Zeugma není cojgma aneb O zanedbání dvojité vazby

Zeugma. Zanedbání dvojité vazby. Spřežení vazeb. To všechno jsou pojmy, jimiž jazykověda označuje tento specifický typ odchylky od pravidelné větné stavby. Jak zeugma vzniká? A co to tedy je?

Co je zeugma?

Svým způsobem jde o ošizení struktury věty. Jazykověda demonstruje zeugma (čti zeugma) zejména na těch příkladech, které představují stylistický problém, a odtud vede uživatele jazyka k tomu se zeugmatu vystříhat.

Aby mohlo zeugma vzniknout, musí ve větné stavbě existovat alespoň dvojí různá vazba. Co je vazba, to běžný uživatel nejlépe chápe na příkladu slovesné valence. Tedy na tom, že různá slovesa potřebují doplnění jmény v různých pádech:

vyvarovat se čeho

vyhnout se čemu

počítat s něčím

připravit se na něco atd.

 

Zeugma jako zanedbání slovesné vazby (rekce):

Zeugma nejčastěji vzniká (během řeči) při snaze vyhnout se opakování slov. Mluvčí v té chvíli zvolí výpustku (elipsu), aby určitý výraz neopakoval. Nedomyslí ale, že vinou takového vypuštění zapříčiní vznik nenáležité vazby:

Náležitá struktura: Dědeček rád chodil na houby a sbíral je.

Zeugma: Dědeček rád chodil a sbíral houby. (Problém: chodil houby)

Náležitá struktura: Dědeček rád sbíral houby a poučoval o nich.

Z: Dědeček rád sbíral a poučoval o houbách. (Problém: sbíral o houbách)

Náležitá struktura: Vyprávěl mi o kovbojích a kreslil mi je. 

Z: Vyprávěl a kreslil mi kovboje. (Problém: vyprávěl kovboje)

Náležitá struktura: Hlavní hrdina miloval vědu a zasvětil jí svůj život.

Z: Hlavní hrdina miloval a zasvětil svůj život vědě. (Problém: miloval vědě)

Náležitá struktura: Imitoval politiky a posmíval se jim.

Z: Imitoval a posmíval se politikům. (Problém: imitoval politikům)

Náležitá struktura: Věnoval se tvůrčímu psaní a psal o něm knihy.

Z: Věnoval se a psal knihy o tvůrčím psaní. (Problém: věnoval se tvůrčím psaní)

 

Zanedbání předložkové vazby:

Na zeugma můžete narazit i při souřadném spojení podstatných jmen, jestliže dojde k zanedbání vazby předložkového spojení:

Náležitá struktura: Zrychlete prosím nástup do vozu a výstup z něj.

Zeugma: Zrychlete prosím nástup a výstup z vozu. (Problém: nástup z vozu)

Náležitá struktura: Prodáváme hroznové víno bez peceks peckami.

Z: Prodáváme hroznové víno bez i s peckami. (Problém: víno bez peckami)

Náležitá struktura: Nášlapné miny najdete v tomto areálumimo něj.

Z: Nášlapné miny najdete v i mimo tento areál. (Problém: v tento areál)

 

Zeugma, které je v pohodě

Ne všechny typy zeugmatu hodnotíme jako stylistické nedostatky. Typickými akceptovatelnými elipsami jsou výpustky přívlastků (u souřadně připojených větných členů), které se liší jen rodem a nevyvolávají nedorozumění:

Studuje český jazyk a českou literaturu. > Zeugma: Studuje český jazyk a literaturu.

Někdy ovšem i taková elipsa může být nevhodná, protože může způsobit nedorozumění:

Miloval písek. Odmalička hrál plážový fotbal i volejbal. (Problém: hrál plážový volejbal, nebo klasický volejbal?)

 

Jiným známým typem akceptovatelného zeugmatu je koordinace s numerativními (číslovkovými) přívlastky, z nichž každý vyžaduje doplnění jinou vazbou (pádem):

Přines mi čtyři listy papíru nebo pět listů papíru: > Zeugma: Přines mi čtyři nebo pět listů papíru.

 

Přečtěte si také

Víte, co je anakolut? Můj článek zde vám na desítkách příkladů vysvětlí, jak anakolut vzniká a proč jde o stylistický nedostatek.

 

Pošli to dál

2 thoughts on “Zeugma není cojgma aneb O zanedbání dvojité vazby

 1. Dobrý večer, děkuji za článek! Dnes jsem na vás narazila poprvé, a to díky článku o psaní čárky před „nebo“, když je poměr slabě vylučovací – poprvé, co jsem se s tímto vysvětlením setkala, a super.
  Chci se zeptat k zeugmatu – jsou tyto dva příklady skutečně zpřežené vazby?
  > Dědeček rád chodil a sbíral houby.
  > Vyprávěl a kreslil mi kovboje.

  Přísně vzato slovesa chodit a vyprávět (myslím) nevyžadují doplnění, vazba je tam tedy velice slabá. Umím si představit, že dědeček prostě rád chodí a [on] vypráví a u toho kreslí. Možná by bylo zřetelnější – Dědeček rád sbíral a poučoval o houbách. Vysvětloval a vyprávěl mi o kovbojích. Co myslíte?

 2. Hezký den, Dito. Předně přijměte mou omluvu za prodlení s odpovědí. Teprve až dnes jsem při údržbě webu zjistil, že část komentářů napadala z mně neznámých důvodů do mezikoše, aniž mi systém zaslal notifikaci. Bohužel byl mezi nimi i ten váš.
  Moje odpověď už pro vás asi nebude aktuální, ale přesto:
  U souvětí s houbami je problém ten, že v něm nevystupuje sloveso chodit jako takové, ale obrat „chodit na houby“ s významem houbařit. Jde tedy o frazém, který bez předložkového doplnění nevznikne.
  U příkladu se slovesem vyprávět souhlasím, že by bylo asi lepší sáhnout po jiném slovese (s výraznější obligatorní valencí). Oba vámi uvedené příklady jsou super a jako ilustrace jsou určitě lepší než ty mnou uvedené. Děkuju za ně!
  VV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.