Test pro copywritery (24.): S mezerou, nebo bez mezery?

Jak často váháte, jestli máte v textu správně všechny mezery? Kamarádíte se s pravopisnými příručkami, nebo mezery do textů střílíte od oka?

Následující test prověří, jestli jste si všechno nastudovali správně, nebo jestli máte ještě někde drobné… …no, mezírky. Najdete v něm ukázky se zkratkami, interpunkčními znaménky a číselnými zápisy, texty kombinující číslice a písmena a další záludnosti.

Váš úkol je jasný: Vybrat správnou odpověď v každé z 10 otázek. Hned zjistíte, jak to s mezerami máte a jestli můžete aspoň na chvilku usnout na vavřínech.

Držím palce!

(Pokud si chcete nejdříve udělat rychlé základní opáčko, mrkněte na výklad pod testem.)

 

Results

Hohohó! Deset z deseti!

Tenhle test plný mezer určitě nedá na 100 % každý. Tobě se to ale povedlo.

Blahopřeju!

Zvládneš na plný počet bodů i některý z dalších testů? Nebo dokonce všechny?

Držím palce!

Pošli to dál

Zatrsakr, někde něco nedopadlo…

Ale nevadí! Mrkni na správné výsledky a zjisti, u kterých mezer máš ještě mezery.

Když to budeš chtít probrat, klidně napiš.

Nebo zkus některý z dalších testů. Určitě ho tentokrát dáš na 100 %.

Držím palce!

Pošli to dál

#1. ROZMĚRY: Která z variant je zapsána správně?

Správně: Fotografii nabízíme i ve formátu 9 × 6 cm.

S mezerami píšeme znaky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení v matematických operacích a dále při uvádění poměru a rozměru, např. 3 5 − 2 = 6, 20 × 5 = 100, 21 : 7 = 3, roztok ředíme v poměru 3 : 2, mapa v měřítku 1 : 50 000 (viz Dvojtečka), plocha 3 m × 4 m atd.

Pošli to dál
Další otázka

#2. ZÁVORKY: Která z variant je zapsána správně?

Správně: Šermířské boty (takzvané vysoké třicítky) vyrábíme na zakázku.

Závorky se od výrazů, které se do nich vkládají, neoddělují mezerami – mezerami se naopak oddělují závorky od okolního textu.

Pošli to dál
Další otázka

#3. DISPOZICE BYTU: Která z variant je zapsána správně?

Správně: Specializujeme se na byty 1 1 do 40 m².

S mezerami píšeme znaky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení v matematických operacích a dále při uvádění poměru a rozměru, např. 3 5 − 2 = 6, 20 × 5 = 100, 21 : 7 = 3, roztok ředíme v poměru 3 : 2, mapa v měřítku 1 : 50 000 (viz Dvojtečka), plocha 3 m × 4 m atd.

Pokud je × součástí jednoho složeného slova společně s číslem, píšeme tyto výrazy dohromady: 20× = 20krát, dvacetkrát. Vyjadřují-li znaménka   nebo  kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, přiléhají k číslici bez mezer:  24 °C, −1 °C.

K písmenným značkám náleží zejména značky měr jako m = metr,  = metr čtvereční,  = metr krychlový.

Pošli to dál
Další otázka

#4. TEPLOTA: Která z variant je zapsána správně?

Správně: Povlečení značky Flee stačí prát na 60 °C.

Pokud je × součástí jednoho složeného slova společně s číslem, píšeme tyto výrazy dohromady: 20× = 20krát, dvacetkrát. Vyjadřují-li znaménka   nebo  kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, přiléhají k číslici bez mezer:  24 °C, −1 °C.

Pošli to dál
Další otázka

#5. DESETITISÍCE. Která z variant je zapsána správně?

Správně: Představujeme nový model bundy s vodním sloupcem 10 000 mm.

Pokud zvolíme zápis čísel pomocí číslic, oddělujeme trojice řádů před a za desetinnou čárkou mezerami, tzn. že čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, členíme do skupin o třech číslicích: 6 378 km; 30 000 let; 2 500 000 obyvatel; 11 430,5 l; 34 145,50 Kč; 3,536 2 kg; 2,345 27 g apod.

PČP umožňují psát čtyřciferná čísla bez mezery (4256 km, 2000 slov).

Letopočty se nikdy nečlení (rok 1953, 2008).

Pošli to dál
Další otázka

#6. ROZSAH: Která z variant je zapsána správně?

Správně: V období 1. 1. – 1. 2. 2020 budeme mít otevírací dobu jen 12–18 hod.

Vyjádření rozsahu (s významem ‚až‘ či ‚od … do‘ nebo ‚z … do‘): strana 23–26, v letech 1945–1948, říjen–duben 9–16 h, otevřeno 8–20 hod., dálnice Praha–Brno, autobus Jihlava–Telč, 1.–3. 6. 2013, ale ve spojení s víceslovnými výrazy spíše přímý let Praha – Abu Dhabi, dopravní spojení Brno-Královo Pole – Ostrava-Poruba, 22. 3. – 25. 6.

Pošli to dál
Další otázka

#7. Která z variant odpovídá větě: Nabízíme třímetrové trámy se slevou padesát procent.

Správně: Nabízíme 3m trámy se slevou 50 %.

V případě, že pomocí číslice a značky vyjadřujeme přídavné jméno, mezeru nevkládáme: 8km = 8kilometrový, osmikilometrový, 20% = 20procentní, dvacetiprocentní, 12° = 12stupňový, dvanáctistupňový.

K jednotkám se přistupuje jako ke slovu, které se samozřejmě píše s mezerami, výjma následné interpunkce. Pokud chceme vyjádřit procenta/promile přídavným jménem namísto podstatného, nepíšeme levou mezeru.

Tento kupón vám poskytuje slevu 150_%.

Bukačky mají v lese 17% zastoupení (sedmnáctiprocentní).

Pošli to dál
Další otázka

#8. INTERPUNKCE: Která z následujících vět je zapsána správně?

Správně: Jako dárek obdržíte plánek města v měřítku 1 : 10 000.

S mezerami píšeme znaky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení v matematických operacích a dále při uvádění poměru a rozměru, např. 3 5 − 2 = 6, 20 × 5 = 100, 21 : 7 = 3, roztok ředíme v poměru 3 : 2, mapa v měřítku 1 : 50 000 (viz Dvojtečka), plocha 3 m × 4 m atd.

Uvozovky připojujeme bez mezer: „doživotní“.

Stejně tak znaménka zakončující větu (tečku, vykřičník, otazník). Za těmi ovšem následuje před novou větou mezera.

Pošli to dál
Další otázka

#9. ZKRATKY: Z následujících výrazů utvořte zkratky. Jeden z výsledných zápisů bude s mezerou/mezerami mezi písmeny. Z kterého údaje?

Správně: našeho letopočtu

PSČ, DPH: Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) a bez teček podobně jako značky.

kWh: Zkratky, které se staly mezinárodně kodifikovanými písmennými značkami označujícími matematické, fyzikální, astronomické a jiné jednotky, podléhají odlišným pravopisným zásadám než zkratky čistě grafické. Velkými písmeny se např. označují všechny jednotky pocházející z vlastních jmen, i když jejich plná forma je psána s písmenem malým: 230 V (voltů – volt je jednotka elektrického napětí nazvaná podle A. Volty), 75 W (wattů – watt je jednotka výkonu nazvaná podle J. Watta), 9,81 N (newtonů – newton je jednotka síly nazvaná podle I. Newtona).

Zkratky zpravidla slouží pro všechny tvary zkracovaných výrazů v různém pádě i čísle, např. p. = pan, paní, sl. = slečna, s., str. = strana, č., čís. = číslo, č. j. (i čj.) = číslo jednací, č. p. (i čp.) = číslo popisné, j. č. = jednotné číslo, mn. č. = množné číslo, r. = rok, t. r. = toho, tohoto roku, t. č. (i tč.) = toho času, n. l. = našeho letopočtu, př. n. l. = před naším letopočtem, př. Kr. = před Kristem, n. m. = nad mořem, s. š. = severní šířky, mil. = milion, ml. = mladší, st. = starší, zvl. = zvláště, a. s. = akciová společnost, s. r. o. nebo spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným, k. s. = komanditní společnost, v. o. s. = veřejná obchodní společnost, o. s. = občanské sdružení, o. p. s. = obecně prospěšná společnost, v. v. i. = veřejná výzkumná instituce, z. s. = zapsaný spolek, z. ú. = zapsaný ústav, ved. odd. = vedoucí oddělení, v. r. = vlastní rukou.

 

 

Pošli to dál
Další otázka

#10. Která z následujících vět se zkratkami je zapsána CHYBNĚ (vzhledem k pravidlům pro psaní mezer)?

Správná odpověď (chybný text): Kdo tuto osadu v 6 000 m.n.m. v roce 1455 n.l. založil, se neví.

Zkratky zpravidla slouží pro všechny tvary zkracovaných výrazů v různém pádě i čísle, např. p. = pan, paní, sl. = slečna, s., str. = strana, č., čís. = číslo, č. j. (i čj.) = číslo jednací, č. p. (i čp.) = číslo popisné, j. č. = jednotné číslo, mn. č. = množné číslo, r. = rok, t. r. = toho, tohoto roku, t. č. (i tč.) = toho času, n. l. = našeho letopočtu, př. n. l. = před naším letopočtem, př. Kr. = před Kristem, n. m. = nad mořem, s. š. = severní šířky, mil. = milion, ml. = mladší, st. = starší, zvl. = zvláště, a. s. = akciová společnost, s. r. o. nebo spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným, k. s. = komanditní společnost, v. o. s. = veřejná obchodní společnost, o. s. = občanské sdružení, o. p. s. = obecně prospěšná společnost, v. v. i. = veřejná výzkumná instituce, z. s. = zapsaný spolek, z. ú. = zapsaný ústav, ved. odd. = vedoucí oddělení, v. r. = vlastní rukou.

Pošli to dál
Vyhodnotit

 

Chcete pokračovat v chytrém testování?

Další testy najdete na této stránce

 

Co je důležité vědět o psaní mezery?

Mezera se píše

Za větou po:

 • tečce
 • vykřičníku
 • otazníku

Ve větě po:

 • čárce
 • středníku
 • dvojtečce
 • tečce u řadové číslovky psané číslicí
 • tečce u zkratek (s. r. o.)
 • zadní závorce (nenásleduje-li čárka, tečka, vykřičník či otazník)
 • pomlčce v roli čárky
 • řádech tisíců, milionů, miliard atd. (s výjimkou letopočtů a čísel domů)

Z obou stran kolem:

 • přístavkové pomlčky
 • pomlčky v roli čárky
 • pomlčky oddělující víceslovná párová spojení (duel Dukla Liberec – Sokol Kolovraty)
 • znamének v matematickém zápisu příkladu (3 + 3 = 6)

A ještě po:

 • prvních třech číslicích PSČ

A také v zápisech typu:

 • třída 1. B a 5. C
 • 3 km (tři kilometry)
 • Klaus & syn
 • zředění roztoku, poměr (3 : 2)

Mezera se nepíše

U tečky

 • desetinné
 • v URL adrese (www.supercopy.cz)

U čárky

 • desetinné

U dvojtečky

 • v časovém údaji (22:05)
 • ve skóre (vyhráli 3:1)

U pomlčky

 • s významem od–do: 1990–1994
 • s významem až: 3–5 kusů
 • s významem proti: zápas Česko–Rusko
 • u autorských dvojic: Voskovec–Werich

U lomítka

 • odděluje-li zkratky: km/h, SŠ/VŠ
 • ve zlomcích: 3/4
 • označuje-li strukturu: č. 677/21
 • v URL adrese: https://www.supercopy.cz

A také v zápisech typu:

 • °C (mezera je jen za číslicí: 20 °C)
 • +2 °C, -15 °C
 • 10denní
 • verze 5.1
 • kapitola 5.1.2
 • 10x (desetkrát)

.

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *