Copywriting

Psaní čárky před zájmeny který, jaký, jenž, kdo a co: Zkuste lego!

Víte, kdy psát čárku před zájmeny který, jaký, jenž, kdo a co? A kdy ne? Mám pro vás 3 tipy, jak v souvětích s nimi neudělat v interpunkci chybu.

Tip 1: Zapamatujte si je díky snadné říkance

Pravidlo, kterým se psaní čárek před uvedenými výrazy řídí, hovoří o takzvaných relativech čili vztažných zájmenech. Zní to na vás moc odborně? Neházejte flintu do žita. Tato zájmena se můžete naučit nazpaměť, jako když bičem mrská. A pak už bude stačit si jen zapamatovat, jak to s psaním čárek v souvětích s nimi je.

Třeba vám pomůže tato jednoduchá říkanka:

Který, jaký, kdo, co, jenž?
Čárku vždycky napíšeš.
Ve všech pádech, které znáš,
teď už čárky dobře máš.

 

 

Snad jen připomeňme, že do výčtu patří i zájmeno čí a že uvedená pravidla platí i pro příslušné tvary ženského a středního rodu a pro obě mluvnická čísla (jaká, která, jaké, které, jací, kteří atd.). A samozřejmě i pro všechny pádové varianty (o kterém, s jakým, na čem, pro koho atd.).

Nemělo by zapadnout, že hovoříme o psaní čárek v souvětích, nikoliv před jakýmkoli který, jaký atd. Zabýváme se tedy psaním čárek tam, kde zmíněná zájmena uvozují vedlejší věty. (viz tabulka)

 

VÝSKYT V SOUVĚTÍCH
(uvozování vedlejších vět)
OSTATNÍ PŘÍPADY
(nejde o uvozování vět)
Oznámil, s jakým tam jde plánem.
Přiznala, co ji popudilo.
Nevím, o kterém filmu hovoříte.
Byl to Petr, kdo to zavinil.
Měl kabát. Ale už nevím jaký.
Pověz mi toho co nejméně.
Ukážeme si, jak ten který vynález funguje.
Nahání ho exekutor a bůhví kdo ještě.

 

Tip 2: Pravidlo červené kostičky aneb Naučte se psát čárky pomocí stavebnice Lego

Máte doma lego? Pak máte vyhráno. Větná struktura je totiž jako stavebnice a není nic jednoduššího, než si jednotlivé elementy souvětí představovat jako barevné kostičky lega.

Hlavní větu si představte jako modrou kostičku. Větu uvozenou vztažným zájmenem (kdo, co, jaký, který, čí, jenž, atd.) si představte jako červenou kostičku. Následující spojky si představte jako černou kostičku: a, i, ani, nebo, či.

 

kdy se píše čárka

Jednotlivé kostičky budeme klást za sebe na podložku. Pokud červená kostička štěpí hlavní větu (modrou kostičku) na dvě části, přidejte za ni opět modrou kostičku.

 

Petr snědl všechen guláš.

Petr snědl všechen guláš, který mu navařila maminka.

Petr, o kterém jsem ti vyprávěl, snědl všechen guláš.

Petr, o kterém jsem ti vyprávěl a který se ti měl omluvit, snědl všechen guláš.

 

Pravidlo č. 1: Před červenou kostičku patří vždycky čárka.

Výjimka: Čárka se nepíše, pokud stojí červená kostička na začátku řady nebo pokud před ní stojí černá kostička (a, i, ani, nebo, či)

Příklad:

Vím, kdo tam byl.

interpunkce který jenž

Ukaž, jakou čepici chceš. 

interpunkce který jenž

Tady jsou listiny, které jste potřebovala.

interpunkce který jenž

Nepoznal, čí to je.

interpunkce který jenž

 

Pravidlo č. 2: Čárku píšeme i za červenou kostičkou.

Výjimky jsou jen dvě:

  1. Když červená kostička stojí na konci samém věty (tehdy se místo čárky píše tečka/vykřičník apod.).
  2. Když červená kostička stojí před černou kostičkou.

Příklad:

Tady jsou listiny, které jste potřebovala, a jeho telefon.

Ukaž, jakou čepici chceš, a nebreč. 

Vysvětlil nám, co máme dělat a kdo půjde jako první. 

 

Nejčastější chyby

  1. Chybějící čárka za červenou kostičkou: Pes, který štěká nekouše. (správně: Pes, který štěká, nekouše.)
  2. Chybějící čárka před červenou kostičkou u případů, kdy přední modrá část je jen podstatné jméno: Ulice co střídá jména (správně: Ulice, co střídá jména), Jitrnice jakou svět neviděl (správně: Jitrnice, jakou svět neviděl)
  3. Psaní čárky před výpustkou (před výrazy, které se zdají být červenou kostičkou, ale nejsou jí): Někdo to vzal, ale nevím, kdo. (správně: Někdo to vzal, ale nevím kdo.)

 

Tip 3: Procvičujte si spojování vět i vyhledávání červených kostiček v textu

Abyste mohli s úspěchem aplikovat pravidlo červené kostičky, naučte se jednu věc: spojovat věty pomocí uvedených vztažných zájmen.

Dokážete k sobě spojit následující dvě věty? A která z nich bude červenou kostičkou?

Petr si koupil psa. Ten pes umí dělat salto.

Řešení:

Petr si koupil psa, který umí dělat salto.

 

Chcete si spojování vět pomocí vztažných zájmen procvičit důkladně? Stáhněte si následující cvičení. Pod čarou v něm najdete i řešení.


 

Stejně tak je důležité naučit se rozeznávat, které části souvětí k sobě patří. A tím pádem určit to, kde začíná a kde končí věta typu červená kostička

Příklad:

Jsme vděční, že se jeden z našich zaměstnanců, který cestoval na dovolenou, nabídl, že bude letadlo pilotovat.

Řešení: 

Jsme vděční, že se jeden z našich zaměstnanců, který cestoval na dovolenou, nabídl, že bude letadlo pilotovat.

 

Přijde vám to snadné?

Více podobných úkolů najdete na pracovním archu, který si můžete stáhnout zdarma zde:


 

Složitější případy psaní čárky v souvětí s vedlejší větou vztažnou

Zatím jsme se zabývali případy, kdy vedlejší věta vztažná rozvíjí hlavní větu. Tedy kdy červená kostička doplňuje modrou kostičku. Existují ovšem i případy složitější. Například souvětí, v němž vztažná věta vedlejší rozvíjí jinou větu vedlejší, respektive větný člen v ní. 

Vrátili jsme se, protože se nám ozval zájemce o byt, který jsme chtěli prodat co nejdříve.

Pro psaní čárky u vět se vztažnými zájmeny to ovšem nic neznamená. Pravidla, která jsme si představili v úvodní části, zůstávají beze změny.

Zájemce o byt, který jsme chtěli prodat, se nám ozval, až když jsme se vrátili.

 

Podobné články:

Píše se čárka ve spojení Stromy kam se podíváte?

Psaní čárek: 15+ příkladů, proč se učit psát správně čárky ve větě

Psaní čárky před spojkou a

Čárka před spojkou než

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.