Test pro copywritery (7): Frazeologie – části těla

Právě teď můžeš zdarma hodit oko na další z online testů pro copywritery. V tomhle se dozvíš, jak znáš frazémy a idiomy.

Projdi si všechny otázky a zjisti, jestli je zvládneš „sfouknout s prstem v nose“ a jestli na ně dokážeš správně odpovědět v časovém limitu!

Čeká na tebe 10 otázek – 10 vět, v nichž je do známých frazeologismů zapotřebí doplnit výrazy obsahující některou z částí těla. Zakroutíš krkem všem chybným odpovědím a dosáhneš 100% výsledku? Pokud ano, určitě se pochlub ostatním.

Hodně štěstí!

 

QUIZ START

 

Jako copywriter můžeš frazémy využívat dvojím způsobem:

(1) Vhodně spojovat známé, běžně užívané varianty frazémů v příhodných kontextech, aby sdělení vyznělo vtipně nebo jinak upoutalo pozornost: Naše ortopedické boty vás postaví na nohy!

(2) Aktualizovat podobu známých, běžně užívaných variant tak, že vznikne nový, odvozený obrat. Ten bude (například vtipně) odkazovat k původnímu znění frazému: Kolik řečí umíš, tolikrát se domluvíš. Jak si kdo ustele, tak má ustláno. Ten závod nakonec vyhrál o prsní bradavky. apod.

 

Podívej se na zoubek i dalším testům. Frazémy si můžeš otestovat i tady.

 

Kam dál?

Podívej se, jestli neděláš při psaní stejné chyby jako někteří copywriteři. Série článků na toto téma začíná zde.

 

Rychlá navigace v sekci Testy

TEST PRO COPYWRITERY (16): SLOVOSLED

TEST PRO COPYWRITERY (15): FRAZEOLOGIE – ZVÍŘATA

TEST PRO COPYWRITERY (14): COPYWRITING A REKLAMA

TEST PRO COPYWRITERY (13): FRAZEOLOGIE – SOPHIINA VOLBA A DALŠÍ FRAZÉMY SE JMÉNY OSOB

TEST PRO COPYWRITERY (12): ZÁKLADY E-COPYWRITINGU

TEST PRO COPYWRITERY (11): S ČÁRKOU, NEBO BEZ ČÁRKY?

TEST PRO COPYWRITERY (10): OPRAV TEXT REKLAMY

TEST PRO COPYWRITERY (9): KUPON, NEBO KUPÓN? – PSANÍ PŘEJATÝCH SLOV

TEST PRO COPYWRITERY (8): ZÁKLADY COPYWRITINGU I.

TEST PRO COPYWRITERY (7): FRAZEOLOGIE – ČÁSTI TĚLA

TEST PRO COPYWRITERY (6): FRAZEOLOGIE – BARVY

TEST PRO COPYWRITERY (5): SLOVNÍ ZÁSOBA – PŘÍDAVNÁ JMÉNA

TEST PRO COPYWRITERY (4): SKLOŇOVÁNÍ

TEST PRO COPYWRITERY (3): SYNONYMA

TEST PRO COPYWRITERY (2): NOHAMI, ČI NOHAMA?

TEST PRO COPYWRITERY (1): PSANÍ ČÍSELNÝCH ÚDAJŮ

Pošli to dál