Jak začít s copywritingem: 21 chytrých kroků na samý začátek

Chcete začít s copywritingem? Sršíte vypečenými nápady a toužíte si mezi reklamními textaři přihřát svoji polívčičku? Následující tipy vám poradí, jak při tom neskončit v copywriterském pekle a neshořet jako papír. Nažhavte si propisky a vyrazte. Kam?

 

Krok za krokem z copywriterského očistce až k nebeským výšinám

Jak psát dobře? Začněte tím, že nebudete psát špatně. Psát špatně znamená psát:

• nesrozumitelně
• bez tahu na branku
• s chybami

Stejně tak nepište bezhlavě: 

• bez přípravy
• bez rozmyslu
bez potřebných znalostí

Jak na to jít chytřeji? V první řadě vezměte na vědomí, že budete potřebovat znalosti z marketingu a psychologie prodeje. Ale popořádku…

 

Čím začít, když chcete začít s copywritingem?

Napadlo vás rovnou se upíchnout na některém z portálů s nabídkami práce pro copywritery? Dobře, za to nic nedáte. Ale dozvíte se při tom, jak na copywriting? Ne.

Při troše štěstí tak získáte první zkušenosti s tím, co se po copywriterovi chce. Ale představu, jak copywriting uchopit a na co při něm myslet? To sotva.

Proto je pro vás důležité načerpat hned na začátku pár rad. Třeba vám pomůže některá z následujících: 

 

#1 Sbírejte copy a učte se nad texty přemýšlet

Nejjednodušší rada, kterou můžete do začátku dostat? Vytvořte si sbírku. Shromažďujte zajímavé a působivé ukázky textů: letáky, bannery, newslettery, statusy atd. Založte si složku s tím, co:

• upoutalo vaši pozornost
• přimělo vás k akci.

Zkrátka: Když chcete začít s copywritingem, důkladně ho poznejte. Vybudujte si archiv, který vás bude učit i inspirovat. Dívejte se, jak píšou ostatní. A přemýšlejte: Čím vás příslušná ukázka dostala?  

V nasbíraném materiálu si všímejte rozdílů mezi jednotlivými typy copy podle účelu sdělení. To, jaký má copy účel, totiž rozhoduje o tom, co bude říkat a jak to bude říkat.

Chcete příklad? Copy pro předmět e-mailů má rozhodně jiný účel než:

• copy produktových claimů
copy firemních sloganů
• úvodní copy direct mailových dopisů a e-mailů

a tak dále.

Přemýšlejte, k jaké fázi oslovování zákazníka daný kousek copy patří. Že tyto fáze neznáte? Pak vás čeká další krok:

 

#2 Naučte se rozeznávat fáze oslovení zákazníka

Pozorujte, jak (jakými komunikačními kanály) a proč se daná copy k zákazníkovi dostává a čeho má v dané situaci dosáhnout.

K čemu je to dobré? I když si to možná neuvědomujete, copy nemůžete psát pořád stejně. V každé fázi oslovování zákazníka máte jiný cíl. A v rámci každého komunikačního kanálu je přirozená jiná forma sdělení. Připomeňte si model See Think Do Care (STDC). Napoví vám třeba tento článek.

 

#3 Pochopte princip AIDA

Proč? Protože část textu, která má upoutat pozornost, se píše jinak než třeba ta, která má přesvědčit.

S pochopením odlišností copy v různých fázích „zpracovávání“ zákazníka vám může pomoci článek The Ultimate Guide to No-Pain Copywriting (nebo jakákoli odborná tištěná literatura na toto téma), v němž se dozvíte o komunikačních modelech a postupech, jako jsou Attention–Interest–Desire–Action (AIDA), Problem–Agitation–Solution (PAS) a další.

Abyste jednotlivé fáze komunikace dokázali vnímat v kontextu, připomeňte si alespoň to nejzákladnější z psychologie prodeje a z marketingu.

 

#4 Připomeňte si základy psychologie prodeje

Proč? To je jednoduché: Copywriting není ani zpravodajství, ani umělecká tvorba. Při psaní mějte vždy na paměti cíl. Účinek, jehož má váš text dosáhnout.

Před psaním si ujasněte, o co vám jde:

• Upozornit na existenci produktu?
• Dostat do povědomí značku?
• Zaujmout?
• Přivést do obchodu?
• Přesvědčit?
• Popostrčit k registraci?
• Získat kontaktní údaje?

A tak dále.

Zdrojů, z nichž si můžete nastudovat základy psychologie prodeje, je celá řada. Dobrá zpráva je, že nemusíte investovat do knih. Úplně vám bude stačit Google a heslo psychologie prodeje. Vaším cílem je naučit se 4 věci:

• upoutat pozornost zákazníků 
• dostatečně je zaujmout (udržet jejich pozornost)
ovlivnit jejich rozhodování
motivovat je k akci (ke koupi apod.) a provedení akce jim co nejvíce usnadnit

Chcete-li jít do hloubky a získat cenné praktické rady, rozhodně nepřeskakujte krok č. 5.

 

#5 Seznamte se s principy ovlivňování a přesvědčování

Knih na téma přesvědčování a ovlivňování druhých vyšla v angličtině i v češtině spousta. Neměly by vám ujít publikace Roberta Cialdiniho, ani úžeji pojaté tituly zaměřené na copywriting, jako je třeba Persuasive Copywriting od Andyho Maslena.

To nejnutnější se samozřejmě dočtete i na internetu. Stačí dobře hledat. Jakmile si osvojíte tradiční přesvědčovací techniky, podívejte se, jak je můžete využít při marketingové komunikaci.

 

#6 Ujasněte si, co je marketingová komunikace

Seznamte se s povahou marketingové komunikace. Uceleným průvodcem vám bude třeba kniha Marketingové komunikace Jaroslava Světlíka. Pochopíte, že v marketingovém mixu najdete hned několik různých rovin oslovování potenciálních zákazníků.

Nejde jen o rozlišení na offline a online komunikaci. Obsahem se od sebe odlišují i nadlinková (ATL) a podlinková (BTL) komunikace. Tedy masová a nemasová. Dá se říct, že každá z uvedených linií je specifickou disciplínou. Je jen na vás, které z nich se budete chtít věnovat.  A kterou se rozhodnete dokonale ovládnout.

 

#7 Sepište si rozdíly mezi psaním pro online a offline komunikaci

Proč? Čtenář na webu totiž konzumuje text jinak než čtenář tištěných materiálů. Mrkněte třeba na tento článek, který rozdíly mezi offline a online čtenáři uvádí na příkladech.

Copy pro print

Držíte-li v ruce katalog nebo leták, jsou v dané chvíli vaším jediným zdrojem informací – a přesto vás musí „dostat“. Proto u nich mnohem víc záleží na logické soudržnosti copy a na tom, jak na sebe sdělení na vymezené ploše navazují.

Zároveň můžete u offline textů využít bohatších možností rozvržení copy a vzájemné komunikace mezi plochami textů. To online plocha, zejména webové stránky, v tak vysoké míře neumožňují a percepce textu je často omezena na pouhé klouzání očima směrem dolů.

Vytištěná copy (tedy offline) se lépe čte, takže v repertoáru velikostí a typů fontu můžete sáhnout i po těch menších a specifických.

 

Copy pro web

Online čtenář, zejména bavíme-li so o webových stránkách a blozích, je naopak zvyklý text rychle skenovat očima. Počítá s tím, že může kdykoli přeskočit na jiný zdroj informací.

Proto k best practices pro online copywriting (mnohem víc než v případě offline textařiny) patří snadná skenovatelnost textu, krátké věty, stručnost odstavců, důraz na časté nadpisy, podnadpisy a členění textu vůbec.

U online textů také platí, že to důležité by mělo zaznít už na začátku – máte totiž doslova jen pár vteřin na to čtenáře zaujmout a vtáhnout do textu.

K web copywritingu také neodmyslitelně patří porozumění SEO, tedy optimalizaci webového obsahu (tj. i textu) pro vyhledávače.

Ale vraťme se k rozboru vámi nasbíraných ukázek. Teď už byste měli umět posoudit, jestli ta či ona copy reprezentuje nadlinku nebo podlinku. Mnohem důležitější ale je všímat si, jaký je její účel.

 

#8 Pátrejte po účelu konkrétní copy

Pozorujte ukázky copy ve svém archivu a ptejte se, jaký účel ten či onen text má. K jaké fázi komunikace se zákazníkem (STDC) dané sdělení patří? Promlouvá ke „studenému“ zákazníkovi (náhodnému kolemjdoucímu), nebo k „předehřátému“ adresátovi, který shání váš produkt?

• Má upoutat pozornost? Přitáhnout zákazníka k textu?
• Nebo má adresáta popostrčit k dalšímu čtení?
• Má vzbudit zájem?
• Má podat informace?
• Má přesvědčit?
• Má podpořit důvěryhodnost?
• Má přinutit k akci?
• Má produkt uvést na trh, nebo ho jen připomenout?
• Má vypíchnout jeden klíčový přínos nebo rys, shrnout důležité, nebo naopak vysvětlit podrobnosti?
• Má upozornit na existenci firmy nebo komunikovat její hodnoty?

A tak dále. 

Správně rozpoznat a definovat účel copy má zásadní dopad na její obsah i styl. Například na to, do jakých podrobností potřebujete zabíhat. Jakmile si účel copy ujasníte, zvolte ty správné zbraně, jak stanoveného cíle dosáhnout.

Někdo prohlašuje, že copywriting není věda. Řeknu to takhle: Copywriting využívá poznatků vědeckých disciplín a výsledků behaviorálního testování a uplatňuje se v něm metodický přístup. Dodržují se při něm best practices. Možná to není ta nejexaktnější činnost na světě, ale rozhodně v něm neuděláte díru do světa, když budete jen tak bez přemýšlení psát, co vám slina na jazyk přinese. Nebo „co se vám líbí“.

 

#9 Osvojte si know-how, jak textem upoutat pozornost

Jasně, mnohem snáze upoutáte pozornost grafikou. Vizuálem.

Ale představte si prostředí, kde možnost použít poutavou grafiku nemáte. Například dopisní nabídky bank či energetických společností. Nebo rozhlasovou reklamu. Nebo e-mailovou schránku s výpisem doručených zpráv, kde vidíte pouze text předmětů.

Čím v takové záplavě konkurenčních e-mailů zaujmete? Jak příjemce přinutíte e-mail otevřít?

Začněte třeba tím, že si osvojíte psaní titulků a nadpisů podle formule 4 U (unique, ultra-specific, urgent, useful). Nebo se zaměříte na adresátovu zvědavost?

Abyste uspěli, musíte vědět, koho se snažíte zaujmout a ovlivnit. Musíte znát odpověď na otázku, pro koho píšete a co ho zajímá. Co by mohl potřebovat. Vaše sdělení musí být pro adresáta relevantní. 

 

#10 Rozlišujte, pro koho píšete

Tento bod se bude opakovat stále dokola, ať už budete přemýšlet nad tím, jak upoutat pozornost, jak vzbudit zájem, jak si získat důvěru nebo jak přesvědčit k akci.

Důvod je prostý: Na každého platí něco jiného. Jak se říká: Někdo má rád holky, jiný zase vdolky.

Chcete-li někoho zaujmout (ovlivnit, přesvědčit atd.), vyplatí se vám ho co nejlépe poznat. Pochopit, co ho zajímá a co ho trápí.

 

#11 Zajímejte se, pro jakou věkovou skupinu budete psát

Proč je pro účinný copywriting důležité znát věk cílové skupiny? Každá generace mluví „jiným jazykem“. Z bohatého rezervoáru češtiny volí vedle neutrálních prostředků i výrazivo, které je pro ni typické. Co může zástupcům dnešní mladé generace přijít jako neutrální (obyčejné a nudné), to bylo pro generaci jejich rodičů osvěžující jazykovou inovací.

Chcete příklad? Zkuste přiřadit následující obraty pro vyjádření obdivu ke generacím, které s nimi přišly: To je senza! To je bágo! To je paráda! To je boží! To je fičák! To je hustý! To je krutopřísný!

Zeptáte-li se někoho z generace vašich babiček, jestli nemá trávu, začne hledat pytlík s osivem. Dočkáte se stejné reakce, když pronesete stejný dotaz před střední školou nebo v klubu?

Zatímco starší generace považuje psaní Vy, Vám v obchodních e-mailech za standard, pro mileniály je psaní velkého V v tomto kontextu vlezprdelkovství. A tak dále.

Jedno ze základních pravidel copywritingu říká: Staňte se svým zákazníkem. Chcete-li to dokázat, uvažujte a mluvte jako on. Komunikujte s ním jazykem, kterému rozumí a který uznává.

Například takové SEO: Pokud vaše cílovka bude vyhledávat výraz peřiňák a vy budete tentýž kus nábytku tvrdošíjně nazývat komodou na lůžkoviny, vaše cesty se nejspíš neprotnou a vy neprodáte. Hledají vaši zákazníci baterku, nebo akumulátor? Nové šlapky, nebo nové pedály? 

Že je znalost věku cílové skupiny důležitá, to je zjevné už při psaní reklamních textů pro děti. O specifikách reklam pro děti si můžete přečíst například v článku Reklama pro děti – rádce, či manipulátor?

Navíc, jak už bylo naznačeno v bodu 11, každá generace žije jinými problémy a hodnotami. Copywriter musí vědět, na kterou strunu zabrnkat, aby se adresátovi takzvaně dostal pod kůži.

 

#12 Zjistěte si, jestli píšete pro muže, nebo pro ženy

Bylo by nošením dříví do lesa upozorňovat na to, že muži slyší na jiné věci než ženy. Že na muže platí jiný styl přesvědčování a argumentace než na ženy. Genderovým rozdílům v tomto ohledu už byla věnována řada publikací. Takže když chcete svůj copywriting posunout o level výš, máte z čeho vybírat. 

Muži

Muži se rozhodují na základě fakt, konkrétních údajů, rozborů. Zaměřují se na ty vlastnosti, které považují u produktu či služby za klíčové. Výrobky, které je postrádají, muži eliminují a takto postupně docházejí k vítěznému, dokonale profiltrovanému výběru.

Ženy

Ženy pojímají výběr komplexněji. Snaží se posuzovat celé soubory atributů výrobku či služby včetně toho, jak na ně působí produkty i jejich prodejci a co o zboží říká jejich sociální bublina.  Rozhodují se na základě celého profilu, který si v souvislosti s daným produktem vytvoří. 

Zatímco muži prodáte auto na základě parametrů vozu, které ho zajímají, ženu přesvědčí emoční kontext. Například vědomí, že se jiným ženám dobře do auta usazují malé děti.

Když muž vybírá, kam pojede na nákup, rozhoduje se podle možnosti zaparkovat a podle dostatečné šíře nabídky. Žena vyrazí tam, kde na ni čekají úslužné prodavačky a možnost důkladně probrat s prodejcem svou volbu zboží.

 

#13 Ptejte se na vzdělání oslovované skupiny

Dosažené vzdělání může rozhodovat o tom, jaký vyberete způsob komunikace a stylové zabarvení komunikačních prostředků. Jinak budete promlouvat k dělníkům z ČKD a jinak k vysokoškolákům. A nejde jen o slovní zásobu, ale o celý komunikační styl, o složitost sdělovaného apod. 

Úroveň vzdělanosti je ovšem jen jedním z vodítek. Osoby vzdělané v určité odborné oblasti můžete snáze ovlivnit tím, že copy obohatíte o výrazivo spojené s touto oblastí. Například o příslušný profesní slang. Hodí se proto vědět nejen to, jestli hovoříte k manažerům, nebo k manuálním pracovníkům, ale také to, jestli působí v IT, železniční dopravě nebo v pekárnách.

Jistě, v řadě případů to pro copy nemusí být relevantní informace. To už ale musíte pokaždé posoudit sami.

 

#14 Doplňte další klíčové charakteristiky a sestavte si personu

Už jsme si řekli, že se vyplatí znát věk, pohlaví, vzdělání a případně i profesní zaměření cílové skupiny. Existují ještě další charakteristiky, které se v copy odrazí?

Určitě ano. Zmiňme třeba společný zájem lidí ve skupině. Nebo problém, který řeší. Ve chvíli, když už máte soubor klíčových charakteristik pohromadě, sestavte z nich profil typického představitele dané skupiny neboli personu.

Persona je reprezentativní osoba s nejtypičtějšími charakteristikami. Persona je tím, koho budete mít při psaní copy před očima a na mysli. A koho budete svým textem ovlivňovat.

Jak se persona tvoří? Vlastně už to víte. Její obraz sestavíte z toho, co víte o cílové skupině. Jen z toho uhnětete typickou postavu. Nebo postavy. Pokud ještě tápete, přečtěte si třeba tento článek o tvoření person.

 

#15 Důkladně poznejte to, o čem chcete psát

Pište o tom, čemu rozumíte nebo co dobře znáte. Ostatně i proto je častým jevem specializace copywriterů na dílčí oblasti a skupiny výrobků a služeb – podle toho, v čem se kdo orientuje po odborné stránce.

Zatímco jedni se zaměřují na automotive, jiní mají v malíčku rybářské potřeby. A tak dále. V každém případě platí, že nedílnou součástí copywriteřiny je neustálé samostudium a také rešerše.

Důkladné poznání produktu je zkrátka základ. Jen tehdy dokážete posoudit, jaké má výrobek nebo služba vlastnosti a jaké z nich vyplývají výhody. A nakonec samozřejmě to hlavní: Čím je přínosný.

Ideální samozřejmě je si produkt osobně vyzkoušet. Ale v řadě případů tuhle možnost mít nebudete. O to důsledněji byste se měli pídit po jeho vlastnostech a konkurenčních výhodách. Jestliže získáte soupis výhod daného produktu jako součást briefu, je to skvělé.

 

#16 Naučte se rozlišovat mezi vlastnostmi, přednostmi a přínosem produktu

Pokud jste se věnovali důkladně studiu principů ovlivňování (viz bod 11 výše), víte, jakou sílu mají emoce. Abyste jako copywriteři mohli adresáty copy příhodně ovlivnit, musíte vymyslet příběh, v němž hlavní roli bude hrát přínos daného produktu a s ním související pozitivní emoce, které u zákazníků může vyvolat.

Není řeč jen o reklamních spotech. I produktové popisky by měly mít emocemi nabitou část, která bude protiváhou k suchopárné části s technickými údaji, které popisují vlastnosti produktu. I to je copywriting.

Váháte, jaký je mezi vlastnostmi, přednostmi a přínosy rozdíl? Seznamte se třeba s touto prezentací. Anebo googlujte „features advantages benefits“.

 

#17 Zajímejte se o tonalitu

Aby toho nebylo málo, váš manévrovací prostor bude kromě všech výše uvedených věcí ještě omezován (nebo řekněme raději vymezován) tím, jaký je komunikační styl zadavatele (společnosti nebo její značky), pro něhož budete copy psát.

O tom, co je to tonalita, jsem psal například v článku Padesát odstínů copy aneb Kdy a jak měnit styl psaní.

Zatímco jeden výrobce nábytku si potrpí na patos a uměřenost, druhý se vymezuje hravostí a rozpustilostí své komunikace. A třetí? To je vyloženě punker.

Je nabíledni, že pro každého z nich musíte copy o novém křesílku napsat jinak.

 

#18 Pusťte se do toho

Už víte, koho budete ovlivňovat. Tušíte, co ho trápí. Co řeší. Na co myslí. Jak vypadá jeho život… Prostě: Dokážete si ho nebo ji představit.

Už také víte, v jaké fázi nákupního rozhodování a jakou formou s ním budete komunikovat. 

Znáte přednosti produktu, o němž budete psát.  A máte i nápad na rámec/příběh, do nějž prezentaci předností a přínosu produktu zasadíte.

Možná jste si také podle několika příkladů, které máte ve sbírce, udělali představu o tom, jak si v podobné situaci počínali jiní. Inspirujte se. Jistotu získáte teprve s časem.

Přišel čas napsat první verzi…

 

#19 Aplikujte, co funguje

Při psaní stavte na tom, co je účinné. Ze začátku vám bude stačit nedělat zbytečné chyby. Neobjevujte Ameriku. Sledujte oborové trendy a zajímejte se o výsledky nejrůznějších A/B testů. Čtěte blogy domácích i zahraničních expertů a učte se z jejich závěrů a zkušeností. Dozvíte se, jaké přístupy a triky fungují.

Doporučím vám třeba weby a blogy Nicka Kolendy, Neila Patela, copyblogger.com, nngroup.com či hubspot.com. Najdete v nich desítky a stovky poznatků a doporučení. Uvádět je všechny by bylo na knihu.

Nebo mrkněte na projekty Přepišme.to copywritera Romana Věžníka. Rozebírá v něm svůj postup při textování jednotlivých webů. Ukáže vám, jak při tom uvažuje, jaké chyby odstraňuje a mnoho dalších cenných postřehů.

Tak, první verzi textu máte hotovou. Co pak?

 

#20 Dejte to přečíst někomu dalšímu

No, někdy se to stane. To, že první verze je nakonec nejlepší. Ale spíš na to nespoléhejte. Určitě se vám vyplatí požádat o zpětnou vazbu a zjistit, jak text působí na druhé.

Zejména zjišťujte, jestli je text srozumitelný. Případně jestli je z něj zřejmé, co má adresát dělat. A pak?

 

#21 Sežeňte si mentora

Získat zpětnou vazbu od někoho z vašich blízkých je fajn. Víc vás ale posune, když váš text okomentuje zkušený textař. Z jeho poznámek se můžete dozvědět, kde má vaše metoda psaní slabiny. A případně i to, jak změnit uvažování nad textem. Proto je jedním z ideálních řešení začít jako junior v týmu reklamní či obsahové agentury.  

 A pak?

Přepisujte…

A pak…?

…To už uvidíte sami.

A pokud jste pořád ještě na vážkách a nevíte, za jaký konec copywriting uchopit, přečtěte si některou ze skvělých knih na toto téma. Třeba vám pomůže i článek Copywriting: Začínáte? Nestahujte kalhoty, stáhněte si radši zdarma tyhle knihy 

 

Přečtěte si také:

Cialdini a copywriting: Jak tasit zbraně vlivu a psát účinnější reklamní texty

Chytrý copywriting: Jak využít psychologii při cenotvorbě a psaní price copy

Lepší copywriting: Jak zpřehlednit texty na webu a vydělat víc

Emotikony a interpunkce: Kdy psát před a za emotikony tečku a kdy ne

 

Nebo některý z nejaktuálnějších článků:

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *