Copywriting

Přídavná jména účelová – prubířský kámen každého copywritera

Už v článku 100 + 7 chyb (3. část) jsem jako jeden z nejčastějších copywriterských úletů zmínil chybné užití přídavných jmen dějových tam, kde mají být použita přídavná jména účelová. Tedy užití tvarů žehlící, balící, kropící aj. namísto tvarů žehlicí, balicí, kropicí atd.

 

Přídavná jména dějová versus účelová: Co je co?

Než si rozdíl mezi těmito dvěma skupinami přídavných jmen (adjektiv) vysvětlíme, zmapujme si terén. Poslouží nám k tomu následující tabulka s příklady:

ÚČELOVÁ ADJEKTIVA
(určený k/používaný za účelem)
 DĚJOVÁ ADJEKTIVA
(vykonávající děj)
balicíbalicí papír balícíPozoroval Kubánce balící doutníky.
brodicíbrodicí kalhoty brodící sePoslední z brodících se mužů kýchl.
brzdicíbrzdicí destičky brzdícíSoused si koupil špatně brzdící ojetinu.
čisticíčisticí prostředky čistícíDíval se na studenty čistící koryto řeky.
dojicídojicí automat dojícíMěl projev o stranách dojících státní rozpočet.
hasicíhasicí přístroj hasícíNatoč i skupinku hasící druhou halu.
hnojicíhnojicí technika hnojícíPorazil ho kombajn hnojící přilehlé pole.
hodnoticíhodnoticí komise hodnotícíVtom spatřil kritiky hodnotící jeho malbu.
hojicíhojicí mast hojící seNakláněl se na její hojící se ránou.
holicíholicí strojek holícíHolící se manžel si ničeho nevšiml.
honicíhonicí pes honící (se)Pohled na honící se veverky stál za to.
chladicíchladicí věž chladícíJan, chladící si oteklý kotník, vztekle mlčel.
chválicíchválicí skupinka chválícíSledovali ředitele chválícího jejich kolegy.
kojicíkojicí podprsenka kojícíPřisedl si k jedné z kojících matek.
kořenicíkořenicí směs kořenícíZajímala se o hluboce kořenící rostliny.
kropicíkropicí konev kropícíZadíval se ženu kropící záhon jahod a zaklel.
lepicílepicí páska lepícíTen muž lepící támhle plakáty je můj táta.
měřicíměřicí přístroj měřícíPatří k rozhodčím měřícím všem stejně.
mrazicímrazicí box mrazícíKdy konečně opravíš tu nemrazící lednici?
mučicímučicí nástroje mučícíZamířil, aby zlosyna mučícího obě děti sejmul.
pečicípečicí plech pečícíProtáhl se kolem tety pečící svatební koláčky.
plnicíplnicí pero plnícíPracující neplnící normy budou propuštěni.
prdicíprdicí polštářek prdícíUkázala na jednoho z prdících mladíků. To je on!
řadicířadicí páka řadícíUviděl auta řadící se do dlouhé kolony a zaklel.
řídicířídicí jednotka řídícíZavolal na policistu řídícího dopravu v křižovatce.
samolepicísamolepicí folie samolepící*tvar samolepící neexistuje
smažicísmažicí pánev smažícíOtočila se k matce smažící řízky a usmála se na ni.
sušicísušicí plocha sušícíUcítil štiplavý odér sušících se tabákových listů.
školicíškolicí středisko školícíZa oknem viděl Ninu školící zbytek týmu. 
škrticíškrticí klapka škrtícíKdyž rozsvítil, uviděl Petra škrtícího muže v masce.
těsnicítěsnicí kroužek těsnícíTu špatně těsnící vložku musíš vyměnit.
tmelicítmelicí hmota tmelícíZastavil se u Oty, tmelícího jedno z oken.
vnadicívnadicí směs na ryby vnadícíVnadící rybáři si jich nevšímali.
vodicívodicí pruhy vodícíLupič se zaměřil na ženy vodící děti do školky.
volicívolicí páka volícíSpoléhal na voliče volící podle vzhledu kandidátů.
žehlicížehlicí prkno žehlícíDěti žehlící doma skutečnou žehličkou ještě neviděl.
žhavicížhavicí svíčka, žhavicí vlákno žhavícíPozoroval nejbližšího závodníka žhavícího motor své formule.

 

Přídavná jména dějová versus účelová: V čem je rozdíl?

Účelová přídavná jména vyjadřují stálou vlastnost, nejčastěji funkci výrobku či jeho určení k nějakému účelu: Tohle není ledajaký plech. Je to plech určený k pečení koláčů a dalších dobrot > Je to pečicí plech.

Dějová přídavná jména popisují děj, který probíhá paralelně s jiným dějem: Pozoroval Kubánce, kteří balili doutníky. > Pozoroval Kubánce balící doutníky.

Vlákno určené k žhavení je žhavicí vlákno. Potřebujeme-li ale charakterizovat způsob, jakým žhavení probíhá, zvolíme dějové přídavné jméno: Zamyšleně sledoval otce vytrvale žhavícího telefonní linku důvěry.

Je zřejmé, že mezi oběma typy adjektiv je významný rozdíl. Copywriter proto musí dávat dobrý pozor, aby se při vyjadřování toho, co chce sdělit, nepřehmátl. A také by měl vědět, jak se přídavná jména účelová tvoří.

 

Tvořte je a používejte je správně

Jak už jsem zmínil v článku Stihačka, nebo stíhačka? Stihací, nebo stíhací?, přídavná jména účelová se tvoří jiným způsobem než přídavná jména dějová. Rozdíly mezi oběma slovotvornými postupy můžeme shrnout takto:

Účelová přídavná jména se odvozují ze slovesných tvarů tak, že k minulému slovesnému kmeni připojíme účelovou příponu -(a)cí / -(i)cí:

kropit > kropi-(l) > kropi- cí > kropicí
žehlit > žehli-(l) > žehli-cí > žehlicí
stíhat > stíha-(l) > stíha- + cí > stíhací
hrát > hrá-(l) > hrá- + cí > hrací

Výjimkou jsou případy, kdy přípona připojuje ke kmeni přítomnému:

péct > peč-(e) > peč + i +cí > pečicí

Dějová přídavná jména (přídavná jména vyjadřující průběh děje) vznikají z tvaru přechodníku přítomného přidáním -í:

nesouc(e) > nesouc + -í > nesoucí (Žádný z dělníků nesoucích onen trám neměl přilbu.)
kropíc(e) > kropíc + -í > kropící (Vtom zpozoroval ženu kropící zahradu.)
žehlíc(e) > žehlíc + -í > žehlící (Vzpomněla si na manžela žehlícího ve vedlejším pokoji košile.)
hrajíc(e) > hrajíc + -í > hrající (Muž hrající na housle zakašlal.)

Podrobný výklad najdete v Mluvnici češtiny na straně 336 zde: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf

 

Problematické případy

Existují případy, kdy není zcela zřejmé, zda přídavné jméno vyjadřuje probíhající činnost, nebo účel. Např. řídicí x řídící, velicí x velící. Platí, že u označení osob se používají pouze podoby na řídící pracovník, velící důstojník, místodržící. Ve spojení s abstraktními jmény (např. proces, funkce, systém, hodnota) a s označeními výkonných orgánů (řídicí komise, orgán, rada, oddělení) se naopak používají podoby na -i:

 

 • velící důstojník
 • řídící pracovník
 • balící technik
 • místodržící 
 • velicí manuál
 • řídicí proces
 • balicí stroj
 • hodnoticí komise

 

Zarazit nás může například dvojice vodicí pes x vodící pes. Jde totiž o zvíře, které je určeno k vodění, avšak zároveň onu činnost v rámci povahy své existence vykonává (podobně jako důstojník, který je velící, i když zrovna nevelí). Korpus přitom uvádí 13 případů vodící pes proti 29 případům vodicí pes.

Zvláštním případem jsou pak přídavná jména začínající na samo-. Zatímco samolepicí (fólie) nebo samovodicí (řemen) píšeme krátce, samořídící (automobil) se podle doporučení Ústavu pro jazyk český píše dlouze. Podobně jako samohrající (skřínka) nebo samodržící (punčochy).

 

 • samohrající skřínka
 • samodržící punčochy
 • samopíšící brk
 • samořídící automobil
 • samolepicí fólie
 • samoměřicí přístroj
 • samovodicí řemen

 

ÚJČ k případu samořídící auto versus samořídicí auto říká:

V případě přídavných jmen zakončených na -icí -ící je nutné se zaměřit na významový rozdíl. Zatímco takzvaná účelová přídavná jména zakončená na -icí vyjadřují význam účelu (předmět je k něčemu určený, něco se s jeho pomocí vykonává), dějová přídavná jména primárně vyjadřují děj (předmět sám něco dělá). Samořídící auto vnímáme jako hraniční případ mezi přídavným jménem účelovým a dějovým, spíše se však přikláníme k chápání dějovému, jde totiž o auto, které řídí samo sebe, nikoli o auto, které by bylo primárně určeno k řízení (někým jiným, řidičem). Tento názor potvrzují i doklady z Českého národního korpusu, kde varianta samořídící auto převažuje přibližně v poměru 4 : 1. Podobný problém se objevuje například také u spojení samodržící punčochy. I v tomto případě je prvotní určení dějové, přídavné jméno totiž vyjadřuje, že punčochy drží samy sebe, je to jejich vlastnost. Namístě je tedy tvar samodržící.

Tady lze ovšem poznamenat, že takové auto je primárně určeno k tomu, aby bylo řízeno samo sebou. Aby bylo schopné samořízení. Tedy jeho účel je samořízení. Tím by ovšem argument ÚJČ, že není určeno k (samo)řízení, padl. Rozpornost mezi pojímáním obou skupin přídavných jmen začínajících na samo- pak vede k nejistotě, jak nakládat s adjektivy, jako jsou samožehlicí/samožehlící (košile), samofoticí/samofotící, samomířicí/samomířící aj.

 

Vliv SEO

Jistě, někdo může argumentovat tím, že jeho zákazníci organicky hledají kropící konev, ne kropicí konev. A že proto má text na webu pod vlivem takových klíčových slov příslušně optimalizován. K tomu se sluší uvést dvě poznámky.

Zaprvé: Není nic jednoduššího, než držet dvě kopie příslušné webové stránky, každou pro jiné klíčové slovo. (Někteří to řeší tak, že v copy produktové stránky dokonce střídají kropicí a kropící.)

Zadruhé: SEO texty nejsou všechno. Není nic smutnějšího, než když copywriter nebo novinář infikuje své „newebové“ texty slovními tvary, které svědčí o jeho nekompetentnosti.

 

Otestujte se

Test pro copywritery (22.): Účelová přídavná jména aneb Jak na kropící a nekropící kropicí vozy

 

Jak začít s copywritingem: 20 kroků, jak neskončit v copywriterském pekle

Sršíte vypečenými nápady a chcete si mezi reklamními textaři přihřát svoji polívčičku? Nebo se dokonce vyhřívat na výsluní a vydělávat jako králové copywritingu? Následující tipy vám poradí, jak při tom neskončit v copywriterském pekle a neshořet jako papír. Nažhavte […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Lepší copywriting: Ghost button ano, nebo ne?

Váháte, jestli design webu podpořit využitím tzv. ghost buttonů, nebo zůstat u klasických výrazných tlačítek? Testy agentury ConversionXL (CXL) ukázaly, že u verze stránky s tlačítkem typu „ghost button“ hrozí o 20 % nižší konverze než u verze s tradičním barevným tlačítkem.  […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Pravopisné chyby v PPC bannerech

Na PPC bannerech mnoho textu nenajdete. O to důležitější je, aby z těch několika slov netrčela žádná chyba nebo nedokonalost. Pokud si správnost textu nepohlídáte, chyba na sebe strhne pozornost. Adresáti PPC reklamy si pak vaši značku […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl první (A)

Hledáte základní pojmy pro copywriting? Výrazy z následujícího seznamu by měl znát každý copywriter. Uslyšíte je v agentuře i při práci firemního reklamního textaře, zvláště pokud spolupracujete s grafikem nebo markeťákem. Znáte je všechny?   A A/B test A/B […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Lepší copywriting: Jak zpřehlednit texty na webu a vydělat víc

Je váš web přehledný? A je přehledný i obsah na každé jeho stránce? Nedotažené texty zákazníky spíše odradí, než přesvědčí. Díky jejich optimalizaci naopak můžete víc vydělat. Pojďme se podívat, jakými zásahy můžete vy nebo váš copywriter […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Co vám na školení copywritingu neřeknou: A/B testování copy s ukázkami a výsledky

Copywriting, který vynáší peníze. Nebo ještě lépe: texty, které vynesou víc peněz než ty dosavadní. Ano, to je sen většiny klientů, kteří hledají copywritera. Jak si při psaní počínat a jaké A/B testování klientovi navrhnout? Inspirujte […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Copywriting & cena za něj v Česku a v zahraničí

Cena copywritingu v Česku je odvislá od toho, jaký typ textu poptáváte. A také závisí na tom, jaký copywriter ho pro vás vypracuje. Stejně jako v zahraničí, i u nás narazíte jak na copywritery začátečníky, tak na textaře s bohatou praxí […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Výsledky ankety Kolik si účtuje copywriter

První data jsou tu! Anketu, která zkoumala sazby českých copywriterů, absolvovalo k tomuto okamžiku přes 400 textařů. Anketa zůstává i nadále přístupná, na konci předchozího článku (zde). Takže pokud jste ještě nehlasovali, s chutí do toho.   Český […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Anketa: Kolik si účtuje copywriter? Známe sazby začátečníka, středně pokročilého i experta

Kolik stojí copywriter na volné noze? Kolik si účtuje copywriter začátečník a kolik expert s 15 lety praxe? Seznamte se s výsledky průzkumu agentury ClearVoice pro anglicky píšící textaře a zúčastněte se anonymní ankety Sazby českých copywriterů, kterou najdete […]

Pošli to dál
3 komentáře

Padesát odstínů copy aneb Kdy a jak měnit styl psaní

Píšete copy pořád stejně? Pak je něco špatně. Zvláště v případě, kdy potřebujete různými způsoby oslovit různé zákazníky. Jednotvárná copy působí jako jednotvárný sex. Dřív nebo později začne nudit. A co je ještě horší: nefunguje.   Kolik […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.