Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B? 

B

B2B copywriting

Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či firmám (Business to Business). V roli zákazníka je tedy celá společnost/firma. Copy neoslovuje jedince nebo masy, nýbrž specifický tým zástupců dané společnosti, kteří rozhodují o přijetí obchodní nabídky. Obsah i tón copy je tomu patřičně uzpůsoben. Copy pracuje s fakty, s logickými vztahy. Je seriózní, uměřená. Tematizuje se v ní nový potenciál pro růst cílové firmy, její produktivity a profitability.

 

B2C copywriting

Reklamní psaní, které má za úkol ovlivňovat koncové zákazníky obchodních firem, tj. spotřebitele (Business to Customers). Jedním z klíčových cílů copy je vést koncového zákazníka k zakoupení produktu (zboží nebo služby). B2C copy je v řadě případů odlehčená, vychází z běžné mluvy. Pracuje s emocemi, často je hravá a nezřídka využívá humor. Stačí si připomenout veselé až bláznivé televizní reklamy.

 

Backlink (zpětný odkaz)

Backlink neboli zpětný odkaz je jednoduše odkaz z jednoho webu na druhý. Tedy to, když vybranou část svého textu (nebo třeba obrázek či tlačítko) vyznačím a udělám z ní prokliknutelné pole, které vás po kliknutí zavede na jinou stránku. Vyhledávače (např. Google) používají zpětný odkaz jako signál o hodnotě/kvalitě obsahu. Protože když nějaký web odkazuje na jiný, znamená to, že cílový obsah považuje za hodnotný a něčím cenný. Kvalitní zpětné odkazy mohou pomoci zvýšit pozici a viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávačů (SERP).

 

Ban

Dočasný nebo trvalý zákaz (z anglického to ban, zakázat). Výraz se často používá v kontextu sociálních sítí a zákazu přístupu k nějaké službě. Ban může dostat například uživatel, jestliže porušil některé z pravidel pro užívání služby. Ban vám může napařit i správce facebookové skupiny, jejíž jste členem.

 

Banner

Bannerem dnes obvykle nazýváme reklamní proužek se statickým nebo pohyblivým obsahem umístěný v prostředí online médií (www, aplikace apod.). Ale banner může být i offline reklamní poutač. Stačí si vzpomenout na různé reklamní stojany, rollupy a podobně.

V angličtině se slovo banner původně používalo pro standartu či praporec se znakem. V současné době se jím označuje i transparent (zejména takový, který někdo nese podobně jako standartu na žerdi), plachta se sloganem natažená ve výšce přes šířku ulice, obří novinový titulek, popř. proklamované motto či heslo (zejména u politických stran či hnutí).

Banner je zkrátka to, co je nastrkováno publiku před oči. Se slovem ban má pramálo společného.

 

Benefit

Vypátrat a pojmenovat benefit produtku je pro copywritera stěžejní úkol. V triádě vlastnost–výhoda–přínos/užitek (feature–advantage–benefit) tematizuje to, proč se zákazníkovi vyplatí produkt koupit či využívat. Jaké benefity může výrobek či služba přinášet? Ušetřit čas. Ušetřit námahu. Ušetřit peníze. Usnadnit život. Dopřát úlevu. Dopřát pocit štěstí. A tak dále… Na výpravě za benefity vám pomůže metoda „a co jako?“. 

 

Bezpatkové písmo

Bezpatkové neboli bezserifové písmo je protipólem k písmu patkovému (serifovému). Zatímco patkové písmo se vyznačuje ozdobnými camfourky (patkami), bezpatkové písmo je postrádá.

Patková písma se obvykle doporučují pro texty knih, bakalářských a diplomových prací a další rozsáhlé mnohastránkové texty. Je to proto, že serifové písmo a jeho patky pomáhají při čtení lépe vést oči po řádku. Čtenář tak čte text rychleji a méně při tom namáhá zrak.

Bezpatková písma naopak hrají prim v textech menšího rozsahu, například v reklamách, slopanech a propagačních textech, a také v textech webů a aplikací.

 

Bigboard

Jaký je rozdíl mezi bigboardem a billboardem? Bigboard je osvětlený reklamní nosič o rozměru 960 × 360 cm. Je tedy větší než billboard –⁠ základní formát billboardu je 510 × 240 cm. Osvětlené bigboardy určitě znáte z hlavních silničních tahů. Soupeří tam s dopravním značením (o pozornost řidičů) a s legislativou, která je až na výjimky zakazuje.

Jiné rozdělení „boardů“ nabízí Adquick. Billboardy rozděluje na tzv. bulletins (obdoba bigboardů) s rozměrem 720 × 420 cm, posters (670 × 305 cm) a junior posters (366 × 183 cm). 

Rozměry jsou samozřejmě vždy poplatné zámořským či evropským produkčním nastavením. Snad ještě dodejme, že grafické podklady pro billboard se obvykle připravují v měřítku 1:10, tedy na rozměr 51 × 24 cm při rozlišení 300 DPI.

 

Billing

Billing promotion a copy se zákazníkovi posílá nebo zobrazuje v okamžiku, kdy má zaplatit. Jejím úkolem je osladit mu onu hořkou chvíli, kdy má přikročit k úhradě zboží. Ať už složenkou (promotion s billing copy mu doručíte spolu s produktem a složenkou), nebo online (příslušná copy je na stránce pro provedení úhrady).

Chytrý marketér využije i tuto příležitost k ovlivňování zákazníka a posilování vztahu s ním (aby přišel znovu nakoupit). Například můžete promotovat výhody, které zákazníkovi poskytnete v případě okamžité platby. Nebo zákazníka motivovat k platbě určitým způsobem (který je pro vás výhodný).

 

Blog

Blog je webová stránka (nebo její část) zaměřená na postřehy, komentáře a další typy příspěvků. Jde vlastně o jakýsi webový zápisník (anglicky web log, odtud také ono blog). Zpravidla má jednoho autora, ale výjimkou nejsou ani blogy psané několika přispěvateli. Existují osobní blogy psané neformálním jazykem i blogy firemní. Příspěvky (tzv. blogposty) mohou mít nejrůznější povahu, od zpráv či případových studií přes recenze, komentáře, postřehy a úvahy až třeba po zápisky z cest, recepty nebo tipy na všechno možné. Mimochodem, věděli jste, že výraz blog se honosí titulem slovo roku 2004? Byl totiž nejhledanějším slovem webové verze amerického slovníku Merriam-Webster.

 

Blurb

Další ze slovíček, které do copywriterského slovníku přisvištělo z angličtiny. Blurb je krátký propagační text o knize. Najdete ho na zadní straně přebalu. Rozsah blurbu je 100-200 slov. Rozhodně si ho nepleťte se stručným obsahem knihy. Úkolem blurbu coby textové upoutávky je nalákat vás k zakoupení a přečtění knihy. Rozhodně by tedy neměl vyzradit dějové zvraty nebo to, jak kniha dopadne. O textových blurbech se někdy hovoří i ve spojitosti s propagací filmů (pozor, nezaměňovat s trailery). 

 

BOGOF

BOGOF je zkratkové slovo z angličtiny. Pochází z původního buy one, get one free. Jde tedy o cenovou akci ve smyslu 1 + 1 zdarma. Nebo také dva za cenu jednoho

 

Bold

Bold je specifický řez určitého fontu vyznačující se zesílenou „hmotou“ (duktem, tloušťkou) znaků. Lidově se mu říká tučné písmo.

 

Bounce rate

Bounce rate je míra okamžitého opuštění. Za okamžité opuštění se považuje taková návštěva webové stránky, kdy mezi zobrazením stránky (první požadavek na server) a odchodem z ní není zaznamenán žádný další požadavek na server (žádná zaznamenatelná „akce“ na stránce/žádný engagement hit).

O jaké zaznamenatelné akci je řeč? Takovou akcí by bylo například kliknutí na nějakou část obsahu na dané stránce (spuštění videa, zvětšení obrázku, kliknutí na odkaz nebo na tlačítko apod.).

Je vysoká míra opuštění problém? To záleží na typu stránky a požadovaném chování návštěvníků. O problém může jít například tehdy, když vysokou BR vykazuje stránka s bohatým a interaktivním obsahem.

 

Brainstorming

Výraz brainstorming asi vysvětlovat netřeba. Jde o techniku skupinové kreativity a sdílení nápadů. Někdy se brainstormingu říká burza nápadů. K pravidlům brainstormingu patří především:

 • Zaznamenat každý nápad
 • Nekomentovat nápady ostatních
 • Nekritizovat
 • Držet se tématu
 • Rozvíjet nápady druhých
 • Zaměřit se primárně na kvantitu nápadů, ne kvalitu
 • Pojmout vše jako zábavu

Brainstormujete rádi? Nebo vám to přijde jako ztráta času?

 

Brand

Brand (značka) je soubor vizí a hodnot, které určitá entita vyznává a jimiž se vymezuje vůči konkurenci. Pojem brand se často používá v souvislosti s identitou brandu (brand identity) a hovoří se o něm jako o duši firmy či produktu. Brand je to, co si lidé představí, když vidí nebo slyší název značky. A také to, jaké při tom mají očekávání.

Jeff Bazos říká: Brand je to, co si o vás říkají ostatní, když nejste v místnosti.

Pojmem brand identity (identita brandu) se někdy myslí vizuální identita značky, tj. soubor distinktivních vizuálních prvků, jimiž se brand prezentuje navenek (logo, zvolené barvy, dílčí grafické elementy, font, provedení obalů aj.).

S brandem souvisí tzv. branding, tedy strategické budování brandu, jeho tvorba, vymezení formy i obsahu a následné péče o něj. 

 

BRE, popř. BRC

BRE je zkratka pro tzv. business reply envelope, tedy poštovní obálku s předplaceným poštovným. Firmy ji zasílají zákazníkům tehdy, když po nich požadují odpověď poštou (například když zákazníkům nabízejí novou službu, která vyžaduje podepsání dodatku ke smlouvě) a chtějí jim rozhodování o odeslání usnadnit (aby zákazník nemusel dumat, kde koupí známku, jestli na ni má atd.). Obdobně fungují BRC, tedy business reply cards (vratné karty pro vstup do soutěží nebo pro registraci služby, různé vratné kupony a další tiskoviny s předplaceným poštovným).

 

Brief

Brief je zadání. Jeho součástí je suma podkladů, požadavků a dalších informací, které tvoří rámec pro splnění úkolu. V briefu pro copywritera by neměly chybět tyto informace:

 1. Název společnosti, značky, produktu apod.
 2. Médium/kanál, kde bude výsledek prezentován (internet, print, TV, rozhlas, outdoor)
 3. Bližší kontext komunikace (jak úkol zapadá do vyššího rámce marketingové komunikace)
 4. Formát (web? článek? PPC banner? reklamní spot? případová studie?)
 5. Účel a cíl prezentace (budování povědomí o značce? představení produktu? prodej? sběr leadů?)
 6. Požadovaná akce
 7. USP
 8. Nejbližší konkurence
 9. Cílová skupina
 10. Jaký problém CS má být komunikován a řešen
 11. Dokumentace, studie, průzkum trhu
 12. Klíčové informace o produktu/službě
 13. Analýza klíčových slov, SEO zadání
 14. Termín dokončení
 15. Další související informace

Zapomněl jsem na něco? Klidně mi napište, rád příslušný bod přidám.

 

Brožura

Když jsem začínal jídat copy chlebíček, chtěli po mně texty na produktovou brožuru. Jaké bylo moje překvapení, že brožurou nemyslí nějaký ten brožovaný sešitek či katalog, ale skládaný produktový plakát. Jasně, zase je na vině angličtina. Ta rozlišuje dva důležité formáty: booklet a brochure. Zatímco v českém slovníku výraz brožura znamená brožovaný sešitek, reklamština jím často pojmenovává nebrožované produktové letáky.

 

BTL

Podlinková marketingová komunikace (BTL= below the line). Za podlinku, jak se BTL  zkráceně nazývá, se považují všechny nemasové formy komunikace. Patří sem všechny typy komunikace, které jsou nějakým způsobem cílené. Typickým příkladem jsou personalizované rozesílky. Opakem podlinky je nadlinka (ATL), tedy masová komunikace. Příkladem nadlinky je například reklama v celoplošné veřejnoprávní televizi.

 

Buklet, booklet

Narozdíl od brožury je to s bukletem snazší. Buklet (z anglického booklet) je prostě prezentační sešitek, česky bychom řekli brožurka. Jako buklet se označuje například i takový ten sešitek s fotografiemi a zajímavými informacemi, který je součástí CD alba. Ale teď mě napadá: Vycházejí v roce 2021 vůbec ještě klasická hudební CD, jak je zažil konec tisíciletí?

 

Bulletin

Bulletin /biltén/ je výraz pro občasník s informacemi pro užší zájmovou skupinu. Česky se mu někdy říká věstník. Nejstarší bulletiny byly tištěné, dnes mohou mít i elektronickou podobu. Označení bulletin bývá v dnešní komunikaci často nahrazováno výrazem newsletter (zejména v případě pravidelných věstníků).

Výraz bulletin je v reklamní praxi využíván i pro bigboard (viz výše).

 

Buzzword

Buzzword je výraz pro módní slovo nebo obrat. Pro frázi, která frčí a je in, popř. která se dostala do popředí užívání vzhledem ke společenské situaci. Někdy má kořeny v žargonu či slangu. V reklamní komunikaci hrají buzzwords důležitou roli. Jde o výrazy nové, poutající pozornost nebo rezonující mezi mluvčími. Sálá z nich svěžest, jsou neopotřebované a pulsují tepem doby. Copywriter ovšem musí poznat, když už buzzword začne zavánět a stává se z něj podobně komická prázdnota jako z „více než něco“.

K buzzwords dneška patří třeba: synergie, influencer, covid, hacknout, felit, být trendy, být toxic.

 

Přečtěte si také

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *