Zeugma není cojgma aneb O zanedbání dvojité vazby

Zeugma. Zanedbání dvojité vazby. Spřežení vazeb. To všechno jsou pojmy, jimiž jazykověda označuje tento specifický typ odchylky od pravidelné větné stavby. Jak zeugma vzniká? A co to tedy je?

Co je zeugma?

Svým způsobem jde o ošizení struktury věty. Jazykověda demonstruje zeugma (čti zeugma) zejména na těch příkladech, které představují stylistický problém, a odtud vede uživatele jazyka k tomu se zeugmatu vystříhat.

Aby mohlo zeugma vzniknout, musí ve větné stavbě existovat alespoň dvojí různá vazba. Co je vazba, to běžný uživatel nejlépe chápe na příkladu slovesné valence. Tedy na tom, že různá slovesa potřebují doplnění jmény v různých pádech:

vyvarovat se čeho

vyhnout se čemu

počítat s něčím

připravit se na něco atd.

 

Zeugma jako zanedbání slovesné vazby (rekce):

Zeugma nejčastěji vzniká (během řeči) při snaze vyhnout se opakování slov. Mluvčí v té chvíli zvolí výpustku (elipsu), aby určitý výraz neopakoval. Nedomyslí ale, že vinou takového vypuštění zapříčiní vznik nenáležité vazby:

Náležitá struktura: Dědeček rád chodil na houby a sbíral je.

Zeugma: Dědeček rád chodil a sbíral houby. (Problém: chodil houby)

Náležitá struktura: Dědeček rád sbíral houby a poučoval o nich.

Z: Dědeček rád sbíral a poučoval o houbách. (Problém: sbíral o houbách)

Náležitá struktura: Vyprávěl mi o kovbojích a kreslil mi je. 

Z: Vyprávěl a kreslil mi kovboje. (Problém: vyprávěl kovboje)

Náležitá struktura: Hlavní hrdina miloval vědu a zasvětil jí svůj život.

Z: Hlavní hrdina miloval a zasvětil svůj život vědě. (Problém: miloval vědě)

Náležitá struktura: Imitoval politiky a posmíval se jim.

Z: Imitoval a posmíval se politikům. (Problém: imitoval politikům)

Náležitá struktura: Věnoval se tvůrčímu psaní a psal o něm knihy.

Z: Věnoval se a psal knihy o tvůrčím psaní. (Problém: věnoval se tvůrčím psaní)

 

Zanedbání předložkové vazby:

Na zeugma můžete narazit i při souřadném spojení podstatných jmen, jestliže dojde k zanedbání vazby předložkového spojení:

Náležitá struktura: Zrychlete prosím nástup do vozu a výstup z něj.

Zeugma: Zrychlete prosím nástup a výstup z vozu. (Problém: nástup z vozu)

Náležitá struktura: Prodáváme hroznové víno bez peceks peckami.

Z: Prodáváme hroznové víno bez i s peckami. (Problém: víno bez peckami)

Náležitá struktura: Nášlapné miny najdete v tomto areálumimo něj.

Z: Nášlapné miny najdete v i mimo tento areál. (Problém: v tento areál)

 

Zeugma, které je v pohodě

Ne všechny typy zeugmatu hodnotíme jako stylistické nedostatky. Typickými akceptovatelnými elipsami jsou výpustky přívlastků (u souřadně připojených větných členů), které se liší jen rodem a nevyvolávají nedorozumění:

Studuje český jazyk a českou literaturu. > Zeugma: Studuje český jazyk a literaturu.

Někdy ovšem i taková elipsa může být nevhodná, protože může způsobit nedorozumění:

Miloval písek. Odmalička hrál plážový fotbal i volejbal. (Problém: hrál plážový volejbal, nebo klasický volejbal?)

 

Jiným známým typem akceptovatelného zeugmatu je koordinace s numerativními (číslovkovými) přívlastky, z nichž každý vyžaduje doplnění jinou vazbou (pádem):

Přines mi čtyři listy papíru nebo pět listů papíru: > Zeugma: Přines mi čtyři nebo pět listů papíru.

 

Přečtěte si také

Víte, co je anakolut? Můj článek zde vám na desítkách příkladů vysvětlí, jak anakolut vzniká a proč jde o stylistický nedostatek.

 

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *