Copywriting

Jak rozeznat přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný

Chcete umět rozlišit přívlastek postupně rozvíjející a přívlastek několikanásobný? Dobře děláte – je to totiž klíčové pro správné psaní čárky při rozvíjení větných členů. Naučte se je rozeznávat jednou provždy!

 

Proč umět rozeznat přívlastek postupně rozvíjející a přívlastek několikanásobný

Proto, aby vaše písemné sdělení bylo správně pochopeno. Budete-li rozumět rozdílu mezi těmito dvěma druhy přívlastku, budete také vědět, kdy při jejich použití psát čárku a kdy nikoliv.

Čtenář pak vaše sdělení pochopí tak, jak jste ho mysleli:
Můj pradědeček padl až v druhé světové válce. (V kolikáté světové válce padl? V té druhé, roku 1942.)
x
Můj pradědeček padl až v druhé, světové válce. (Účastnil se dvou válek. Jednou z nich byla Búrská válka, ale v té nepadl. Padl až v té další, světové, roku 1916.)

První ukázka je příkladem přívlastku postupně rozvíjejícího. Druhá ukázka je příkladem přívlastku několikanásobného.

 

Jiný příklad:

Jeho klarinet vydal nový hluboký tón. (Už před chvílí z něj vycházely hluboké tóny. A teď se ozval další hluboký tón.)
x
Jeho klarinet vydal nový, hluboký tón. (Z klarinetu se opět ozval tón, tentokrát hluboký. Z takto napsané věty můžeme o situaci usoudit, že předtím z klarinetu vycházely jiné než hluboké tóny.)

První ukázka je příkladem přívlastku postupně rozvíjejícího. Druhá ukázka je příkladem přívlastku několikanásobného.

A ještě jeden příklad:

Kolik byste mi zaplatil za tenhle poslední jablečný džus? (Jiné jablečné džusy už nemám. Jen pomerančové. Protože ty nepijete, ptám se na ten jablečný džus, který mi tu zbyl jako poslední. Nejde o poslední džus ze všech, jen o poslední jablečný. Rozvíjím tedy celý výraz jablečný džus o nový, blíže určující přívlastek poslední.)
x
Kolik byste mi zaplatil za tenhle poslední, jablečný džus? (Jiné džusy už nemám. Toto je můj poslední džus. Mimo jiné je jablečný. Výrazu džus tak přiřazuju vlastnosti, jejichž pořadí mohu volně měnit: Tento džus je jablečný a mimochodem je poslední, který mám. = Tento džus je poslední a mimochodem je jablečný/má jablečnou příchuť.)

A do třetice:

Už máme jen jedinou neotištěnou verzi. (Existovalo několik neotištěných verzí. Z nich zbyla jen jedna poslední. Vyjadřujeme se tedy o neotištěné verzi, která je v dané situaci už jediná. Lze předpokládat, že zároveň existuje i x vytištěných verzí.)
x
Už máme jen jedinou, neotištěnou verzi. (Vyjadřujeme se k verzi jako takové. Říkáme, že už máme jen jednu verzi, a doplňujeme, že jde o neotištěnou verzi. Přívlastek neotištěná zde nemá funkci vymezující (nechce vyhradit, že řeč je výlučně o neotištěné verzi), pouze podává informaci, že daná poslední verze je mimo jiné neotištěná.

Modře vyznačené ukázky jsou příkladem přívlastku postupně rozvíjejícího. Červeně vyznačené ukázky příkladem přívlastku několikanásobného

 

Přívlastek postupně rozvíjející

Přívlastek je (zjednodušeně řečeno) větný člen, který ve větě blíže rozvíjí jiný větný člen – nejčastěji představovaný podstatným jménem. Může jít o přívlastek shodný (české boty), nebo neshodný (boty z Česka).

Podstatné jméno (respektive větněčlenská pozice, v níž figuruje) může být rozvito jedním (české boty), dvěma (krásné české boty), nebo i více přívlastky. Nebo žádným.

Jako přívlastek postupně rozvíjející označujeme takové vícečetné spojení/řazení přívlastků, kdy již rozvité spojení (přívlastek + jméno) rozvíjíme novým přívlastkem:
a) vycházková hůl > nová vycházková hůl > moje nová vycházková hůl
b) německý ovčák > starý německý ovčák > bačův starý německý ovčák
c) filmový festival > mezinárodní filmový festival > nejslavnější mezinárodní filmový festival
d) plnicí pero > oranžové plnicí pero > Petrovo oranžové plnicí pero

K rozvíjení tedy dochází tak, že nově připojovaný atribut (přívlastek) rozvíjí celou dosavadní frázi, nikoliv jen kmenové podstatné jméno (pero): (oranžové pero) + čí? > Petrovo oranžové pero. (Petrovo oranžové pero) + které z nich? (nejdražší) > nejdražší Petrovo oranžové pero.

Proto hovoříme o postupném rozvíjení a o přívlastku postupně rozvíjejícím. 

Všimněte si, že ke každému dalšímu rozvití dojde proto, aby byla zodpovězena hypotetická otázka na bližší určení:

a) O jakém z festivalů mluvíš? (Máme tu dva – divadelní a filmový, proto je důležité, abys to přívlastkem specifikoval.) > Mluvím o (tom) filmovém festivalu. (ne o divadelním)
b) O jakém z filmových festivalů mluvíš? (Konají se tu dva filmové festivaly – lokální, tj. jen pro české účastníky, a mezinárodní.) > Mluvím o (tom) mezinárodním filmovém festivalu. (ne o lokálním)
c) O jakém z mezinárodních filmových festivalů mluvíš? O (tom) nejslavnějším mezinárodním filmovém festivalu..
d) Jaké plnicí pero mám přinést? > (To) Oranžové plnicí pero. (nikoliv to modré, ani to černé)
e) Jaké oranžové plnicí pero mám přinést? (na stole jsou dvě oranžová plnicí pera – Petrovo a Zuzčino) > (To) Petrovo. Přines Petrovo oranžové plnicí pero.

O přívlastku postupně rozvíjejícím si můžete přečíst odborný výklad v Akademické mluvnici češtiny na straně 155 a dále.

Rozpoznávací znaky přívlastku postupně rozvíjejícího

Pořadí částí postupně rozvíjejícího přívlastku nelze měnit:
Německý bačův starý ovčák
Světová druhá válka
Vycházková moje hůl
Běžecké nejkrásnější boty

Zároveň mezi ně nelze vložit souřadicí spojku (např. a) nebo výraz tentokrát odkazující k dovysvětlení:
Bačův a starý a německý ovčák
Druhá tentokrát světová válka
Moje a vycházková hůl
Nejkrásnější a běžecké boty

Povšimněte si, že součástí postupně rozvíjejícího přívlastku jsou často zájmena (přivlastňovací, neurčitá) a superlativy:
Můj nový kabát
Náš dvorní textař
Karlova oblíbená hračka
Nějaké uplakané dítě
Někteří úspěšní čeští sportovci
Nejlepší internetový vyhledávač
Nejdražší chytrý telefon

Hojně se také vyskytuje v případech rozvíjení ustáleného slovního spojení přídavného a podstatného jména:
Vodní pólo > Koukni na toho rychlého vodního pólistu! (ne: rychlého, vodního)
Bleší trh > Kdy se bude konat příští bleší trh? (ne: příští, bleší)
Ruské vejce > Poslední ruské vejce snědl Ota. (ne: poslední, ruské)

Lze říci, že přívlastek postupně rozvíjející má v jazyce častější uplatnění než přívlastek několikanásobný.

Důležité je si pamatovat, že mezi jednotlivými přívlastky se v případě přívlastku postupně rozvíjejícího nepíše čárka.

Pro úplnost dodejme, že postupně rozvíjející přívlastky mohou být jak shodné, tak i neshodné. Dokonce existují i jejich kombinace:
Neshodný PPR: agent Jejího Veličenstva s povolením zabíjet
Neshodný PPR: steak ze svíčkové z menu
Kombinace: pikantní vepřový guláš s karlovarským knedlíkem

 

Přívlastek několikanásobný

Zatímco u přívlastku postupně rozvíjejícího se další přívlastky přidávají proto, aby blíže určily celé předchozí slovní spojení (Petrovo nové auto, nikoliv moje nové auto), přívlastek několikanásobný je volným seskupením přívlastků, které rozvíjejí totéž jméno.

K rozvíjení nedochází postupně, ale atributy jsou přiřazeny a „navěšeny“ přímo na kmenové jméno jako paralelní přívlastky stojící vůči sobě na stejné úrovni: Ponořila se do vln. Co se o těch vlnách dá říci? Ponořila se studených, výhrůžně syčících vln. 

V nabídce měli bohužel jen bílé, růžové a hnědé vozy.
Zbylo na něj polorozpadlé, červotočem prolezlé křeslo.
Pošli mu novou, ještě výhodnější nabídku.
Objevily se před ním tajemné, pavučinami pokryté dveře.
Vyslal na brankáře polovysokou, nijak nebezpečnou střelu.

Několikanásobný může být i přívlastek neshodný:

V nabídce měli bohužel jen vozy z Ruska, TureckaIndie.
Zbylo na něj křeslo s poškozeným čalouněnímvrzajícími nohami.
Pošli mu nabídku bez přílohys novými cenami.
Objevily se před ním dveře z ebenumahagonu.
Rozhodovali jsme se mezi zákusky od učnic, od Málkaz hypermarketu.

O přívlastku několikanásobném (zmnoženém) si můžete přečíst odborný výklad v Akademické mluvnici češtiny na straně 156 a dále.

Rozpoznávací znaky přívlastku několikanásobného

Všimněte si, že u několikanásobného přívlastku jsou rozvíjenému jménu přiřazovány jeho vlastnosti/atributy jiným způsobem. „Lepí se“ přímo na jméno (souřadně, nikoliv kaskádovitě, hierarchicky), často jako výčet:

V nabídce měli bohužel jen bílé, růžové a hnědé vozy. > Jaká auta tam měli? Bílá a růžová a hnědá. (navěšené přívlastky jsou na stejné úrovni, každý jeden rozvíjí přímo výraz vozy.)
Zbylo na něj polorozpadlé, červotočem prolezlé křeslo. > Jaké vlastnosti mělo to křeslo? Bylo prolezlé červotočem a taky polorozpadlé. Radši by seděl v nějakém novém, čistém, nepoškozeném křesle.

(Porovnejte s PPR: Vezmi si s sebou pořádnou loveckou pušku. > Vlastnost pořádná není u PPR na stejné úrovni rozvíjení jména jako vlastnost lovecká. Vlastnost pořádná se týká lovecké pušky, nikoliv jen pušky > proto pořadí, v němž jsou tyto vlastnosti uváděny, nelze zaměnit: Vezmi si s sebou loveckou pořádnou pušku.)

Pořadí jednotlivých přívlastků můžeme u několikanásobného přívlastku zpravidla měnit:
V nabídce měli bohužel jen hnědé, bílé a růžové vozy.
Zbylo na něj červotočem prolezlé, polorozpadlé křeslo.
Vyslal na brankáře nijak nebezpečnou, polovysokou střelu.
Nejradši by seděl v nějakém nepoškozeném, čistém, novém křesle.

Několikanásobný přívlastek často najdete v případech, kdy rozvíjené podstatné jméno je v množném čísle a kdy rozvíjení odpovídá tomuto modelu: 
Pozvali jsme pražské týmy a plzeňské týmy a ústecké týmy. > Pozvali jsme pražské, plzeňské a ústecké týmy.
 

Mezi jednotlivými přívlastky se zde píše čárka. Čárka se ovšem nepíše tehdy, je-li nahrazena souřadnou spojkou (nejčastěji spojkou a):
Chci čisté, nepoškozené křeslo. > Chci čisté a nepoškozené křeslo.

Jak už zaznělo výše, několikanásobný přívlastek může být tvořen neshodnými přívlastky:
Žila v zámku ze zlata, stříbra a diamantů.
Můžete na to použít dřevo z lípy, z třešně nebo z višně.

V některých případech mohou k snadnější identifikaci několikanásobného přívlastku pomoci následující slova:

Prostě, zkrátka, jednoduše

Zavolej mu, že pro něj máme pohodlný, slunný, (prostě) dokonalý pokoj.
Přijímáme jen vzdělané, nekonfliktní, bezproblémové kandidáty.

Tentokrát

Zavolej mu, že pro něj máme náhradní, (tentokrát) bezbolestné řešení.
Nakonec se rozhodl koupit si nové, levnější letenky.

Spíše

Nemáte nějaké jiné, (spíše) levnější auto?

Srovnejte tento příklad se situací, kdy se uplatní přívlastek postupně rozvíjející: Nemáte nějaké jiné levné auto? (Toto levné auto mi nevyhovuje – nemáte nějaké jiné? > Ptám se na jiné levné auto, nikoliv na jakékoli jiné auto.)

Každopádně je důležité umět rozlišit i to, zda se jedná ještě o přívlastek několikanásobný, nebo už o zvláštní větný člen, tzv. přístavek. Porovnejte tyto podobné věty:

Máme pro něj slunný, pohodlný pokoj. (rozvití přívlastkem několikanásobným > slunnýpohodlný)

Máme pro něj slunný, tj. suchý a teplý pokoj. (rozvití přístavkem)

Máme pro něj slunný čili velice světlý pokoj. (rozvití přístavkem)

(Podrobnosti o přístavku a o psaní čárek v něm si můžete přečíst v tomto článku.)

Rozdíly ve způsobu rozvíjení

Důležité je také vědět, jak oba druhy přívlastku fungují při rozvíjení. I tady se od sebe liší.

Vezměme si větu: Petr vylezl na horu. 

Při rozvíjení přívlastkem několikanásobným budeme k větnému členu hora přiřazovat současně vlastnosti jako zasněžená, strmá či nehostinná. Tyto vlastnosti o oné hoře říkají, jaká je. Lze je zapsat v libovolném pořadí: Petr vylezl na zasněženou, nehostinnou, strmou horu. = Petr vylezl na strmou, zasněženou, nehostinnou horu.

Mezi jednotlivé členy několikanárobného přívlastku lze vložit spojku a. Jde o strmou a nehostinnou a navíc ještě zasněženou horu.

Při rozvíjení přívlastkem postupně rozvíjejícím budeme k větnému členu hora přiřazovat vlastnosti jinak. Nejprve ho rozvineme jedním příznakem, například zasněžená > Petr vylezl na zasněženou horu. Tuto frázi / toto již existující spojení přívlastku s jeho řídicím větným členem (zde předmětem) potom rozvíjíme celé o další přívlastek: ? (zasněžená hora) > nejvyšší zasněžená hora. Tedy: Petr vylezl na nejvyšší zasněženou horu (ze všech zasněžených hor jsme pomocí PPR identifikovali tu jednu, na kterou Petr vylezl. 

Takže: u spojení levné nákladní auto značkujeme vlastností levné celou frázi (nákladní auto) > Sháním nákladní auto. Jaké? Sháním levné nákladní auto. Jaké by to [levné nákladní auto] mělo být? Sháním nebourané levné nákladní auto.

Všimněte si rozdílu u situace, kdy sháníte nákladní auto a někdo se vás zeptá, jaké by mělo mít vlastnosti: Sháním nákladní auto, které by mělo být levnénebourané / nebourané a levné. Tedy: Sháním nějaké levné, nebourané nákladní auto. (též: Sháním nějaké nebourané, levné nákladní auto.)

Zatímco v prvním případě (PPR) se postupně zužuje význam a mluvčí se snaží přidáním dalšího členu blíže specifikovat, oč mu jde, v opozici vůči zbytku množiny všech nákladních aut (a posléze všech levných nákladních aut), v druhém případě (PN) jsou přívlastky přidávány současně, jako volný výčet vlastností stojících na téže úrovni (nikoliv jedna nad druhou).

Porovnejte oba typy přívlastků

Přívlastek postupně rozvíjejícíPřívlastek několikanásobný
Zablácená lesní cestaKlikatá, zablácená lesní cesta
Poslední dnešní televizní zprávyNesrozumitelné, neobjektivní zprávy
Nejlepší letošní sportovní výkonMimořádný, obdivuhodný výkon
Nepojištěné pětihvězdičkové přímořské hotelyČisté, pohodlné, zrekonstruované hotely
Nové kolumbijské státní dluhopisyRizikové, nekryté dluhopisy

 

Pomohl vám tento článek?

 

Už je vše jasnější? Ověřte si to v krátkém testu!

Vyhodnocení

Výborně!

Test se vám podařilo zvládnout na 100 %!

Pošli to dál

Chybička se vloudila!

Bylo to těžké? Podívejte se na výsledky a správné odpovědi. Možná vám pomůže, když si výklad o obou typech přívlastku projdete ještě jednou. Držím palce!

Pošli to dál

#1 Označte příklad s přívlastkem postupně rozvíjejícím:

#2 Označte příklad s přívlastkem několikanásobným:

#3 U kterého z následujících druhů přívlastku se každý další člen přívlastku připojuje tak, že se od původní fráze odděluje čárkou?

#4 Jak se zapíše slovní spojení, kdy k frázi MOTOROVÝ OLEJ připojíme slovo český?

#5 Vyberte slovo, jehož pomocí lze frázi ZAPLEVELENÝ POZEMEK rozvinout do podoby přívlastku postupně rozvíjejícího:

#6 Vyberte slova, jejichž pomocí lze slovo KOSMONAUT rozvinout tak, aby tvořila přívlastek několikanásobný:

#7 Chcete koupit byt. Má být slunný a tichý. Jak zapíšete frázi s oběma přívlastky?

#8 Které z těchto spojení rozvinete přídavným jménem MĚKKÝ, aby vznikl přívlastek několikanásobný (tj. psaný s čárkou za MĚKKÝ)?

#9 Kterými dvěma slovy lze postupně rozvíjet slovo VLASY, aby vznikl přívlastek postupně rozvíjející?

#10 U které z následujících frází jsou využity přívlastky ve slučovacím poměru?

Vyhodnotit

 

 

Přečtěte si také:

Kdy psát čárku před spojkou než?

Kdy psát čárku před spojkou a?

Jak rozeznat přístavek těsný a přístavek volný

 

Otestujte si své znalosti zábavnou formou:

Testy z češtiny

 

K dalšímu studiu:

Poradna ÚJČ

Internetová jazyková příručka UJČ

 

Psaní čárky před zájmeny který, jaký, jenž, kdo a co: Zkuste lego!

Víte, kdy psát čárku před zájmeny který, jaký, jenž, kdo a co? A kdy ne? Mám pro vás 3 tipy, jak v souvětích s nimi neudělat v interpunkci chybu. Tip 1: Zapamatujte si je díky snadné říkance Pravidlo, kterým se […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Levný copywriter? Vyhozené peníze a posměch jako bonus

Je levný copywriter zadarmo drahý? Nebo je možné najít finančně nenáročného copywritera, který píše jako 18letá whisky? Moje zkušenost říká, že pokud hledáte levného copywritera, nejspíš skončíte s materiály plnými chyb a s očima pro pláč. Proč? Protože […]

Pošli to dál
Žádný komentář

E-mail marketing 2019: 10+ testů pro zvýšení míry otevření a míry prokliku

Testujete? Dobře děláte. A/B testování e-mailů dokáže zvýšit efektivitu vašich kampaní o desítky procent. Jak? To se dozvíte v následujícím článku. Co se vyplatí u e-mailů v roce 2019 testovat Pokud se správou e-mailingu začínáte, měli byste si nejprve […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Přídavná jména účelová – prubířský kámen každého copywritera

Už v článku 100 + 7 chyb (3. část) jsem jako jeden z nejčastějších copywriterských úletů zmínil chybné užití přídavných jmen dějových tam, kde mají být použita přídavná jména účelová. Tedy užití tvarů žehlící, balící, kropící aj. namísto […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Hydroformě, nebo hydroformně? Pište, když jste ve formě

Je to sotva pár dní, co jsem manželce vybíral nové horské kolo. Při procházení e-shopů jsem narazil na obchod, který nabízí v produktové copy prapodivnou věc: Materiál, který se tvaruje hydroformě Jaké bylo pak mé překvapení […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Konec sluneční soustavy v českém jazyce

Viděli jste někdy umřít slovo? Vězte, že právě teď českými luhy a háji prochází smuteční průvod, aby se rozloučil se spojením slov sluneční soustava. Sluneční soustava už jen s velkým S Všechno začalo požadavkem astronomické obce. Zatímco […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Nepište jako pornomagnát

Radí vám někdo, abyste psali jako pornomagnát? Neposlouchejte ho. Buď si z vás dělá šoufky, dobrý den, nebo obojí dohromady. Nebo vy snad znáte nějakého copywritera, který by to v pornoprůmyslu dopracoval na multimilionáře a magnáta? Pornomagnáti copy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cena za copywriting: AWAI zpracoval ceník na rok 2019

Nedávno jsem tu psal o tvorbě ceníku copywritera a sazbách za copywriting. Sdružení American Writers & Artists Inc. (AWAI) nachystalo v rámci svého každoročního průvodce přehled copywriterských služeb a jejich cen (v USD) na rok 2019. Hledáte ceník copywritingu? […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Copywriting & ceník: Kolik stojí profesionální copywriter a jeho služby

Začínáte s copywritingem, ale váháte, kolik si za to říct a jak sestavit vlastní ceník? Vrtá vám hlavou, proč si jeden copywriter účtuje za normostranu 250 Kč a druhý 1 600 Kč? Zajímá vás, jak naceňují práci copywriteři v zahraničí? Nebo naopak […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Nejlepší český copywriter

Nejlepší český copywriter píše tak, že se o jeho služby klienti přetahují. Zároveň je to meta, k níž touží směřovat mnozí z těch, kdo se copywritingem začali živit. Jak se ale nejlepší český copywriter pozná? Znáte nejlepšího českého […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Pošli to dál