovo. Dolní hranice jeho sazby je tedy někde u 20 Kč/slovo. Podle průzkumu ClearVoice je ale nutné počítat s tím, že v naprosté většině případů pořídíte u zkušeného profíka text o 500 slovech za mnohem více než za pouhých 1 000 Kč.

Účtování za slovo (za normostranu) se vám coby copywriterovi může vyplatit u těch typů copy, kdy vytváříte velkou porci plynoucího textu (dopisy, e-maily, tiskové zprávy, produktové popisky apod.).

 

Různé copy, různé ceny

A jsme u nejdůležitější části. V ní si ukážeme, že není copy jako copy. A že se to patřičně promítá i do ceníku copywritera.

Prezentace AWAI, kterou najdete na stránkách lightupyourbiz.com, na stranách 27‒34 přehledně rozepisuje cenová rozpětí pro jednotlivé typy projektů (typy zadání pro copywritera).

Těch 8 stran dá každému dokonalou představu o tom, kde se pohybují ceny pro online copywriting i jaký je ceník pro offline copywriting. Nechybějí na nich sazby za textování bannerů, příspěvků na sociální média či TV spotů, ale ani sazby za korektury, ghostwriting nebo zpracování marketingové strategie.

Podívejme se na ceník od AWAI podrobněji:

 

Online CopywritingCena v USD
Audit obsahu webu1500‒3000
Analýza klíčových slov a a příprava jejich seznamu 500‒1500
Optimalizace obsahu domovské stránky1500‒3000
Optimalizace obsahu/copy stránek hlavního menu500‒1000/page
Optimalizace obsahu/copy produktové stránky50‒100/page
Copy pro novou stránku (SEO, konverze)700‒1200/page
Inzerce (banner, textový inzerát, PPC)250‒1000
Vstupní stránka konceptu na generování leadů500‒1500
Prodejní microsite (2‒5 stránek)3000‒7000
SEO článek (1200‒2000 slov)250‒800

 

Offline CopywritingCena v USD
Direct mail: promoční pohlednice/karta vedoucí k akci750‒1500
Direct mail: zásilka generující leady (dopis, obálka, device)500‒1500
Direct mail: newsletter/self-mailer s prodejní složkou750‒2500
Direct mail: brožura/leták představující produkt (3 panely)750‒1500
Direct mail: reklamní leták800‒2000
Tvorba názvů produktů a sloganů, názvů značek/firem a taglines1000‒3000/balíček
Ghostwriting: kniha5000‒10 000
Rozhlasová reklama: spot (30‒60 vteřin) ‒ scénář, copy1200‒1500
TV reklama: spot (30‒60 vteřin) ‒ scénář, copy1000‒1800
Proofreading, korektury0,02‒0,05/slovo

Směnný kurz v době psaní článku: cca 22 Kč/USD.

 

Kolik stojí český copywriter?

Existují copywriteři zkušení a copywriteři s minimální praxí. Copywriteři úspěšní a méně úspěšní. Specializovaní, ale i ti se širokým záběrem.

Jsou copywriteři dobří a špatní. A samozřejmě relativně levní a relativně drazí. Je jen na zadavateli práce, aby si našel takového textaře, který mu bude vyhovovat: schopnostmi, časovou i tvůrčí flexibilitou, spolehlivostí i cenovkou. Následující tabulka vám napoví, s jak pestrými sazbami za copywriting se můžete setkat na českém trhu:

 

Ceny českých copywriterůKč/hod Kč/NS
Copywriter A300‒500
Copywriter B500600
Copywriter C900‒1600
Copywriter D500
Copywriter E600
Copywriter F –1100
Copywriter G890
Copywriter H 1200
Copywriter I1900
Copywriter J2500
Copywriter K3000

Zdroj: Google

 

Jak už zaznělo, copywriterova sazba indikuje (nebo by alespoň měla), jakou má copywriter na trhu pozici. Jak si cení své praxe a erudice a jaká je po jeho službách poptávka. A vlastně i to, jaká je jeho klientela.

Protože každé zadání je jinak náročné, obvykle se u komplexnějších úkolů setkáte s tím, že vám vámi vybraný copywriter předloží oproti vašemu zadání individuální cenovou nabídku.

Do ní promítne svůj vlastní odhad časové náročnosti projektu, tj. kolik času stráví přípravou a kolik hodin mu zabere psaní a případné zanášení vašich připomínek. Jistě, u zakázek typu Potřebuju SEO článek na 1000 slov tomu tak pravděpodobně nebude. Ale je dobré počítat s tím, že seriózní copywriting není jako prodej housek na krámě.

Ostatně, v článku Výsledky ankety Kolik si účtuje copywriter jsem se věnoval výsledkům průzkumu, v němž více než 400 copywriterů odpovídalo na to, kolik si účtují, jestli fakturují hodinově, podle počtu normostran či jinak a jak dlouho jim trvá napsat třeba SEO článek. Pokud vás cenotvorba zajímá, určitě si ho přečtěte.

 

A co produktové popisky?

Nenašli jste v ceníku informace o ceně za zpracování produktových popisků pro e-shop? Ukažme si, jak popisky produktů naceňují ostatní. Opět nám napoví údaje z webů českých freelancerů:

Ceník tvorby produktových popisků  Kč/NS
Copywriter Aod 100
Copywriter Bod 240
Copywriter Cod 270
Copywriter Dod 450
Copywriter Eod 500

Zdroj: Google

Cena za produktové popisky se může lišit podle praxe copywritera, podle úrovně dodaných podkladů i podle míry specifičnosti produktů (a s tím související náročnosti rešerší).

 

Hledáte copywritera?

Hledáte copywritera a myslíte si, že vám stačí tvůrce textů se sazbou do 200 Kč/NS? Přečtěte si článek Levný copywriter? 100% riziko vyhozených peněz a posměch jako bonus, ať víte, co vás čeká.

 

Stáhněte si ceník

Abyste měli obrázek o cenách úplný, můžete si stáhnout oficiální ceníky dvou marketingových asociací: AWAI a MEAA. Najdete v nich cenová rozpětí pro jednotlivé typy copywriterských zakázek, počínaje příspěvky na sociální sítě a konče třeba otextováním produktového katalogu či případové studie.

 

STÁHNOUT CENÍK AWAI

 

STÁHNOUT CENÍK MEAA

 

 

Přečtěte si také:

Cena za vytvoření sloganu: Kolik stojí reklamní claim a tagline?

Cena za copywriting: AWAI zpracoval ceník na rok 2019

Copywriting & cena za něj v Česku a v zahraničí

Výsledky ankety Kolik si účtuje copywriter

Anketa: Kolik si účtuje copywriter? Známe sazby začátečníka, středně pokročilého i experta

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.