Výsledky ankety Kolik si účtuje copywriter

První data jsou tu! Anketu, která zkoumala sazby českých copywriterů, absolvovalo k tomuto okamžiku přes 400 textařů. Anketa zůstává i nadále přístupná, na konci předchozího článku (zde). Takže pokud jste ještě nehlasovali, s chutí do toho.

 

Český copywriterský rybníček v datech

Anketa zjišťuje podrobnosti kolem sazeb za individuální copywriterské zakázky. Lze proto předpokládat, že se jí účastnili především copywriteři na volné noze, kteří takové zakázky vyhotovují. Nikoliv agenturní a firemní reklamní textaři. K jejímu spuštění mě inspiroval podobný průzkum agentury ClearVoice, o kterém jsem psal v předchozím článku. A jak to dopadlo? Vše se dozvíte z následujících grafů (updatováno k 28. 11. 2019):

 

Copywriteři versus copywriterky

Většinu účastníků ankety tvořily copywriterky (70 %). Přibližně 5 % účastníků se rozhodlo zůstat neidentifikováno.

 

 

Začátečníci versus experti

Ve spektru účastníků ankety převažovali ti, kdo s copywritingem začínají. Zcela v něm dominuje segment copywriterů s praxí 0–3 roky (téměř 50 %).

7 a méně let praxe, to je údaj, který platí pro více než 80 % respondentů průzkumu. Tato převaha „služebně mladších“ textařů je patrná jak mezi copywritery, tak mezi copywriterkami.  Praxi 3 roky a méně uvedlo dokonce přes 50 % copywriterek.

Označení začátečníciexperti je třeba brát s rezervou. I textař s deseti dvaceti lety za strojem může představovat riziko nezvládnutí řemesla, zejména pokud žije z podstaty (nebo ani to ne) a nevzdělává se. Správnější by tedy bylo hovořit o služebně mladšíchslužebně starších.

 

Tolik k „demografii“ průzkumu. Jak se délka praxe projevuje na sazbách, které mají copywriteři v ceníku? Pojďme se na to podívat.

 

Jak copywriteři účtují svou práci: Sazba za normostranu versus hodinovka

Zadavatelé zakázek se mnohdy dotazují na sazbu za normostranu. Řada zakázek (kreativní otextování, sloganotvorba aj.) se ovšem naceňuje spíše hodinově nebo cenou takzvaně za projekt. Lépe to vyhovuje povaze takových zadání. Copywriting totiž není činnost typu sedni a napiš. Zahrnuje jak činnosti přípravné včetně časově náročných rešerší, tak tvorbu a porovnávání variant řešení a zanášení připomínek klienta/přepisování.

Vlastně je na místě uvést, že není copywriting jako copywriting. Například psaní produktových popisků pro e-shop, který nechce nijak vybočovat, je o dost jiná disciplína než tvorba originální textové opory pro příběh kampaně nebo značky nebo vymýšlení propagačního konceptu.

Ale zpět k sazbám. Z průzkumu vyplynulo, že hodinovou sazbou účtuje dvakrát více copywriterů než sazbou za normostranu. Po rozkladu dat podle délky praxe pak vyšlo následující:

Pozn.: V segmentu copywriterů s praxí delší než 15 let (experti) zatím nedisponujeme příliš velkým množstvím respondentů. Data v něm je proto v této chvíli nutno brát jako velmi hrubá.

 

Kolik bere copywriter: Sazba za normostranu

Platí, že čím delší praxe, tím dražší copywriter? Na to nelze zcela jednoznačně odpovědět. Jistě, velká část začátečníků se přihlásila k nízké sazbě do 199 Kč/normostranu. Ale i mezi copywritery „v záběhu“ existují podle výsledků ankety tací, kteří si svou práci cení na víc než pár drobných.

 

Jedna z otázek ankety zněla: Pokud účtujete sazbou za normostranu, jaká je výše vaší sazby? A odpověď?

Dominantní sazbou v segmentu 0–3 let praxe je 200–399 Kč/normostranu.

Dominantní sazbou v segmentu 4–7 let praxe je 400–599 Kč/normostranu.

Dominantní sazbou v segmentu 8–15 let praxe je 600–999 Kč/ normostranu.

 

Následující grafy znázorňují častost sazeb u jednotlivých segmentů podle praxe podrobněji.

Účtování sazbou za normostranu může být vhodné při vypracovávání „žurnalistických“ útvarů, jako jsou články. Jak píše Kate Toon v článku o sazbách copywriterů v Austrálii, tento způsob účtování dělá z copywritingu, který má být kreativní službou, něco jako výrobu komodit, kusového zboží.

Účtování podle normostran tak může vyvolat tlak na kvantitu, který s sebou zákonitě nese dvě negativa: nadprodukci slovsnahu napsat za hodinu co nejvíce textu/textů na první dobrou.

Tím samozřejmě trpí kvalita textu. Zatímco při sepisování produktových popisků pro e–shop se stavebninami to nemusí znamenat oheň na střeše, při tvorbě kreativního řešení jde o veliký problém.

Není proto náhoda, že 100 % respondentů, kteří uvedli, že nepíšou SEO články, naceňuje svou práci hodinovou sazbou.

Zajímá vás cenotvorba? Roman Věžník pravidelně pořádá kurz pro začínající copywritery, který vám otevře oči a vybaví vás tipy, jak naceňovat copywriting.

 

Kolik bere copywriter: Hodinová sazba

Zdaleka ne všechny zakázky jsou účtovány sazbou za normostranu. Jak už zaznělo, z průzkumu dokonce vyplynulo, že hodinovou sazbou účtuje dvakrát více copywriterů než sazbou za normostranu.

Jsou v sazbách jednotlivých segmentů podobné rozdíly jako v případě účtování za normostranu? A opravdu někdo z kvalifikovaných copywriterů přistoupí na hodinovou sazbu uklízečky, tedy na částku 100–150 Kč? Na trhu skutečně existují inzeráty, které hledají copywritera juniora na plný úvazek s platem 19 000 Kč měsíčně (tj. necelých 110 Kč na hodinu). Že by do silně zastoupeného segmentu sazby do 200 Kč/h (29 %) u začátečníků foukal vítr právě odtud? Na první pohled se taková částka může zdát málo. Při sazbě 200 Kč/h už je to ovšem přes 36 000 Kč hrubého měsíčně. Klíčová otázka zní: co za kreativu zaměstnavatel při této sazbě očekává.

Podívejme se na grafy:

V segmentu copywriterů s praxí delší než 15 let (experti) zatím nedisponujeme příliš velkým množstvím respondentů. Data je proto nutno brát jako velmi hrubá.

Dominantní sazbou v segmentu 0–3 let praxe je tedy 201–499 Kč/h.

Segmentu 4–7 let praxe zcela dominuje rozmezí sazeb 201–799 Kč/h.

Dominantní sazbou v segmentu 8–15 let praxe je 500–799 Kč/h. Téměř stejně častá (39,6 % vs 34 %) je v něm ovšem i sazba 800–1299 Kč/h.

Pro zajímavost přikládám data z podobného průzkumu z roku 2019 v Austrálii:

Zdroj: Clevercopywritingschool.com

 

Jaké srovnání to nabízí? 1 AUD je necelých 16 Kč a průměrná měsíční mzda je 7 629 AUD, tedy 3,6násobek průměrné české měsíční mzdy:

Pojďme si to spočítat: Australský copywriter junior začíná na hodinové sazbě odpovídající částce 1120 Kč. Uplatníme-li koeficient (3,6), dostaneme se na průměrnou startovní sazbu začátečníka 311 Kč/h. V případě copywritera s alespoň pětiletou praxí (4+) této kalkulaci odpovídá dolní sazba 577 Kč/h. To, zda při srovnávání sazeb na různých trzích uplatňovat onen převodový koeficient, nechávám na každém z vás. (O zahraničních sazbách v USD jsem psal například zde.)

A průměrný denní výdělek copywritera v UK, Austrálii a USA? I tady mám pro vás tabulku:

Zdroj: Clevercopywritingschool.com

 

Konkurence mezi copywritery: Ten dělá to a ten zas tohle

V jaké oblasti copywritingu je mezi respondenty největší konkurence? Na to měla odpovědět anketní otázka zjišťující, jaké typy zakázek copywriteři vyhotovují. Ukázalo se, že největší konkurence je v oblasti textů pro webové stránky. V té působí 58 % oslovených copywriterů.

Druhým oblíbeným typem textařiny je psaní pro sociální sítě. Copywritingu pro sociální média se věnuje 43 % respondentů.

Jen nepatrná část (2 %) oslovených uvedla, že se věnuje ještě dalším oblastem. Nebo pouze jim. Spadá sem například textařina pro TV a rozhlasové spoty, textování mobilních aplikací, redakční copywriting a hybridní kreativa (copywriting spojený s idea makingem, s tvorbou leadů, se storyboardy, se scénáři a strategiemi apod.), tedy typy zakázek, o které často pečují agentury. I tím se universum respondentů definovalo.

Jak jsem uvedl, největší konkurence panuje při textování webů. Proto bylo zajímavé z dat vyčíst, jak copywriteři naceňují zakázku typu otextování malého webu.

 

Textujeme malý web: Sazba za celý projekt

Vzorová zakázka byla definována takto:

Klient potřebuje otextovat šablonu firemního webu: 5 stránek, každá o rozsahu maximálně 1 NS textu. Jaká by byla tvá sazba za tento projekt (včetně 3 kol zapracování připomínek)?

Výsledky jsou překvapivě pestré:

 

Sazbu do 499 Kč/projekt, která mně osobně (podobně jako sazba 500–999 Kč) přijde pro řešení copy na míru naprosto podstřelená, uvedlo jen několik málo copywriterů. Každý z nich sám sebe předtím zařadil do kategorie do 200 Kč/hod. Cena je to tak nízká, že i v kategorii copywriterů začátečníků jde o naprostou výjimku (2 % ze všech).

Jak ukazuje první z následujících grafů, i copywriteři s krátkou praxí povětšinou naceňují zakázku tohoto rozsahu násobně výše:

 

Délka přípravy SEO článku: Za hodinu, nebo za pět?

Ukázali jsme si, že v cenách za vypracování normostrany textu existuje mezi českými copywritery značný rozdíl. Proto mi přišlo zajímavé zkoumat, jestli se délka praxe nějak promítne do doby, kterou copywriter potřebuje (a účtuje), má-li připravit SEO článek. Respondenti se tak měli vyjádřit k následujícímu dotazu:

Kolik hodin ti zabere sběr informací a napsání SEO článku o délce 2 normostran, když k tomuto projektu obdržíš jen klíčová slova a hrubé zadání?

Napříč jednotlivými segmenty podle praxe tentokrát vyšly podobné výsledky:

 

 

Respondenti se ve většině shodují na tom, že SEO článek v rozsahu 2 normostran vyhotoví (i s rešerší) za 3 hodiny. Je to málo? Nebo naopak moc? V článku Copywriting & ceník: Kolik stojí profesionální copywriter a jeho služby jsem mimo jiné citoval zkušenosti zahraničních copywriterů s tím, jak dlouho jim napsání textu trvá. Připomeňme si, co uvádí například copywriterka Belinda Weaver:

  • An (average) website page will take about 2-3 hours + briefing + proofreading + admin.
  • An A4 brochure will take about 3-5 hours per page + briefing + proofreading + admin.
  • An email series will take about 1-2 hours per email + briefing + proofreading + admin.
  • A blog of about 500 words on an uncomplicated topic will take about 1-2 hours + proofreading.

Přistoupíme-li na to, že z uvedených typů zakázek má SEO článek nejblíže k blogovému příspěvku o 500 slovech, můžeme téma uzavřít s tím, že 3hodinovou časovou dotaci lze v průměru považovat za adekvátní.

Ale přidejme ještě jeden pohled ze zahraničí. V článku How long do copywriters take to write stuff? prezentoval Glenn Murray výsledky svého vlastního průzkumu ohledně toho, kolik času copywriter stráví textováním webových stránek a podstránek. Jak byste na takovou otázku odpověděli vy?

 

Závěrem

Otázky Kolik peněz si za práci copywritera říct nebo Jakou sazbou ohodnotit zakázku se vynořují znovu a znovu. Pokud vám některá z informací, které zde zazněly, pomohla, budu jen rád. Zároveň děkuju všem, kteří byli ochotni se do ankety zapojit!

 

Pokud jste v tuto chvíli dočetli až sem, vězte, že anketní formulář je stále ještě k dispozici (na konci tohoto článku). Přidáte-li se k hlasování, budu vám vděčný. 

 

Podobné články

O ceníku AWAI jsem psal zde: Cena za copywriting: AWAI zpracoval ceník na rok 2019

O cenách za vytvoření sloganu jsem psal v článku Cena za vytvoření sloganu: Kolik stojí reklamní claim a tagline?

O sazbách copywriterů v Austrálii si můžete přečíst v tomto zahraničním článku.

Jak nízká může být kvalita textů nabízených za dumpingové ceny, o tom si můžete přečíst zde: Levný copywriter? Vyhozené peníze a posměch jako bonus

Otestujte se

Zajímá vás, jak byste si vedli v testu znalostí o copy oboru, best practices a zacházení s jazykem v porovnání s ostatními copywritery? Zkuste CWQ test na copytime.cz. Za necelou hodinku zjistíte, jaké je vaše „copy IQ“!

Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *