Jak se správně píše OK?

OK, pojďme na to: Napadlo vás někdy, jak vlastně správně napsat „oukej“ pomocí dvou písmen, jak to dělají uživatelé angličtiny? Podívejme se, jaké jsou možnosti a která z nich je ta jediná přípustná.

V podstatě se nabízí šest možnosti:

  • OK
  • O.K.
  • O. K.
  • ok
  • o.k.
  • o. k.

Jenže která z nich je správná? A je více správných možností, nebo jen jedna?

Pokud vás zarazilo, že mezi uvedenými variantami není varianta psaní bez mezery (O.K., o.k.), vězte, že tu je nutno vyloučit hned jako první. Ve spisovné češtině se za tečkou, a to nejen u zkratek, vždy píše mezera.

 

Co na to angličtina?

Kdo zalistoval oxfordským nebo cambridgeským slovníkem angličtiny, zjistil, že v anglickém jazyce se „oukej“ zapisuje velkými písmeny bez teček, tedy OK. Ostatně, ani americký Merriam-Webster to nevidí jinak. Tedy pokud nezvolíte psaní „okay“, které je rovněž přípustné.

Wikipedie k tomu nicméně (s odkazem na článek z blogu Grammarphobia) uvádí:

Whether this word is printed as OK, Ok, ok, okay, or O.K. is a matter normally resolved in the style manual for the publication involved. Dictionaries and style guides such as The Chicago Manual of Style and The New York Times Manual of Style and Usage provide no consensus.[43]

 

Čeština má pro psaní „oukej“ vlastní řešení

Tak či onak, čeština to vidí jinak. Respektive, výklad v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český připouští výhradně psaní malými písmeny s tečkami a s mezerou.

Tedy: „oukej“ se v češtině správně píše o. k.

Internetová jazyková příručka k tomu uvádí i příklad:

O. k., přijdu v 10 hodin.

 

Obdobně k tomu můžete vytvářet analogické příklady:

Ráno měl kocovinu, ale odpoledne už byl o. k.

Vedoucí už to schválil, ale chybí nám o. k. od ředitele.

Měla sice nehodu, ale všem připadala o. k.

Ke psaní slova „oukej“ se tedy v češtině přistupuje stejně jako ke psaní jiných víceslovných zkratek čistě grafických: s. r. o., a. s., v. o. s., v. r. atd. Je tomu patrně proto, že za písmeny OK identifikujeme dvojici slov.

 

Proč o. k.?

Nejspíše se tu vychází z (všeobecně přijímaného) etymologického výkladu Allena Walkera Reada, podle nějž OK pochází z někdejších slov Oll Korrekt.

Read se etymologií samotného OK zabýval opakovaně a jeho závěry (ten dřívější, že OK vzniklo jako zkratka pro přezdívku „Old Kinderhook“ prezidenta USA Martina Van Burrena, i ten pozdější, vysvětlující OK odkazem k „Oll Korrekt“) jsou dodnes všeobecně přijímány.   

 

Přečtěte si také

Píše se co by kdyby s čárkou, nebo bez čárky? Tady je odpověď

Píše se čokoládový mikuláš, nebo čokoládový Mikuláš?

Píše se před zájmeny kdo a co čárka?

Proč se učit mně mě: Těchto 8 chyb rozesměje i vás

Psaní čárky: 15+ příkladů, proč se učit psát správně čárku ve větě